ManifestVelkommen til Grokraft - kom indenfor - det bliver spændende og sjovt

Hvad har vores forening Folk og Natur gjort indtil nu?

   

Vi har fra 2014-2022 afholdt sommerlejre, hvor vi har anskaffet materiel for cirka ½ million kroner. Vi har nu alt det udstyr, som vi får brug for, når vi skal starte første projekt. Vi har borde og bænke og stole til 100 personer samt babystole. Vi har spise- og mødetelte, gruppetelte, sovetelte, lokumstelte, lagertelte, værkstedstelte. Vi har skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Vi har dyner, soveposer, lagenposer, håndklæder mm. Vi har masser af køkkenudstyr. Vi kan lave gryde- og ovnretter til 100 personer. Vi har tallerkener, kopper, glas, spisebestik og meget mere. Vi har et lille børne bibliotek og masser af kreative materialer til børn. Vi har al professionel udstyr til en musik scene: mikrofoner, mixere, store højtalere, guitarer, el-klaver, bas, trommer, børne instrumenter mm. Vi har generator til at lave strøm. Meget værktøj og mange kasser med alle slags småting. Alt er nu opmagasineret.

 


Hvad er næste store skridt fremad?

 

Vi skal starte første natur-kultur-mødested. Vi skal købe en græsmark. Når det er gjort, kan vi allerede første år sætte al sommerlejr materiellet op. Det svarer til en mini-landsby til cirka 100 personer. Vi bygger straks det første hus. Og hvert år bygger vi på kurser yderligere 1-2 huse. Efter 10 år har vi en lille landsby. På kurser og festivaler planter vi masser af buske og træer - og anlægger haver, marker og stier mm. Her skal være 100 % biodiversitet: bakterier i jorden, orme, insekter, padder, fugle, en lille flok husdyr (høns, svin, får, geder, heste) - ingen produktion af kød. Vi producerer masser af grønsager, korn, linser, bønner, frugt mm. Her er offentlig adgang, café, kurser, højskole, sommerlejre, seminarer, workshops, konferencer, markedsdage mm. Hvis man er genganger, tager bare afsted med tog og bus. Man ringer eventuelt og bliver hentet det sidste stykke vej. Vi har masser af mad, sovepladser, feltsenge, madrasser, underlag, soveposer, lagenposer, håndklæder, skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser.

 


Vi har brug for et natur-kultur-mødested

 

Vi køber en græsmark. Den grubbes (dybe revner). Vi sår græsser med rødder ned til grundvandet. Vi spreder sunde jord bakterier ud (som vi har opformeret i komposter). De udskiller syre, som opløser sand og ler og danner en næringsvæske, som planterne opsuger, så de får alle grundstoffer i sig.

Vi planter tusindvis af buske og træer - og laver haver og markstykker. Jorden hæver sig - og der kommer sprækker helt ned til grundvandet, så regnvandet siver hurtigt ned. De dybe rødder suger konstant vand op, så der aldrig skal vandes. Der kommer masser af biller, flyvende insekter, padder, fugle mm. Senere også fritgående husdyr.

I de følgende 10 år bygger vi huse af organiske materialer, som vi selv producerer på markerne (piletræer til tagkonstruktion, langstrået rug til stråtag, industri-hamp (skal blandes med kalk og vand) til ydermure. Der skal være 100 % biodiversitet, offentlig adgang samt undervisning (kurser og højskole).

 


Menneskets psykiske og sociale natur

I dag mistrives børn i skolen. Mange skal have nerve medicin for at holde det ud. En tredjedel af de unge græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Kvinderne skal bare opføre sig som mænd - så er de ligestillet, mener man. Studenter skal bare lære at betjene industrien. Fællesskaber, natur og samarbejde lider. Vi er blevet til hjerner, der er tilskuer til vores eget liv. Nu har 35 % kræft - i 2025 er det 45 % - og i 2030 bliver det 50 %. Allergi, sukkersyge, astma og andre sygdomme følger med i samme tempo. Det samme gælder mange psykiske sygdomme.

 

Politikerne kan kun finde på at sætte lapper på et hullet system. De finder hele tiden på forbedringer, så det går i den rigtige retning - tror de. Men virkeligheden overhaler "forbedringerne", så stort set alt udvikler sig katastrofalt. Indtil nu er der flere og flere protester med krav om, at politikerne skal gøre noget, der fuldstændig ændrer retningen i, hvad der sker. Men de magter det ikke. For det er selve samfundssystemet, der er det grundlæggende problem. Hvis vi skal lære af fortidens erfaringer, skal vi danne nogle fristeder som sociale værksteder, der fra neden af ændrer samfundet. Så derfor starter vi Grokraft.


Hvad skal der ske fremover?


