Tilbage

Jord og boligLandsbyfællesskab
Man byggede husene i fællesskab. Der var ikke privat-eje. Jorden og markerne var fælles for alle. De unge var én stor fælles arbejdsstyrke, og de skiftede ofte kæreste - måske hver måned. Der var seksuelle lege, som alle deltog i. Og om natten sov man flere i en fælles seng.

Kirken
Kirken begynte at mene, at der ikke bare var Gud, men også Satan. Og Satan kunne besætte en kvindes underliv, så hun blev ond. Derfor skulle hun brændes, så hendes sjæl blev renset. Man brændte cirka 50.000 kvinder levende på bålet.

Bondekrigene
Bønderne gjorde oprør og brændte en aller flere adelsborge. Adelen slog sig sammen og brændte en eller flere landsbyer. I slutningen af 1700-tallet gik landsbyernes fællesskab i opløsning. Hver gård husede så nogle af landsbyens mennesker - og jorden blev opdelt, så hver gård havde sine egne markstykker. De gamle mænd dannede et landsbyråd (og Socialdemokraterne i dag mener, at det var starten på demokratiet).

Familie-gårde
Mange biologiske familier flyttede væk fra landsbyen og byggede deres egne gårde rundt omkring i landsskabet. Når man havde bygget en ny gård, skulle én mand og én kvinde bestyre gården. De andre blev til malkepiger og staldkarle.

Kirken
Kirken mente, at sex var syndigt. Den mand og kvinde, der bestyrede en gård, måtte godt have sex - for at sætte børn i verden. De blev gift i kirken. Andre måtte ikke have sex. Hvis en af de andre kvinder blev gravid, blev hun udstødt og bortvist.

Endefuld
Kvinder skulle ikke længere brændes på bålet. Men de skulle have en endefuld - mindst hver tredje uge - for ellers blev de besat af Satan. I England brugte man spanskrør. I Tyskland læderremme. Og i Danmark birke-grene.

Leje-kaserner
Dem, der ikke havde råd til at bygge gårde - og dem, der blev udstødt - havnede i byerne, hvor de boede i leje-kaserner. De blev til arbejderklassen. De drak sig fulde hver dag. Når en kvinde fødte et barn, blev ungen kastet ud i rendestenen og døde. Enkelte blev sendt på landet til noget familie her.

Velfærds-samfundet
I de følgende mange år kom en politiske bevægelse, hvor leje-kasernere blev opdelt i boliger, sådan at én mand og én kvinde kunne få deres egen bolig. Og børn og unge skulle så opdrages af mor og far til at blive gode samfundsborgere.

Kvinde-frigørelse
Helt op til 1950'erne var det manden, der ejede boligen - og han bestemte også over kvinden. Lige siden har kvinder kæmpet for ligestilling. Og i dag er der ofte skilsmisser, hvor man flytter fra hinanden - og hvor man skal have sin egen bolig. Mange lever nu som singler.

Situationen nu
Mange mener, at den nuværende bolig-situation vil forsætte i tusindvis af år fremover, fordi vi er nået til den civiliserede og perfekte tilstand. Børn græder, skriger og protesterer - men det er jo bare normalt for børn - mener man. En tredjedel af de unge græder sig i søvn om aftenen. En fjerdedel fantaserer om selvmord. Og en femtedel skader sig selv kropligt - men det er jo bare, fordi der er så mange muligheder og så mange forventninger - mener man. Op mod halvdelen af befolkningen lider af stress, angst og depresssioner - og mange får en psykisk diagnose (ADHD, Aspergers syndrom, skitzofreni mm.) - med det er jo bare, fordi der er nogle, der ikke kan finde ud af det.

Individuel frelse
Mange reagerer ved at købe deres egen bolig, hvor man så kan leve som Adam og Eva i Paradisets have. Det er i dag idealet. Kun de fattige og svage magter det ikke. Det er præcis ligesom dengang, hvor landsbyfællesskabt gik i opløning - og man flyttede ud og skaffede sin egen gård.

