grokraft.dk

Velkommen til Grokraft

Velkomst brev
Vi, der har startet Grokraft, byder dig velkommen. Nogle af os var med i studenteroprøret i 1968. Vi var med i Rødstrømpe bevægelsen, hvor vi fik frigjort kvinderne, så vi kunne være med i samfundslivet. Andre af os var nogle af de første økologiske landmænd – og var med til at starte den første økologiske landsby. Nogle var med til at danne en lilleskole, hvor børn ikke længere bare skulle lære salmevers, men udvikle sig. Vi var med i Vedvarende Energi, Kollektivbevægelsen, Miljøbevægelsen og meget mere.
      Det meste er gået galt. Studenterne i dag skal bare lære at tjene industrien. Kvinderne skal bare opføre sig som mænd. De økologiske fødevarer er blevet næsten lige så dårlige som de gift-industrielle. Børn i skolen mis-trives og skal have nerve medicin. På trods af omfattende nye teknologier, fortsætter den globale opvarmning med at stige. Fællesskaber er erstattet af ”borger-service”, så enhver er et nummer i rækken, mens vi alle sammen er tilskuer til vores liv.
      Vi vil meget gerne samarbejde med de unge, der kan indse, at noget er helt galt. Vi tror ikke, at politikerne kan ændre noget. Men vi kan i historie bøgerne læse, hvordan der tidligere er sket store forandringer – og at det hver gang er begyndt fra neden af i samfundet. Vi har startet Grokraft. Der er ingen ledelse, men et netværk. Al materiel er ejet af en forening. Når vi engang etablere steder, er de selvejende institutioner eller fonde – med vedtægter, der fastslår, at det er deltagerne, der finder ud af, hvad der skal ske – og vi så koordinerer os med hinanden.

Tak fordi du vil være med

 


Kom indenfor
            (tryk på linket)Hvad har vores forening Folk og Natur gjort indtil nu?

   

Vi har fra 2014-2022 afholdt sommerlejre, hvor vi har anskaffet materiel for cirka ½ million kroner. Vi har nu alt det udstyr, som vi får brug for, når vi skal starte første projekt. Vi har borde og bænke og stole til 100 personer samt babystole. Vi har spise- og mødetelte, gruppetelte, sovetelte, lokumstelte, lagertelte, værkstedstelte. Vi har skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Vi har dyner, soveposer, lagenposer, håndklæder mm. Vi har masser af køkkenudstyr. Vi kan lave gryde- og ovnretter til 100 personer. Vi har tallerkener, kopper, glas, spisebestik og meget mere. Vi har et lille børne bibliotek og masser af kreative materialer til børn. Vi har al professionel udstyr til en musik scene: mikrofoner, mixere, store højtalere, guitarer, el-klaver, bas, trommer, børne instrumenter mm. Vi har generator til at lave strøm. Meget værktøj og mange kasser med alle slags småting. Alt er nu opmagasineret.

 


Hvad er næste store skridt fremad?

 

Vi skal købe en græsmark. Når det er gjort, kan vi allerede første år sætte al sommerlejr materiellet op. Det svarer til en mini-landsby til cirka 100 personer. Vi bygger straks det første hus. Og hvert år bygger vi på kurser yderligere 1-2 huse. Efter 10 år har vi en lille landsby. På kurser og festivaler planter vi masser af buske og træer - og anlægger haver, marker og stier mm. Her skal være 100 % biodiversitet: bakterier i jorden, orme, insekter, padder, fugle, en lille flok husdyr (høns, svin, får, geder, heste) - ingen produktion af kød. Vi producerer masser af grønsager, korn, linser, bønner, frugt mm. Her er offentlig adgang, café, kurser, højskole, sommerlejre, seminarer, workshops, konferencer, markedsdage mm. Hvis man er genganger, tager bare afsted med tog og bus. Man ringer eventuelt og bliver hentet det sidste stykke vej. Vi har masser af mad, sovepladser, feltsenge, madrasser, underlag, soveposer, lagenposer, håndklæder, skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser.

 


Vi har brug for et mødested - et fristed

 

Vi køber en græsmark. Den grubbes (dybe revner). Vi sår græsser med rødder ned til grundvandet. Vi spreder sunde jord bakterier ud (som vi har opformeret i komposter). De udskiller syre, som opløser sand og ler og danner en næringsvæske, som planterne opsuger, så de får alle grundstoffer i sig.

Vi planter tusindvis af buske og træer - og laver haver og markstykker. Jorden hæver sig - og der kommer sprækker helt ned til grundvandet, så regnvandet siver hurtigt ned. De dybe rødder suger konstant vand op, så der aldrig skal vandes. Der kommer masser af biller, flyvende insekter, padder, fugle mm. Senere også fritgående husdyr.

