Tilbage


Bliv fri
Det oprindelige og naturlige var og er, at børn vokser op i et børne-fællesskab. Børnene leger sammen. Og fordi de ikke bliver udsat for en undertrykkende individuel opdragelse, sker der en gensidig socialisering. De store hjælper de små. Hvis der opstår en konflikt mellem 2 børn, standser legen - og børnene løser så konflikten i fællesskab. Det ser vi i dag i de landsbyfællesskaber, som stadig findes.

Der er ikke nogen ofre. Der er ingen mobning. Der er ingen, der vokser op med skam, skyld og følelsesmæssig nederlag. Derfor opstår der ikke individul kriminalitet - ingen individuel selvhævdelse - ingen individuel hævnfølelse - og ingen bliver efterladt alene. Man passer på hinanden.

I Afrika ses, at et barn bliver udstødt med den begrundelse, at vedkommende er besat af en ond ånd. Det ses i de områder, hvor de oprindelige fællesskaber ikke længere eksisterer, men hvor der er en høvding, der regerer over afskillige landsbyer. Men alle andre steder, hvor landsbyfællesskaberne fungerer, opstår ingen indiviuel fornedrelse.

Her i Europa begyndte "bondekrigene" i 1200-tallet og varede helt op til 1700-tallet. Den enkelte adelsmand havde en lille hær - slog sig ned på en egn - tvang bønderne til at aflevere fødevarer til ham - tvang dem til at bygge en adelsborg osv. Men så gjorde en landsby oprør og brændte en adelsborg af. Adelsmanden samlede nogle krigere omkring sig og brændte så landsbyen af. Så slog flere landsbyer sig sammen i en lille bondehær - og brændte et par adelsborge af. Men adelsmændene dannede så en adels-hær og brændte flere landsbyer. Igennem 500 år var der sådanne krige mellem adel og bønder. Hærene blev større og større i takt med, at landsbyer og borge blev brændt.

Alle blev krigstrætte. Bønderne valge den mægtigste adelmand (som også var retfærdig) og gjorde ham til konge. Landsbyerne sendte så nogle unge mænd til ham, hvor de i et par år var kongens soldater. Og hvis én af de andre adelmænd undertrykte folk for groft, kunne man klage til kongen - og så sendte han sin hær til at passivisere den adelsmand, som der var klaget over.

Det lykkedes dog adelen af smadre alle landsbyfællesskaberne, sådan at fællesskabsfølelsen forsvandt - og folk flyttede væk fra landsbyerne og byggede en gård ude på landet. Herefter skiftede børneopdragelsen fra børnefællesskabet til den biologiske familie. Senere gik den biologiske familie også i opløsning. Og vi fik kernefamilien, hvor det er mor og far, der står for opdragelsen - og hvor individualismen hersker - både hos forældrene og for det enkelte barn.

Der kom mobning, nedgørelse af de fattige, forsømmelse af børn, misbrug af børn, undertrykkelse, opsplitning af folk i forskellige økonomiske klasser. De mest udsatte børn følte skyld, skam, vrede, uretfærdighed, frustration, angst og afmagt. Og samfundet har siden haft såden en del børn og unge, som er blevet kriminelle, narkomaner og fået forskellige psyiske lidelser.

I takt med udviklingen har mennesker fået 3 spaltninger i deres bevidsthed. I 1400-tallet fortrængte man det dyriske i underlivet, så man kun identificerede sig med bryst og hoved - følelser og tanker - og har siden kaldt sig civiliseret.

I 1800-tallet blev man spaltet mellem højre og venstre side (de to hjernehalvdele) - så man nu identificerer sig med den ene og projicerer den anden ud på andre. Det har givet den nuværende individualisme med et JEG i den ene side og et stats-styret samfund i den anden side. Efterhånden som arbejderne fik mere magt, er der betalt mere skat, som blandt andet er gået til skoler, hospitaler, pædagoger mm - så man forsøger at hjælpe de svage børn.

I slutningen af 1900-tallet blev europæerne spaltet mellem hoved og krop. Hvor man tidligere følte sit JEG i hjertet, oplever man det nu i hjernen. Men er blevet tilskuer til sit eget liv.

Spaltningerne for det enkelte barn sker i 1-2 års alderen, 3-4 års alderen og 10-14 års-alderen. Mens den første spaltning finder sted, har børn en kort sadistisk fase (kalder psykologerne det), hvor de er i gang med at opdele alting i godt og ondt. Når de er i kontakt med det onde, reagerer de sadistisk overfor andre børn. Og når spaltningen er gennemført, oplever man sig selv altid god. Men fordi man kan mærke det onde, som så er projiceret udenfor JEG'et - oplever man det onde hos fremmede mennesker.

Under den næste spaltning kæmper barnet desperat. Tidligere kaldte psykologerne det for trods-alderen, fordi barnet var vred og skreg meget. Nu kalder man det for selvstændigheds-alderen - og mener, at det er en nødvndig udvikling for at få et JEG. Ellers mener psykologerne, at man kun har en gruppe-identitet.

Under den tredje spaltning græder en tredjedel af de unge sig i søvn hver aften. En fjerdel fantaserer om selvmord. Og en femtedel skader sig selv ved for eksempel at skære sig med kniv eller barberblad. I mildere grad er der spisevægring. Efter spaltningen er man blevet sej. Så mærker man ikke noget til daglig, men har kun abstrakte tanker.