Fremtiden
Flere og flere begynder at finde sammen i fællesskaber. Det sandsynlige er, at en bolig-karré i fremtiden bliver lige som en slags landsbyfællesskab. Og ude på landet vil der sikkert opstå nye økonomiske zoner, hvor man internt ophæver privat ejendomsret, og hvor man har fælles økonomi samt er selvforsynende med alt - sådan at man ikke er afhængig af eller offer for "ydre" økonomiske forhold - men har genskabt det gamle landsbyfællesskab på en ny måde.

Psykisk stagnation
Den sociale struktur og den bevidsthedsmæssige struktur er to sider af samme sag. I 1800-tallet medførte det en spaltning mellem højre og venstre hjernehalvdel - og højre og venstre kropsside. Så fik man et JEG i den ene side. Og det passede til en kernefamilie, hvor man har en partner, som bliver det følelsesmæssige indhold i den anden side.

Psykisk og social frigørelse
Hvis man vil genskabe et naturligt fællesskab, skal man også genskabe den psykiske forbindelse mellem sine to bevidsthedsmæssige sider. Det er let at opnå - hvis man gør det "socialt" i fællesskab. Ellers er det MEGET svært. På Grokraft hjælper vi hinanden med det. Og så forsvinder også alle de psykiske problemer, som børn, unge og voksne lider under i dag. Det medfører også, at den psykiske vold og undertrykkelse, der nu foregår i mange familier, vil forsvinde.

Kurser
På Grokraft har vi sommerlejre, weekend-kurser, uge-kurser, måneds-kurser, halvårs-kurser, helårs-kurser mm. - hvor vi har fokus på at genforene os med natuen og genskabe det naturlige liv. Det handler om dyrkning af fødevarer. Det handler også om byggeri og boligforhold. Og det handler om vores kropslige og psykiske natur.

De fleste af os i dag ER en hjerne og HAR en krop. Og vi er kultur, mens natur er noget DER-UDE. Det nye er - ligesom det oprindelige - at vi ER både hjerne og krop - og at vi er NATUR.

Så på Grokraft lærer vi at dyrke livgivende fødevarer og bygge organiske huse. Men samtidig lærer vi at blive naturlige mennesker. Det læres via den måde, som vi opfører os på. Vi har ikke den "normale" ledelse, beslutninger, styring mm. - men vi viser i praksis, hvordan man KAN organisere sig, så man oplever det oprindelige, naturlige og sociale fællesskab.

Social
Mange, der er ofre for den vestlige tankegang, vil så mene, at man da bliver nødt til at have en eller anden form for organisering. Men her er det vigtigt at gøre sig klart, at man i de gamle landsbyfællesskaber FAKTISK byggede hinanden huse. Og i Sydøst-Asien i dag er der også landsbyfællesskaber, hvor man FAKTISK bygger hinandens huse. Og i begge disse to tilfælde havde og har man IKKE organisation, som vi kender det her i Vesten. Det KAN altså lade sig gøre.

Så i stedet for at bekymre sig om, hvorvidt det kan lade sig gøre - skal man være åben for at erfare, hvordan det kunne lade sig gøre i de gamle europæiske landsbyfællesskaber - og hvordan det lader sig gøre i dag i de sydøst-asiatiske landsbyer - og hvordan vi gør det på Grokraft.

Så kom med et åbent sind. Opdag og erfar noget nyt. Det er både interessant, spændende og sjovt. Sådan at være social. Det er at befri sig selv psykisk.

<

Negle


Når man arbejder med sine hænder, slides neglene naturligt, sådan at man aldrig behøver klippe negle. Det har medført, at der er mennesker, som overfor sig selv og især overfor andre vil vise, at de ikke arbejder med deres hænder. Og de viser det ved at have lange negle. Ydermere maler de dem, så man ser det meget tydeligt. Det signalerer: Jeg er ikke en fattig-røv, der er nødt til at bruge mine hænder. Jeg nøjes med at bruge min hjerne.

Så - inden du kommer på Grokraft, skal du have klippet dine negle korte.