TilbageEvent blog - Det skal vi

Det traditionelle
Når man i dag afholder arrangementer, er der typisk 2 slags. Den ene handler om, at nogen vil sælge noget – og at man har et godt tilbud. Den anden handler om, at der er nogle arrangører, der ”laver noget”, mens resten er passive deltagere.

Vi er anderledes
Vore arrangementer handler om, at vi ses med vore venner – og finder ud af noget sammen.


Måske er der 3 personer i Haderslev, der gerne vil mødes med andre i Sønderjylland. Det skal handle om hygge, lære hinanden at kende, danse og lege, gå tur, diskutere, visualisere, lægge planer, lave aftaler osv.

1) Sted
Man starter med at finde et sted, hvor arrangementet skal afholdes. Det kan være en privat børnehave en weekend, hvor den ellers er lukket. Det kan være en spejderhytte. Det kan være en sportshal, en gymnastiksal i en skole, (om sommeren) et party-telt i en have, en cafe, et fest-lokale i en boligforening osv.

Der skal være et køkken, så man kan lave mad til deltagerne. Og der skal være mulighed for sovepladser, så deltagerne medbringer underlag og sovepose.

Nogle af arrangørerne har måske en ekstra madras, sofa eller seng – og så kan man også tilbyde overnatning dér.

2) X-blog
Man laver så en x-blog for arrangørerne. Én person opretter den, giver den en kode – og fortæller de andre arrangører, hvad koden er. Alle arrangører kan så bruge den blog til intern kommunikation.

3) Regional Event-blog
Sådan en blog skal indeholde informationer om arrangementet.

Der kan også være et link til en tilmeldings-side. Den oprettes via et link fra event-siden. Her vælger man (måske) pris, antal voksne, unge og børn.

Når folk tilmelder sig, udfylder de nogle felter, og så kan arrangørerne se, hvem der har tilmeldt sig - og hvilken pris de skal betale (hvis arrangementet ikke er gratis).

Hvis der skal betales, skal én af arrangørerne bruge sin bank konto eller MobilePay konto - som deltagerne så skal overføre penge til. Og ind imellem skal vedkommende så se, hvem og hvad der er betalt og taste det ind. Så kan man se, hvem der har betalt - og også se det samlede beløb, som er indbetalt til arrangementet.

På event-bloggen kan alle skrive indlæg til en debat før og efter arrangementet.

Arrangørerne kan også vælge, at tilmeldte kan se en liste over alle deltagerne. Og her er der link til deres profiler, hvor man kan læse om dem (dog ikke deres password). Her kan man vælge at skrive brev til den enkelte deltager.

4) Samkørsel
Det er en god idé at lave et link til en anden blog, hvor man arrangerer samkørsel. Det er irriterende for alle andre at følge med i detaljerne om hvem, hvor, hvornår og hvor mange.

5) Danmark Event-blog
Man opretter også en blog for hele Danmark. Den skal være kort – og fortælle alle venner i hele landet om arrangementet. Og her skal der så være et link til bloggen i Sønderjylland - hvis det altså er her, at arrangementet skal være. På en event-blog kan der også være debat. Og den skal handle om at udveksle idéer og erfaringer om at lave sådanne regionale arrangementer.

6) Alternativ overnatning
I 1970’erne var det meget normalt, at man kunne rejse rundt i Danmark og overnatte i et kollektiv, hvor man også kunne spise og tage bad. Og mange steder kunne man også lægge sit tøj i vaskekurven og tage noget andet tøj fra hylderne.

Hvis man vil benytte sig af sådan en ordning, skal man også yde noget: gøre rent, vaske op, købe ind og lægge i køleskab. NB: man skal ikke købe alkohol eller noget dyrt.

Hvis der er et kollektiv eller en familie med stort hus dér, hvor der skal afholdes et arrangement, kan de lave et indlæg på bloggen og skrive: ”Måske overnatning – hvis vi har en ledig seng”. De kan så senere ændret teksten til: ”Ingen overnatning – vi har ingen ledig seng”.

Det skal vi
I stedet for nogle få store arrangementer skal vi lave mange mindre. Og vi skal gerne have venner fra andre dele af landet til at deltage i vore lokale arrangementer.

