Tilbage


Hvem er vi ?
Vi er nogle gamle aktivister fra 70'erne, som kan se, at der er behov for vore kræfter igen.

Vi er nogle unge, der ikke vil være med til at udplyndre de fattige lande og ødelægge naturen.

Vi er nogle studerende, der ikke længere vil uddanne os til et system, der ødelægger livet.

Vi er nogle voksne, der ikke orker at være med mere i et destruktivt samfund.

Vi er trætte af små forbedringer, der måske er rigtige, men hvor helheden udvikler sig forkert.


Hos os vil vi gerne have alle slags mennesker - og vi har meget brug for folk med faglig viden - og evne til at bruge hænderne.

Praktikere: Vi skal bygge 1-2 huse om året gennem 10 år. Tagkonstruktion af pilestammer, stråtag af rug, mure af hamp og kalk. Stald, lade, beboelse med sovesale og værelser, badehus, der samtidig et vaskehus for tøj, undervisningslokaler, møderrum, festsal/spisesal. Ingen tagrender, men nedgravet rende med ral/sten - og herfra rør til vandopsamling (vanding mm). Vi skal udgrave en lille sø, der skal fungere som banddam og badesø. Herfra slanger til husene, hvor der skal være en lille brandstation med mobil sprøjte og slanger.

VVS: Vi skal have en brønd - og vandet går til et badehus (B), der samtidig et vaskehus (V) for tøj. På tagene er der solfangere med rør til B/V-huset. Vi har også et par høje med små 12-volt vindmøller, hvorfra strømmen også går til B/V-huset. Fra dette hus går der vandrør og ledninger til og fra beboelses- og opholdshusene. Her er der små håndvaske og radiatorer (varmt vand). Der er multlokummer og opsamling af urin, der skal bruges som gødning og dannelse af bio-gas.

Køleskab: Der bygges et skab med rør, der går 1 meter ned i jorden, hvor temperaturen altid er 8 grader. En ventilator suger luften op til skabet. Herfra går der et rør op gennem taget, så der er en kontant luftstrøm. I skabet er der så altid 8-10 grader, som er den bedste temperatur for vore fødevarer.

Komfur: I fælleskøkkenet er der brændeovn, fordi vi jo har masser af buske og træer. Vi bygger også små el-ovne (12 volt), hvor mad kan sættes ind om morgenen, og så stå hele dagen med temperatur på 60-70 grader, hvor maden bliver sundere, men lige så bagt som i en stærk strøm ovn, hvor maden bare skal stå ½-2 timer.

Elektriker: Alle eller de fleste huse har kun 12-volt. Og der skal være forholdvis få lamper. Ingen udendørs belysning - man skal kunne se lyset fra himlen eller opleve mørket.

Elektronik: Alle elektroniske apparater skal ombygges. Enten fjernes transformator fra stærk strøm til svag strøm, eller der indbygges en omskifter, så apparater kan bruges her (svag strøm) og andre steder (stærk strøm).

Mekaniker: På et tidspunkt skal vi have el-knallert med lad. Mini-bus til at hente og bringe folk fra og til tog-station. Større bus til at hente og bringe en flok børn eller pensionister. En kassebil til at hente genbrugsting. Og køretøjerne skal gerne laves om, så vi kan bruge alt vores organisk affald til brændsel for køretøjerne.

Snedker: Reparation af alt genbrug, vinduer, døre mm. Bygge tørrekasser, drivbænke, udendørs bænke og borde mm.

Princip: Vi laver ikke noget, der skal holde i hundrede år. Vi bygger og reparerer konstant. Selvom vi måske er eksperter på ét område, deltager vi i alt andet, som vi har lyst til - og skiftes til det, som ingen gider, men som skal gøres.


Proces
Vi er inspireret af de revolutionære bevægelser i 1700-tallet, - af højskolebevægelsen i 1800-tallet, - og af de nye landsbyfællesskaber i Afrika og Syd-Amerika.

I stedet for at forbruge mere og mere, mens vi bliver robotter, der er mere og mere effektive, vil vi forene os med naturen og skabe det gode liv.

Organisation
Vi vil slippe de bevidstheds-spaltninger, som vi er blevet påduttet, og som psykologerne mener er udtryk for civilisation.

Nogle af os vil arbejde med natur, jordbrug, dyr, produktion, lave organiske huse mm.

Andre af os vi arrangere aktiviteter, seminarer, kurser for børm, unge, voksne og ældre.

Atter andre vil lave musik, sang, teater, cirkus - og lave malerier, skulpturer og spændende landskaber.

Og atter andre vil tage sig af børn, svage, syge - og sørge for helbredelse og naturligt liv.

Enhver føler efter i sig selv, hvad man vil bidrage med - og så koordinerer vi os med hianden.

Køn
Vi satser på, at de fastboende består af lige mange mænd og kvinder.

Samfund
For tiden er der hundredvis af alle mulige grupper, der hver har fundet en vigtig sandhed, som de "kæmper" for at udbrede til alle andre. Det karakteristiske er desværre, at ingen af disse grupper kan finde ud af at "snakke" sammen.

Vi vil gerne være et sted, hvor vi alle sammen kan mødes - igen og igen - til møder, weekender, uge-lejre, seminarer, konferencer, sommerferier og kurser, som vi eller andre arrangerer.

Vi har ikke behov for at blive enige - men finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan skabe en bedre verden.

Prismæssigt vælger den enkelte fuld pris, halv pris eller nul pris - alt efter ens økonomiske situation.

Ingen får løn, alt er non-profit, alle hjælper til.

Vi vil gerne opbygge overskud, der skal gå til opstart af andre tilsvarende uafhængige projekter.

Fest
Vi vil gerne lave fester - uden alkohol og stoffer. Maden producerer vi selv - og består af korn, bønner, grønsager, frugt mm. Vi har stor erfaring i at lave mad til hundrede af mennesker - hvor vi altid har fået ros for lækker, velsmagende og energi-givende mad.

Vi vil gerne være med til en ny musik- og sang-kultur. Halvdelen af lyden skal ikke længere være rytmisk fabrikslarm. Og de optrædende skal ikke længere være robotter, der udfører perfekte gentagelser.

Vi vil gerne eksperimentere med, at der hele tiden er overensstemmelse mellem sang og musik på den ene side - og de optrædendes følelser på den anden side. Det indebærer uforudsete pauser, spontane impulser, overraskelser, sammenbrud mm.