I de følgende 10 år bygger vi huse af organiske materialer, som vi selv producerer på markerne (piletræer til tagkonstruktion, langstrået rug til stråtag, industri-hamp (skal blandes med kalk og vand) til ydermure. Der skal være 100 % biodiversitet, offentlig adgang samt undervisning (kurser og højskole).

 


Hvorfor er det nødvendigt?

I dag mis-trives børn i skolen. Mange skal have nerve medicin for at holde det ud. En tredjedel af de unge græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Kvinderne skal bare opføre sig som mænd - så er de ligestillet, mener man. Studenter skal bare lære at betjene industrien. Fællesskaber, natur og samarbejde lider. Vi er blevet til hjerner, der er tilskuer til vores eget liv. Nu har 35 % kræft - i 2025 er det 45 % - og i 2030 bliver det 50 %. Allergi, sukkersyge, astma og andre sygdomme følger med i samme tempo. Det samme gælder mange psykiske sygdomme.

 

Politikerne kan kun finde på at sætte lapper på et hullet system. De finder hele tiden på forbedringer, så det går i den rigtige retning - tror de. Men virkeligheden overhaler "forbedringerne", så stort set alt udvikler sig katastrofalt. Indtil nu er der flere og flere protester med krav om, at politikerne skal gøre noget, der fuldstændig ændrer retningen i, hvad der sker. Men de magter det ikke. For det er selve samfundssystemet, der er det grundlæggende problem. Hvis vi skal lære af fortidens erfaringer, skal vi danne nogle fristeder som sociale værksteder, der fra neden af ændrer samfundet. Så derfor starter vi Grokraft.


Hvad skal der ske fremover?


 

Vi vil gøre ligesom i slutningen af 1800-tallet, hvor fattige almindelige mennesker kom i den lokale højskole, hvor de lærte at samarbejde og organisere sig på folkelige manér - og hvor det bredte sig til mange højskoler, som var grundlaget for det fællesskab, vi elsker, men som er ved at blive sat overstyr, hvis vi ikke mødes og gør noget nyt. Vi samarbejder med alle på egnen. Vi har weekend-arrangementer, markedsdage, seminarer, alternativ børneskole, ungdomskurser, alderdoms komsammen mm. Her er uge kurser, måneds kurser, ½-årskurser, års-kurser mm. Her er alternativ TV produktion, samarbejde med u-lande, fælles arrangementer med andre steder. Juridisk er vi en fond. Ingen årlig generalforsamling. Vores princip er: Mærk efter i dig selv, hvad du vil med dit liv - og hvad du vil bidrage med til fællesskabet - og så gør det. Det er tilladt at begå fejl - og lære af det. Vi koordinerer os med hinanden.


Vi starter på Vestsjælland med projekt 1. Nu samler vi penge ind, så vi kan købe græsmarken. Resten etablerer vi i takt med, at vi får råd til det - og vi udfører alt arbejde selv i forbindelse med arrangementer og kurser. Undervejs sørger vi for at tjene penge, så vi kan starte projekt 2, som skal ligge i Jylland. Og senere bliver det til projekt 3 og 4 - og gerne flere. Helt uafhængige og selvstændige projekter, men med samme visioner. Princippet er, at vi bygger det fremtidige samfund op fra neden af. Vi er uafhængige af markedet. Vi er i overvejende grad selvforsynende med alt. Og vi samarbejder med andre, der ligesom os vil have et godt liv - samt samarbejder med alle på egnen, som har lyst til at lave noget sammen med os.

 


Dit og mit fristed - vores andet hjem - vi kommer bare

Vi vil producere masser af grønsager, korn, bønner, frugt, nødder mm, så gengangere bare dukker op, fordi vi har rigeligt at spise. Vi vil have så mange sovefaciliteter i form af rum, sovesale, telte, madrasser, feltsenge, underlag, soveposer, dyner, hovedpuder, sengetøj, håndklæder mm, så en enlig mor med børn bare dukker op. Vi vil have skiftetøj i alle størrelser og gummistøvler i alle størrelser. Gengangere skal føle, at de bare kommer hjem, hvor der er alt det, som de har brug for.

 


Vi er i gang med at indsamle 1 million kroner
Vi har en forening Folk og Natur, som har en bank konto, hvortil vi alle sammen sørger for at bidrage med penge, så vi kan købe en græsmark til vores første projekt, som skal ligge på Sjælland. Når det projekt "kører", skal vi via arrangementer, kurser og andet skrabe penge sammen - og indsætte på Folk og Naturs bank konto, sådan at vi kan købe en græsmark til vores andet projekt, som skal ligge i Jylland. De to projekter skal skrabe penge sammen til projekt 3 og 4 osv.