Hvis det kun er et lokalt arrangement benyttes ikke en event-blog, men en lokal-blog. Hvis man på sin profil har valgt 6100 Haderslev, er det for vennerne i Haderslev.

Rød-lampe
Der er altid en blinkende rød lampe, der lyser, hvis der er et nyt blog-indlæg, siden man var inde og kigge sidst. Det er der også, hvis der en ny post til én.

Ny kultur for fremtiden
Den overordnede idé med alt det her er, at man ikke bare skal sidde til jævnlige møder med de lokale, hvor man ved, hvad de sandsynligvis vil sige, og hvem der altid snakker mest osv. Det skal derimod være interessant, spændende og sjovt. Ofte pakker man en lille skuldertaske – og så rejser man rundt og møder mennesker, deltager i arrangementer, bliver klogere og videregiver erfaringer. Det skal kun koste transporten. Resten er gratis – med mindre arrangørerne lejer lokaler, så det er nødvendigt at folk betaler en pris.

Når det drejer sig om mad, kan meget af det ”skraldes”, så det ikke koster noget. Men alle bidrager også med at skaffe mad. Og alle yder praktisk arbejde for at få alting til fungere.

For at skabe sådan en ny kultur, skal arrangementer ligge i weekender. Og – MEGET VIGTIGT – arrangementer skal også være for børn. Dels skal voksne lære, at børn afbryder de voksne ind imellem – og det skal man vænne sig til. Og dels skal der hele tiden være noget for børn og unge – parallelt med det, som de voksne foretager sig.

Transport
Som det er nu, er pris for tog og bus meget dyrt. Hvis man laver samkørsel med 4 personer i en bil, er det meget billigere. Og ofte er det den eneste realistiske mulighed for de af os, der ikke har mange penge.

Magthaverne satser nu på el-biler, så man kan fortsætte med mere og mere bil-kørsel. En anden løsning er at omstille en bilmotor til biogas, og at nogle alternative planteavlere laver biogas af organisk affald. Det giver en begrænsning i kørsel, fordi man kun kan køre, hvis der er gas nok. Men strategien er, at der rundt om i landet er sådanne planteavlere, og at de samarbejder med os, sådan at gassen er til os.

I det ”moderne” landbrug bruger man enten kunstgødning eller organisk gødning. Økologerne tænker: Hvis man bortfører planter, korn, grønsager, frugt fra jorden – fjerner man grundstoffer i jorden – og så bliver man nødt til at tilføre grundstoffer i form af organisk gødning - altså organisk affald fra byerne. Men fra Vesterhavet blæser sand ind over Danmark, sådan at der aflejrer sig rigeligt med grundstoffer. Man skal bare have jord-bakterier og andre mikro-organismer til at sørge for, at disse stoffer kommer videre til planterne. Altså dyrke jorden, sådan som vi ønsker (og gør) det.

I dag er det normalt med affalds-sortering. Det organiske affald skal adskilles fra andet affald. Vi vil arbejde for, at der kan opstilles en særlig affalds-container til organisk affald – og det ikke skal køres væk af de kommunale skraldemænd, for så blander man det med industri-affald – for at gøre det mindre giftigt. I stedet skal vi – på den ene eller anden måde – sørge for, at dette organiske affald køres ud på landet til de steder, hvor man producerer biogas.

Man kan også lave små biogas anlæg inde i byen. Nogle familier i USA har sådan et lille anlæg. De har to bokse på 100x25x25 centimeter. Lort og madaffald lægges i den ene boks. Og når den er fuld, lukkes den og producerer gas. Imens lægger man så lort og affald i den anden boks. Når gassen er dannet, pumper man den over i en gummi-slange fra et bil-dæk. Og herfra tapper man så biogassen.

På mange kostskoler i Indien laver man det samme; men i stedet for en lille boks, bruger man et stort hul i jorden på 1x1x1 eller 2x2x2 meter. Gassen bruges så til madlavning. I en boligblok i en by kan man gøre noget lignende. Den kan for elsempel bruges til at opvarme vand til vaskeri eller fælles bad.

