TilbageEliten

Vi har en elite her i landet. Det er dem, der tror, at de er klogere end os andre, og som mener, at de skal styre alt, hvad der sker. Det er dog en opdeling, sådan at virksomheder styrer sig selv. Her skal samfundet helst ikke blande sig, men kan bliver nødt til det, hvis en virksomhed for eksempel hælder gift ud i en å. Og vi har familielivet og religionen - og her skal der heller ikke være nogen styring fra eliten. Her skal følelserne herske. Men elles skal der være styring og kontrol med alt og alting.

De unge tager stoffer, og de ældre indtager alkohol. Hvis man er helt klar oppe i hjernen, er det ikke til at holde ud. Men en øl eller et glas vin eller lidt "stof" gør, at man slapper af og finder sig i det.

Ved særlige højtider går eliten i kirke, hvor præsten holder en prædike, som tager udgangspunkt i et enkelt vers i Biblen, men ellers handler om 1800-tallets moral og etik. Det er en hyldest til individualisme samt en kollektiv tilgivelse for alle de dumheder, som begås.

På de landsdækkende TV-kanaler er der "nyheder". Vigtigst er vejret og sporten. Men der er også altid et eller andet sted på jordkloden, hvor der er sket en katastrofe eller et mord eller lignende. Og så får vi dagens rædsels-fortælling, som gør, at vi bliver bange - og hvor vi i vores underbevisthed opbygger en opfattelse af, at verden er ond, og at vi skal have en elite, der bekæmper ondskaben.

Det er mest grelt i Danmark. Svensk og norsk TV giver også nyheder om noget nyt, der handler om forandringer og udviklinger i menneskeheden. Hvis man vil have mere viden om, hvad der sker rundt om i verden, er britisk og amerikansk TV bedre. Men det er alt sammen pakket ind i vestlig tankegang. Hvis man vil have en mere alsidig information, skal man også kigge på russisk, indisk og arabisk TV.

Når man i dansk TV omtaler en konflikt mellem 2 lande, får vi altid "sandheden", sådan som den ser ud fra det land, som Danmark sympatiserer med. Det, som det andet land siger og skriver, får vi intet at vide om. Derimod får vi en masse fordomme om, hvad elten mener om disse lande.

Et godt eksempel er krigen i Ukraine. Vi får kun positive historier fra Ukraine - og kun negative historier fra Rusland. Og de begrundelser, som gjorde, at Rusland startede krigen, får vi intet at vide om.

Hvis man spørger nationaløkonomer, hvorfor folk opfører sig på markedet, som de gør - er svaret, at det er menneskets natur - og det ved psykologerne noget om. Hvis man spørger psykologerne om, hvorfor menneskets natur er, som det er - er svaret, at det skyldes de sociale forhold - og det ved sociologerne noget om. Hvis man spørger sociologerne om, hvorfor det sociale er, som det er - er svaret, at det skyldes den kulturelle udvikling gennem hundreder af år - og det ved antropologerne noget om. Hvis man spørger antropologerne om, hvorfor vores kultur har udviklet sig, som den har - får man intet svar - udover, at de mener, at vores kultur har udviklet sig godt, og at andre kulturer har udviklet sig dårligt - eller bare halter bagud.

Det er for eksempel interessant, at psykologi og sociologi i Rusland er helt anderledes end det, som vi har i Vesten. Og i andre kulturer er der slet ikke disse "fag". Her inddeler man virkeligheden anderledes.

Inden for de kommende 5-10 år vil udviklingen gå fra, at der nu er en tredjedel af os, der har meget alvorlige fysiske og psykiske sygdomme - til at det bliver 50 % af os. Det mener de fleste fagfolk, fordi undersøgelser og statistikker entydigt viser, at det sandsynligvis vil gå sådan. Eliten tror ikke, at det vil ramme dem. Og de mener, at man bare skal have flere psykologer og mere medicin til de svage.

Eliten mener, at vi skal have flere biler og flere motorveje - samt forbruge mere og mere energi. Ganske vist skal energien omlægges fra sort til grøn. Men det vigtige er, at vi skal have mere. Allerede nu forbruger vi hvert år flere af klodens ressourcer, end den kan genskabe. Vi er reelt ved at smadre fundamentet for alt fremtidigt liv. Og derfor skal vi have nogle kommisioner og tænketanke - er elitens "løsninger".

