Tilbage

Gør hvad ?

Den intellektuelle elite
Der var et møde, hvor Enhedslisten præsenterede deres politik. De kaldte sig socialister. I begyndelsen af 1800-tallet betød det, at man skulle genforene sig med naturen og danne kollektive landsbyfællesskabet med fælleseje. Men efter 1875 handlede det om, at man skulle besætte statsmagten, hvorefter man kunne begynde med socialisme. Omkring år 1950 mente socialisterne, at kapitalisterne havde hævet sig halvvejs op over det dyriske og var havnet i følelserne - og at socialisterne ville hæve sig helt op til det forstandige - samtidig med, at man forvandlede samfundet til et industrisamfund.

Og i dag mener socialisterne i Enhedslisten, at samfundet har hævet os op til et omfattende system, hvor vi har børnehaver, skoler, socialhjælp, hospitaler, plejehjem og et politisk system, der regulerer alting - og sørger for, at der hele tiden er en udvikling med små forbedringer. Og på mødet fortalte de så også om sådanne små politiske initiativer, der skal videreudvikle samfundet i den rigtige retning.

Den materielle udvikling
I 1800-tallet fik Vesten flere og flere kolonier - og begyndte at samarbejde om at udplyndre de fattige lande. I 1900-tallet tvang vestlige firmaer lokale bønder i ulandene til at sælge deres jorde. Nu bor de fattige i slum rundt om storbyerne. De vestlige firmaer har nu meget store jorde, hvor de producerer palmeolie, biobrændsel og fødevarer. Over 80 % af al ulandshjælp er gået til at bygge jernbaner og havne, så de vestlige firmaer kan fragte deres produkter til os i Vesten. Overførslen af råvarer og fødevarer er den væsentligste årsag til den økonomiske vækst og den globale opvarmning.

Herhjemme er landbruget siden 1920'erne blevet til mere om mere industri, sådan at jorden i dag er død - og det nu er nødvendigt at gøde, vande og sprøjte med gift. År for år indeholder vore fødevarer færre og færre grundstoffer - og er nu så dårlige, at de skaber sygdomme. For 10 år siden havde halvdelen af os livstruende sygdomme. Nu er det 35 %. I år 2025 antager forskerne, at det bliver 45 %. Og inden år 2030 er det sandsynligvis 50 %.

Den bevidsthedsmæssige udvikling
Børn i dag udsættes for en opvækst, hvor de i 1-2 års alderen presses til at fortrænge underlivets bevidsthed . Og i 3-4 år alderen presses de til at fortrænge den ene side, så de får et individualistisk JEG i deres ene side, mens den anden projiceres ud og er følelsesmæsssig tom - så den senere skal "fyldes" med en kæreste. Som 10-12 årig udsættes de unge for et massivt pres, så deres JEG flytter fra kroppen op i hjernen. En tredjedel af dem græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel af dem skader sig selv - ved for eksempel at skære i sig med kniv eller barberblad. Men de unge fortrænger så følelserne og blive bevidsthedsmæssigt seje.

For 30 år siden var det normalt at skifte rundt mellem 100 følelser - nu er det normalt kun at skifte mellem 4-5 følelser. Vores sprog var engang 3-dimensionelt - bestående af tanker, følelser og kropslighed. Nu er det én-dimensionelt. En computer "tænker" også én-dimensionelt - og kan om få år overtage de fleste bevidsthedsmæsssige processer i samfundet.

Men så er det da godt, at vi har børnehaver, skoler, socialhjælp, hospitaler, plejehjem og et politisk system, der regulerer alting - eller ?