Oppe til højre på vores hjemmeside kan man vælge kommunikations område. Der er for eksempel 12 personer fra Horsens. De kan se hinandens profiler (man vælger selv, hvad andre skal se). Enhver af dem kan oprette en emne-debat - for eksempel: Fællesspisning. Når man så trykker på Fællesspisning, kommer man til en debat-side, hvor man kan skrive oplæg, indsætte billeder eller video.

Idéen er så, at de 12 personer fra Horsens kontakter en masse personer og grupper i Horsens og får dem til at være med - både til debatter, men også til at samle penge ind, så vi kan købe og starte det første projekt. Herefter kan det være, at vi standser indsamlingen, fordi første projekt skal finansiere andet projekt, og de to skal finansiere 3 og 4 projekt osv.

Det bliver vores projekt, fordi vi alle skaffer finansiering - efter økonomisk evne.

Mulighed 1: I hver af 50 byer er der 10 personer, hver donerer 100 kr. om måneden i 2 år. Det giver 50 x 10 x 100 x 24 = 1,2 millioner kr.

Mulighed 2: Aktiv grupperne rundt om i byerne spreder information og får mange til at donere 1500 kr. Det lykkes i 25 byer med et gennemsnit på 25 donatorer. Det giver 25 x 25 x 1500 = 937.500 kr.

Mulighed 3: Vi låner en græsmark hos en bonde og laver en sommerfestival - idet vi jo kan opsætte al vores lejr-materiel med masser af telte, musik-scene, køkkener osv. Og så opfordrer vi musikgrupper til at spille gratis. Det giver måske 200 deltagere, der betaler 500 kr. i entré - samt køber mad og drikke, der giver overskud på måske 200 kr. Det giver 200 x (500 + 200) = 140.000 kr.

Mulighed 4: Vi skriver artikler i mange blade, laver podcast, får vores bank (Merkur Bank) til at gøre os til støtte projekt mm. Og så opfordrer vi andre festivaler, organisationer, fonde, rige pensionister uden børn m.fl. til at donerer et større beløb. Det giver måske ½-2 millioner kr.

Vi satser på alle mulighederne. Det vigtige er, at der er en voksende støtte - fordi så tænker andre, at projektet bliver til noget - og så vil de godt være med til at støtte det. Når projekt 1 er startet og "kører", genererer det en opsparing, som efter et par år finansier start af projekt 2 osv.

Vi vil lave mange videoer
Vi har kontakt til en sang skribent og en komponist, som har lavet 30 fede numre om alle kriserne, vores følelser, samt hvad vi bør gøre. Sangene er både alvorlige og sjove. Der er gode rytmer - pop, rock, afro, soul, blues, country mm. Og vi må bruge dem.
      (1) Vi ønsker at få flere sangere, musikere og bands til at optræde med numrene - og lave videoer af dem. Hop til: www.glade-horder.dk
      (2) Vi vil også gerne modtage videoer, hvor en person siger én eller et par sætninger om at støtte og donere penge til Grokraft.
      Vi vil så lave videoer, hvor vi kombinerer (1) og (2). De skal udgives på alle de sociale medier. Først hører man en fed sang - og så kommer 5-6 sekunder med et par sætninger om Grokraft.

Sangere og bands må også gerne optræde med numrene uden at betale kopi-afgift - men lige sige til publikum: Husk at gå ind på hjemmesiden grokraft.dk. Så er du med til at redde kloden og dig selv.

Vi håber, at mange af jer vil være med - både til at optræde, lave videoer, redigere og udgive.

Samarbejde
På kommunikations-siderne samarbejder vi både lokalt, regionalt og på landsplan. Alle personer og grupper deltager, så meget man har lyst til. Her er plads til fri udfoldelse, eksperimenter, fest og erfarings-udveksling. Alle stræber efter, at vi koordinerer os med hinanden.

Det vigtigste er den lokale gruppe, hvor man også mødes og snakker sammen, lægger fede planer, udfører dem osv.

 

Støt Grokraft med penge
CVR nummer for vores forening Folk og Natur er 37 07 48 61.

Vores bank er Merkur Bank - og vores konto er reg.nr 8401 konto 1044124.
Alle er velkomne til at indsætte penge på vores konto.

På din netbank kan du oprette en månedlig overførsel til Folk og Natur.
Du kan også indbetale til vores konto på MobilePay 64287.

Eller brug denne donorbox:

 

   Har du spørgsmål: kontakt@grokraft.dk

Tak fordi du vil være med.

 


Grokraft er en oase i meningsløsheden ørken, - bundproppen i elitens fordummelses badekar, - åndelig og spirituel livmoder, - fristed for vores oprindelige natur, kreativ legeplads og center for forvandling og opblomstring.