Vestlige firmaer har købt jorden i Afrika - og dyrker masser af varer, som sendes til Europa. Over 80 % af al ulandshjælp er gået til jernbaner og havne, så varerne kan fragtes med tog til havnene - og herfra sejles til Europa. Den fattigeste tredjedel af befolkiningen i ulandene er blevet fattigere og fattigere år for år. Den globale opvarmning har yderligere medført mere og mere sult. Folk dør eller er tvundet til at flygte.

I Europa glæder vi os over, at der kommer flere og flere råvarer fra Afrika til os - og forarges over, at der er mennesker i Afrika, som flygter mod Europa. Løsningen er ikke, at vi stopper med at udplyndre de fattige lande, så man her bliver selvforsynende. Løsningen er, at vi skal have have en vækst i overførslen fra Afrika til Europa - og samtidig forhindre, at afrikanerne kommer til Europa.

Kina, Rusland, Indien, Syd-Afrika og en lang række ulande er i gang med at skabe en ny verdensorden, hvor man ikke længere vil handle med Vesten - men få et nyt system, der er retfærdigt. Flere og flere vil være med. Eliten i Vesten reagerer med militær oprustning.

Gennem mange år er det lykkedes for Vesten at spærre Rusland inde, så de reelt ikke kunne handle med andre end Vesten. Man har opstillet raketter rundt om Ruslands grænser. Man har konstante militære aktiviteter i Østersøen. Man mangler bare at opstille raketter i Ukraine. Så er Rusland totalt indespærret.

Men det ville Rusland ikke finde sig i. De advarede Vesten om, at det ville medføre krig. Man havde tre krav: 1) De to mere-eller-mindre nazistiske selvstændige hære, der førte krige i det østlige Ukraine, skulle stoppe deres krigshandlinger. 2) Der skulle ikke opstilles raketter i Ukraine langs grænsen til Rusland. 3) Det skulle sikrres, at Rusland kunne køre over land til og fra Krim-halvøen. Da Vesten ikke ville opfylde disse krav, så Rusland sig nødsaget til at lave en militær aktion - som så har udviklet sig til krig.

Rusland opfatter denne krig på niveau med Anden Verdenskrig, hvor Rusland mistede millioner af soldater for at opnå frihed. Eliten i Vesten og i særlig grad Danmark mener, at Rusland bare styres af en despot, som ønsker at besætte vestlige lande.

Eliten - især i England og USA - men nu også i Frankrig - og selvfølgelig også Danmark, som blindt følger USA - mener, at en verdensorden altid er resultatet af, hvem der sejrer i en krig. Og USA og NATO har gennem de senere år været "verdens politi", der militært har sørget for, at Vesten dominerer denne klode.

Men Kina er i gang med en udvikling, hvor de inden for de næste 15-20 år vil få et militær, der er lige så stærkt som det amerikanske. Og Rusland bakker op. De har mange atomvåben. Og de er anbragt på raketter, som - inden år 2027 - kan affyres i Rusland og lande i USA.

Hvis eliten her i Vesten skal bestemme, er der mange af dem, der bare satser på militær optrapning. Og eliten forsøger også at gøre alt for at overbevise os andre om, at der ikke er andre muligheder.

Men det kan ske, at eliten mister deres magt, at at folket tiltager sig magt - og så kan det ske, at den historiske udvikling igen kan begynde at vokse - og at menneskeheden så kan udvikle sig i en god retning. Og så er fred og retfærdighed en reel mulighed.


Nogen tror, at "løsningen" er, at folket skal sætte sig på magten. Man mener, at der er et mindretal, der hersker over flertallet. Og de sidder så på magten, mens flertallet er magtesløse. Og "løsningen" er så, at dem der nu sidder på magten, skal blive magtesløse, mens dem, der nu er magtesløse, skal overtage magten. Man skal altså bare bytte roller.

Det kommer der ikke noget godt ud af.

Man skal tage magten fra eliten. De opgiver den ikke selv. Men man skal ikke overtage deres rolle. Enhver af os skal skifte fra at være magtesløs - til at generobre magten over eget liv. Vi skal stoppe med at være ofre. Vi skal blive kraftfulde mennesker. Vi har en magt. Det betyder, at vi KAN noget nyt og andet. Vi kan udvikle os - og skabe vores fremtid.