I de senere år har der været en massiv propaganda, hvor vi får at vide, at både den historiske udvikling og børns udvikling er helt naturlig. At man i andre kulturer har det anderledes skyldes kun, at de er underudviklede. Med tiden vil de komme op på vores niveau - mener magthaverne.

Problemer
For 10 år siden fik 25 % af os kræft. Nu er det 35 %. I 2025 er det 45 % - spår kræft-lægerne. Og i 2030 er det halvdelen af os. Atsma, allergi, sukkersyge og en lang række andre sygdomme følger med i samme tempo. De psykiske sygdomme gør også. En nylig undersøgelse har vist, at 82 % af os får en psykisk lidelse før eller siden. Lige nu har over en tredjedel af os angst eller depression. Og i 2030 er det sikkert halvdelen af os.

Medicin-industrien har det fantastisk godt. Det er Danmarks mest indtægtsgivende forretning. Forbruget af medicin er steget med over 1000 % i løbet af de sidste 10 år.

Flere og flere børn mis-trives i skolen. Flere og flere voksne føler sig ensomme - og vælger at bo single. Mens man få 30 år siden skiftede rundt mellem 100 forskellige følelser, er man nu stivnet i 4-5.

I sport, standup og fjernsyns-underholdning afreagerer man. Man skriger, råber og griner. Forbruget af alkohol og narkotikum vokser år for år. Men til daglig på arbejde er man sej. Her er man en følelsesløs hjerne, der er effektiv. Det handler bare om at tjene så meget som muligt. Og lykken - det er noget, man køber.

Vi er alle blevet brikker i et stort statsligt system, hvor staten tager sig af os, når vi ikke kan arbejde. Og når vi KAN arbejde, så handler det om at udplyndrer de fattige lande så groft, at vi bruger 4 gange mere, end jordkloden kan genopbygge.

Oprør
Rundt om i de fattige lande gør man oprør. Men NATO og Vesten hersker militært og økonomisk. Og så finansierer man en diktator til at sætte sig på magten i et land, der gør oprør - for at sikre, at det fattige land handler med Vesten på de nuværende vilkår - hvilket er, at der overføres enormt store mængder af råvarer og fødevarer fra de fattigste lande til os i Vesten.

Noget nyt er nu ved at ske. Kina, Indien, Rusland, Syd-Afrika, Brasilien og en lang række fattige lande er ved at opbygge et alternativ til Vestens udplyndring. Nato reagerer med en massiv militær oprustning. Det sandsynlige er dog, at vi får en ny verdensorden, hvor kapitalisme og imperialisme lider nederlag.

Her i Danmark er der mange forskellige grupper, der protester mod og for hver deres sag: psykiatri, husdyr, bureaukrati, miljø, global opvarmning mm. Der skal lige rettes lidt på den kurs, samfundet bevæger sig i; men ellers så går det da meget godt - tænker de fleste. Der er også en mega stor uvidenhed om næsten alting. Debatten foregår på et meget overfladisk plan. Men - og der er et men. For flere og flere har erkendt, at der skal ske noget helt nyt, hvis vi skal undgå en katastrofe. Og flere og flere er blevet klar over, at udviklingen går meget hurtigere (i den forkerte retning), end man ellers gik og troede.

Ny social organisering
Vi skal ændre landbruget. Når der kun er én landmand og mange tunge maskiner, der trykker jorden og kvæler alt liv nede i jorden, får vi fødevarer, der gør os syge. Og vi bliver mere og mere syge for hvert år. Vi skal skifte fra maskiner til hænder - og vi skal holde op med at udplyndre de fattige lande - men blive langt mere selvforsynende.

Vi skal genskabe landsbyfællesskaberne på en ny måde. Der skal være fælleseje - og børn skal vokse op i børnegrupper, hvor alle børn får en god opvækst. Kernefamilien opstod samtidig med spaltningen i bevidstheden i midten af 1800-tallet - og den har lige siden skabt mere og mere social frustration. Det er fint med parforhold, men det skal være en del af et større fællesskab.

Vi skal skabe det nye fra "neden af". Som det er nu, er alt forbudt, med mindre politikerne i forvejen har tilladt det. Og når noget nyt skal ske, mener politikerne, at det skal gælde for alle mennesker. Det er en særlig form for diktatur. En børnehave i Nord-Jylland skal være fuldstændig ens med en børnehave på Lolland - mener de. Men vi vil det anderledes. De af os, der er parate til noget nyt nu, vil gå i gang. Andre kan så vente - og se hvad der sker. Og det nye skal bygge på menneskets oprindelig natur - fordi vi har set det igen og igen - at det virker. Vi er nemlig sociale individer, hvis vi ikke undertrykkes.

Der er ikke brug for love, besluttende forsamlinger eller anden ensretning. Vi skal føle efter i os selv, hvad vi vil - og så gøre det. Hvis vi opretholder de 3 spaltninger i bevidstheden, bliver det til individualisme, hvor man er ligeglad med andre. Men hvis - eller rettere når - vi slipper spaltningerne, bliver vi kollektive og identificerer os med fællesskabet. Det er en proces - og den vil Grokraft være med til at gennemføre.

Der er ikke noget galt med dig. Den verden, som vi har i dag er så ekstrem, at vi kun kan holde det ud, hvis vi har de 3 spaltninger i vores bevidsthed. Derfor duer det ikke, hvis vi satser på individuel "frelse". Det er nødvendigt, at vi danner nogle nye former for fælles- skaber, hvor vi kan støtte hinanden i at have en sammenhængende bevidsthed. Derfor har vi brug for Grokraft.