Tilbage


Når man kun pløjer i 10 centimeters dybde, bygger man livet i jorden op.


Alternativ dyrkning
Der er biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur, natural-farming, regenerativ og måske flere "alternative" måder at dyrke jorden på. Det generelle har været, at nogen i starten fandt på noget, som var progressivt og i harmoni med naturen; men at andre fulgte efter og har lavet noget, som kun var (og er) en anelse bedre end det gift-industrielle - eller ligefrem dårligere.

I 1988 startede bladet Praktisk Økologi. Det handlede og handler om, hvordan man kan lave noget, som man kalder økologisk, men som er "praktisk". Og "praktisk økologi" er, at man bare gør som det traditionelle jordbrug, men laver lidt om, så det ikke er direkte giftigt. Og økologisk jordbrug har så lige siden udviklet sig til, at de "økologiske" fødevarer er blevet dårligere år for år.

I steder for at omlægge til en sund jord, fortsætter man med en mere eller mindre død jord, hvor naturens kræfter er sat ud af spillet. Og så opstår der en masse problemer. Men så kan man udveksle erfaringer i bladet Praktisk Økologi - hvordan man kan gøre det ene og det andet ...

Flere og flere kan smage og mærke, at de økologiske fødevarer nu er ret elendige. Og derfor har vi fået permakultur og på det seneste regenerativ jordbrug.

Nu foregår der på Facebook noget lignende, hvor de regenerative jordbrugere kan udveksle erfaringer. Ordet regenerativ betyder jo, at man har erkendt, at tidligere dyrkning har ødelagt jorden, men at man nu skal genskabe det oprindelige og naturlige. Men indlæggende på Facebook vidner om det samme som med bladet Praktisk Økologi, at det bare går ud på at gøre et eller andet kunstigt.

Permakultur i Danmark er blevet til et kursus, hvor man får et kursus-bevis. Det handler om at gøre noget med det, der er over jordens overflade. Og så skaber man et slags kunstigt liv i de øverste 20-25 centimeter. Man behandler jorden, som om den var skov.

På Grokraft tager vi det fulde spring - og overgår direkte til det oprindelige og naturlige. Så behøver vi ikke bruge gødning. Så skal vi aldrig vande. Og vi har ikke brug for "bekæmpelses-midler" mod skadelige insekter, fordi disse skadedyr viser sig at være gavndyr, når der er en oprindelig og naturlig balance i jorden.

Alle de økologiske og regenerative eksperter mener, at det ikke kan lade sig gøre. Men vi har gjort det - og vil gøre det igen. Og vi får lige så store udbytter som de mest "effektive" landmænd. Vi kalder det "livgivende jordbrug", fordi man ikke blive syg, når man spiser sådanne fødevarer - men bliver rask, hvis man er syg.

For at opnå det, skal man vide en masse - og gøre en masse. Det første år skal jorden have "fred", så der ikke skal dyrkes på den, men at livet skal genopstå nede i jorden. Hvis man ikke gøre mere, tager det 1000 år for naturen at regenerere sig. Men hvis man hjælper til - og gør det rigtige - kan man dyrke fødevarer allerede på andet år. Og man kan fuldstændig genskabe en naturlig jord på 3-4 år. På Grokraft kan man lære hvordan - og få hjælp til det.