 

Vi vil gøre ligesom i slutningen af 1800-tallet, hvor fattige almindelige mennesker kom i den lokale højskole, hvor de lærte at samarbejde og organisere sig på folkelige manér - og hvor det bredte sig til mange højskoler, som var grundlaget for det fællesskab, vi elsker, men som er ved at blive sat overstyr, hvis vi ikke mødes og gør noget nyt. Vi samarbejder med alle på egnen. Vi har weekend-arrangementer, markedsdage, seminarer, alternativ børneskole, ungdomskurser, alderdoms komsammen mm. Her er uge kurser, måneds kurser, ½-årskurser, års-kurser mm. Her er alternativ TV produktion, samarbejde med u-lande, fælles arrangementer med andre steder. Juridisk er vi en fond. Ingen årlig generalforsamling. Vores princip er: Mærk efter i dig selv, hvad du vil med dit liv - og hvad du vil bidrage med til fællesskabet - og så gør det. Det er tilladt at begå fejl - og lære af det. Vi koordinerer os med hinanden.


Vi starter på Vestsjælland med projekt 1. Nu samler vi penge ind, så vi kan købe græsmarken. Resten etablerer vi i takt med, at vi får råd til det - og vi udfører alt arbejde selv i forbindelse med arrangementer og kurser. Undervejs sørger vi for at tjene penge, så vi kan starte projekt 2, som skal ligge i Jylland. Og senere bliver det til projekt 3 og 4 - og gerne flere. Helt uafhængige og selvstændige projekter, men med samme visioner. Princippet er, at vi bygger det fremtidige samfund op fra neden af. Vi er uafhængige af markedet. Vi er i overvejende grad selvforsynende med alt. Og vi samarbejder med andre, der ligesom os vil have et godt liv - samt samarbejder med alle på egnen, som har lyst til at lave noget sammen med os.

 


Dit og mit fristed - vores andet hjem - vi kommer bare

Vi vil producere masser af grønsager, korn, bønner, frugt, nødder mm, så gengangere bare dukker op, fordi vi har rigeligt at spise. Vi vil have så mange sovefaciliteter i form af rum, sovesale, telte, madrasser, feltsenge, underlag, soveposer, dyner, hovedpuder, sengetøj, håndklæder mm, så en enlig mor med børn bare dukker op. Vi vil have skiftetøj i alle størrelser og gummistøvler i alle størrelser. Gengangere skal føle, at de bare kommer hjem, hvor der er alt det, som de har brug for.

 


Jura, økoniomi og marked - hvad gør vi?

For et par år siden skrev Landbrugsministeriet på deres hjemmeside, at de ville give en "forhåndsgodkendelse" (dispensation fra Landsbrugsloven og zoneloven), hvis nogen etablerede et sted, hvor der var total biodiversitet, offentlig adgang og undervisning. Politikerne og embedsmændene ved nemlig godt, at der er brug for sådan noget. Normalt opfatter man biodiversitet som noget med insekter og mikro- organismer. Og på natur-arealer, skal der gå græssende dyr. Mennesker skal derimod bare bo i byerne og være redskaber for en produktion, som er ved at smadre kloden. Men vi vil skabe natur-kultur-mødesteder - fordi det er nødvendigt.

I de seneste mange år har kineserne købt mere og mere svinekød fra Danmark. Og prisen på landsbrugsjord er undervejs stedet til det dobbelte. Men i 2021 standsede kineserne med at importere svinekød. 60 % af dansk jord er landbrug. Og på 80 % af landbrugsjorden dyrkes der foder. På 70 % dyrkes foder til svin. Fremadrettet vil der højst blive brug for 10 % til svinefoder. Så er der 60 %, der kan bruges til noget andet. EU kræver, at 30 % bliver til natur. Så er der 30 %, der kan bruges til noget andet. Storbønder kan købe jorden og producere mere - men verdensmarkedet er i krise. Det er ikke sandsynligt, at der kan eksporteres mere. Men måske køber storbønderne alligevel 10 %, fordi prisen på jord sikkert vil falde til det halve - og komme ned på det niveau, der var tidligere. Men så er der de sidste 20 %. Hvad skal de bruges til? Her ser vi gerne, at der opstår nogle natur-kultur-mødesteder.

I dag (2023) koster 15 hektar jord cirka 1½ million kroner. Om et par år vil prisen måske være 700.000 kr. Mange landmænd vil gå konkurs. Det åbner for nye muligheder.

Vi ønsker, at mange mennesker vil bidrage med økonomisk støtte til at skabe det første natur-kultur-mødested. Når vi har samlet 300.000 kr. sammen, danner vi en fond, som skal eje det første sted. Vi ser gerne, at regeringen, EU og fonde yder støtte. Og det ideelle er, at mange bidrager, sådan at det første sted kan købes - uden at der opstår gæld.

Ophold og arrangementer på et natur-kultur-mødested skal være gratis eller billige. Men på de første steder skal der gerne oparbejdes et økonomisk overskud, der skal støtte oprettelsen af et par andre tilsvarende uafhængige steder.

Alle kan være med til at skabe en god fremtid for os alle sammen. Og alle er velkomnme til at være med.

 

Støt Grokraft med penge
CVR nummer for vores forening Folk og Natur er 37 07 48 61.

Vores bank er Merkur Bank - og vores konto er reg.nr 8401 konto 1044124.
Alle er velkomne til at indsætte penge på vores konto.

På din netbank kan du oprette en månedlig overførsel til Folk og Natur.
Du kan også indbetale til vores konto på MobilePay 64287.

Eller brug denne donorbox:

 

   Tak fordi du vil være med