Tilbage


Få besøg

Vil I have besøg?

Jeg vil gerne komme ud og holde foredrag, deltage i panel-diskussioner, debattere vores fremtid mm.

Der er en udbredt tro på, at historien udvikler sig langsomt; men der er også perioder, hvor forandringerne både er store, og hvor det går meget hurtigt. Og sådan bliver det frem mod år 2030.

tommy@grokraft.dk 

 

Bevidstheds-industri

 

Kamp mod ondskab og natur

 

Imperialisme

 

FN propaganda

 

Den lille istid

 

Planternes ernæring

 

Det gode jordbrug

 

3- eller 4-deling af statsmagten

 

En fredelig verden

 

Beslutte eller koordinere