Hvis gassen skal bruges til kørsel, skal gassen komprimeres ind i et stål-flaske med ventil. Og det skal ikke foregå i en boligblok. Men på landet kan man godt lave en mini-fabrik - hvor man sikrer sig mod en eventuel eksplossion.

Rød blink på forsiden betyder, at der er kommet nyt indlæg, siden du besøgte siden sidst.


Snorker du?
Mange mennesker snorker (cirka en tredjedel af befolkningen) - og de lærer hurtigt, at de ikke skal deltage i arrangementer, hvor man skal sove, for så bliver de andre voldsomt irriteret på én.

De gode gamle dage
I de gamle landsbyfællesskaber snorkede man ikke. Man lå normalt flere i samme seng. Man lå på siden. Det normale var, at man ikke bare skiftede mellem 80 minutters dyb søvn og 10 minutters let drømme-søvn - sådan, som vi jo alle gør. Vi mennesker har jo sådan en biologisk rytme. Man fulgte også en fælles rytme. I 80 minutter lå alle på højre side - ganske tæt for at holde varmen. Og efter 10 minutters drømme-søvn vendte alle sig om på venstre side, hvor man så igen lå tæt i 80 minutters dyb søvn osv.

I dag ligger alle i hver deres seng - og mange har deres eget værelse. Her kan man ligge, som man har lyst til - og man vænner sig hurtigt til at ligge på bestemte måder - og så er det, at nogen vælger at ligge på ryggen - og også have hovedpude. Det er befordrende for at snorke. Problemet er, at tungen falder bagover - og så snorker man.

For ikke at snorke, skal man ligge på siden. Hvis man bruger hovedpude, vil tungen stadig falde lidt bagover. Så man skal heller ikke bruge hovedpude.

Men hvorfor bruger mennesker i vores kultur hovedpude? Det skyldes muskelspændinger mellem bryst og hoved. Og dem har man fået, fordi man bevisthedsmæsssigt har spaltet sig mellem tanker og følelser. Det har man været nødt til - for at holde ud at være i dette samfunds-system, hvor alle skal være ens, og hvor tankerne ikke må kobles med følelserne, for så bliver man oprørsk.

Hvis man ikke er vant til at ligge på siden uden hovedpude, skal man først vænne sig til det. Man kan sagtens gøre det med sin vilje. Hver gang man kommer til afslutningen på den lette drømmesøvn - vågner man lidt og husker, at man skal lægge sig på siden.

Det tager en måneds tid for muskelspændingerne at vænne sig til en anden sovestilling.

Man kan også købe en lille gummibold - og stikke en kniv igennem den, så man laver to revner. Og så trækker man et bændel igennem. Det skal være så langt, at det kan gå rundt om maven på én.

Når man så lægger sig til at sove, tager man bændlet på rundt om maven. Bolden skal være midt på ryggen. Og så binder man en knude på mavesiden. Det føles meget ubehageligt at ligge på ryggen eller maven. Men man mærker ikke noget til det, hvis man ligger på siden.

Når man en måneds tid har vænnet sig til at ligge på siden uden hovedpude, har alle ens muskler rettet sig ind efter det, så de slapper af, når man ligger sådan. Og hvis eller når man ligger på en anden måde, spænder man lidt - og så vælger kroppen af sig selv og lægge sig på siden.

Herefter sover man fint sammen med andre.

Det med bolden på ryggen giver ikke det ønskede resultat, så længe man stadig er offer for den massive bevidstheds-industri og sociale undertrykkelse og ensretning, som der er i vores samfund. For det giver spændinger mellem bryst og hoved, så hovedet altid stikker lidt frem, og hvor der også er en stivhed mellem bryst og hoved. Og så ligger man og spænder og kan ikke sove.

Først når det bevidsthedsmæssige lykkes, slapper man af i halsens muskler. Og når man så lægger sig på siden uden hovedpude, synker hovedet blidt ned på underlaget - og så glider tungen ikke tilbage - og så snorker man ikke.

Når man ligger sådan, er det skulder og det øverste af hovedet, der berører underlaget. Øret gør ikke.

På GROKRAFT hjælper vi hinanden, så vi frigør os fra denne sociale og bevidsthedsmæssige undertrykkelse.

NB: Vi har en del bolde og bændler, som vi gerne låner ud.