Tilbage


Hoffet
I gamle dage havde kongen et stort hof med mange mænd og kvinder i pænt tøj, der gik rundt og lavede intriger med hinanden. Ude på landet undertrykte og udplyndrede man bønderne, og ind imellem døde mange af sult.

Der kom dog revolutioner - som mest af alt gik ud på, at de fattige kunne bo og leve ligesom de rige.

I dag har vi i Vesten et stort antal mandlige og kvindelige politikere, journalister og forskere i pænt tøj, der laver intriger med hinanden. Og nede i Afrika og Syd-Amerika undertrykker og udplyndrer man folk, og ind imellem dør mange af sult. Samtidig udrydder man alt liv nede i jorden: bakterier, svampe, insekter m.fl. Hermed forsvinder første led i fødekæden, så højerestående liv langsomt også uddør.

Inden år 2030 har halvdelen af os livstruende sygdomme - og den anden halvdel har angst og depression. Men så har vi fjernsynet med et hav af udsendelser, hvor man griner hele tiden.

I dag lever vi via en skærm. Vi har fået et nyt hof med sportsstjerner, skuespillere, sangere, modeller, kongelige med pænt tøj. Og så kan vi sidde og drømme. JEG'et er i dag oppe i hjernen, hvorfra vi er tilskuere til os selv, hinanden, naturen og kloden, som vi langsomt er ved at smadre.


Eliten
I vor tid har vi fået en elite i samfundet. Det er samfunds-forskere, politikere, journalister mfl. De har aldrig været ude (eller nede) blandt folket, men har gået i gymnasium samt har fået en teoretisk uddannelse om samfundet. Og de opfatter sig nu som vor tids kejser, der styrer og kontrollerer folket. Man koncentrerer sig om at holde folk i ro. Men de er også nødt til at forholde sig til den globale opvarmning, fordi der kommer mere og mere storm, vandstigning og oversvømmelse mm.

Fakta: Med Parisaftalen i 2015 forpligtede landene sig til, at den gennemsnitlige temperatur ikke skal stige mere end 1,5 grader og maksimalt 2 grader. Men allerede inden mødet udgav FN's miljøagentur en rapport, der viste, at verden er på vej mod 2,9 graders temperaturstigning. I løbet af 2023 steg temperaturen 1,5 grad - altså bare på ét år - og vi fik masser af storme, oversvømmelser mm. Men eliten håber på, at 2023 var et særligt år.

Hvorfor stiger temperaturen så meget? Der overføres flere og flere råvarer og fødevarer fra de fattige lande her til os - og de "industrialiseres", hvorved der udledes mere og mere CO2 til atmosfæren. Det er en gas, som virker ligesom glasset i et drivhus. Og derfor stiger temperaturen.

En anden årsag er landbruget. Den industrielle dyrkningsmetode samt kødproduktion står for halvdelen af udledningen af CO2. Men eliten tør ikke presse landmændene til den nødvendige omlægning.

En tredje årsag er cementindustrien. Her i Danmark står den for 40 % af CO2 udledningen. Men heller ikke her tør eliten gribe ind. Der bygges mere og mere hvert år. Man kan godt bygge med organiske materialer; men det sker kun meget sjældent.

Kan problemet løses? Eliten håber på, at man kan løse problemet teknisk. Man satser på el-biler. Men især batterierne er årsag til, at el-bilerne samlet set udleder mere CO2 end de "gamle" biler. Man håber dog på, at de giver en CO2-reduktion på lang sigt. Så satser man på vindmøller. Her er problemet det samme. På kort sigt medfører produktionen af dem en større CO2 udledning; men man håber på en reduktion på lang sigt.

Man kunne godt forholdsvis let bremse den globale opvarmning. Man kunne bare vedtage, at vi ikke behøver mere materiel og økonomisk vækst. Men det tør eliten ikke. For så får man alle kapitalister imod sig. Det er nødvendigt med vækst - for at løse klimaproblemet - prædiker de højst-råbende. Selvfølgelig kun i vores del af verden. Hvis de fattige lande skal op på vores materielle niveau, er der brug for 4-5 jordkloder for at skaffe materialer nok.