TilbageIndustri-jord
I begyndelsen af 1900-tallet kom der en husmandsbevægelse i Danmark - med mange små jorde, hvor en mand og kone og deres børn kunne bo og arbejde.

Efter 1920 begyndte man at udskifte hest og hesteredskaber med traktor og landsbugsmaskiner. Det naturlige liv i jorden forsvandt. Og man måtte begynde at vande, gøde og bruge gift for at bekæmpe skadedyr og ukrudt. I stedet for at være 10-12 personer på en gård har det udviklet sig til at være én, der så sidder og ryster på en af sine maskiner, mens den kører og arbejder ude på jorden.

I 1960'erne begyndte de store landbrug at opkøbe de små. I 1970'erne var der forskere, der undersøgte livet i jorden - og opdagede, at de naturlige bakterier enten var forsvundet - eller at de bevægede sig langsomt og formerede sig langsomt.

Vi var nogle i 70-80'erne, der startede med at gentage det, som nogen gjorde i 20'erne og 40'erne - nemlig at forlige os med naturen og skabe det naturlige jordbrug. Her er der rødder ned til grundvandet, så der vandes konstant nedefra. Her er jorden fuld af gode bakterier, der "tisser" ind mellem - og det er en svag syre, der opløser sand og ler og danner en væske med alle grundstoffer, som planternes rødder suger til sig. Så blev meneskene, dyrene og menneskene aldrig syge.

Men i 1984 blev disse naturlige jordbrug udkonkurreret af nogle, der dyrkede gønsager på marker, som de lejede rundt om København og Århus. De brugte ikke kunstgødning og gift - og de kaldte deres fødevarer for "økologiske".

Flere og flere landmænd har skiftet til "økologi", fordi de så kan få en mer-pris. I de sidste 30 år er de "økologiske" fødevarer blevet dårligere og dårligere. De smager dårligere, og man får det dårligere. Derfor er der opstået permakultur, skovhave-jordbrug, regenerativ jordbrug mm.

Allerede i 1960'erne blev Danmark et industiland. De andre vestlige lande ville ikke producere giftige produkter - og her fik Danmark så en mulighed. Man begyndte af producere gift til landbruget og medicin til mennesker. Medicinproduktionen har nogle affaldsstoffer som dræber mere liv i naturen - end medicinen redder.

I andre lande kan man få store erstatninger fra medicin-industrien, hvis man bliver syg af noget af deres medicin. Men i Danmark valgte man, at sådanne erstatninger kun skal være så små, at de mest er symbolske - og at det ikke bremser produktionen.

Vestens udplyndring af ulandene er sat i system. Over 80 % af ulandshjælpen er gået til jernbaner og havne. Vestlige firmaer har købt de fattiges jorde, så de fattige er flyttet fra landet - hvor de var selvforsynende med fødevarer - til storbyerne, hvor de nu bor i slum. De vestlige firmaer producerer nu enormt store mængder af palmeolie, biobrændsel og fødevarer, som transporteres med jernbane til en havn - og så sejles her i Vesten. USA udplyndrer Syd-Amerika. Europa udplyndrer Afrika.

Alle råvarerne og fødevarerne bliver industrialiseret - og har medført mere udslip af drivhusgasser, som har skabt den globale opvarmning, der nu truer hele kloden.

Samlet set står kødproduktionen for halvdelen af udledningen af drivhusgasser. I Danmark pruducerer vi kød til 50 millioner mennesker. Der var engang, hvor dette landbrug indtjente så meget, at det udgjorde det økonomiske grundlag for landets økonomi. I dag får landbruget stats-støtte og EU-støtte. Og des større areal man har, des større er støtten. Mange af de mellemstore landbrug kan kun overleve ved hjælp af denne støtte. Alle de små jordbrug overlever kun, fordi man ved siden af landsbrugsarbejdet også går på arbejde inde i byen.

For at undgå en ekstrem klima-krise, skal landbruget lægges om. Det smarte vil være - hvis man lige som os i GROKRAFT - tager skridtet fuldt ud og genopretter livet i jorden, så man ikke skal vande, ikke skal gøde, ikke skal bruge gift - og hvor fødevarerne bliver så sunde, at vi kan vende udviklingen fra mere medicin og flere sygehuse til mindre og færre.

De store landbrug opkøber de små. Man industrialiserer hele processen. Der er nogle få perioder, hvor man har øst-europæiske arbejdere til at hjælpe med i arbejdet. Men ellers sidder stor-bonden alene på sine store maskiner. Han er totalt afhængig af sin bank. Og enten opkøber han mere jord og gør produktionen mere industri-effektiv - eller også går han konkurs - og må sælge jorden til nogle andre storbønder, så deres jord-areal bliver endnu større.

Det danske landsbrugsareal fylder 60 % af Danmark. Heraf bruges 80 % til at dyrke foder. Men politikerne har (endelig) indset og forstået, at der skal omlægges fra kød-produktion til plante-produktion, hvis vi skal undgå den helt store klimakrise.

Det politiske system her i Vesten handler om "den frie verden", hvor enhver kan gøre, som man har lyst til, så længe man ikke ødelægger noget for andre mennesker. At man ødelægger naturen, klimaet og kloden er så nyt, at systemet ikke kan finde ud af, hvad man skal gøre. Man prøver med afgifter, så det bliver dyrere for landmanden. Han reagerer desperat. Han er allerede presset til det yderste. Og nu skal han presses endnu mere. Det nådige ville være, at staten købte hans jord - og hjalp ham med at få en anden mere holdbar tilværelse.

Industrien har brug for mere arbejdskraft. Og politikerne synes, at de små husmænd bør sælge deres jord til de store landmænd - og så flytte ind i byen og blive ansat i industrien.

I stedet for en omlægning af hele Vestens industri - satser politikerne på at fortsætte - men så bruge mere af landbrugsjorden til noget, som afhjælper klimakrisen. EU har besluttet af 30 % af jorden skal blive "vild natur". Det betyder, at man ikke længere skal udpine jorden og bruge en masse gift - men at der skal gå nogle heste og gerne komme nogle sommerfugle mm.

De økonomiske bagmænd kan se en ny mulighed. I stedet for at producere planter på jorden, skal der stå tusinder af solfangere og vindmøller. Så kan vi fortsætte med det enormt store forbrug, hvor vi hvert år forbruger halvanden gang så meget, som kloden kan reproducere.

Der er dog nogle, der protesterer. Det er børn og unge mennesker, der gerne vil overleve i fremtiden. Og det er en lang række af små organiationer, som i de siste 30-40 år har værnet om retten til at bo på landet og leve i overensstemmelse med naturen. Det skal de ikke have lov til mere - mener myndighederne. Man har lavet en lov, der gør, at sådan et lille landsted nu betragtes på lige fod med et parcelhus inde i byerne. Det betyder meget højere jord-skat, sådan at dem, der har sådan et lille sted - skal presses til at sælge. Enten skal deres jord blive en del af EUs 30 % vilde natur. Eller også skal der stå vindmøller og solfangere.

Imens bliver vore fødevarer dårligere og dårliger. En plante kan nøjes med 22-24 af de vigtigste grundstoffer for at vokse og sætte frø mm. Og det har industri-landbruget rettet sig ind efter. Befolkningen bliver mere og mere syg. For 10 år siden var det cirka 25 % af os, der fik livstruende sygomme. Nu er det 35 %. Forskerne siger, at det bliver 45 % onkring år 2025. Og inden år 2030 er det sansynligvis 50 %.

De psykiske sygdomme følger med i samme tempo. Allerede nu er de fleste af os så psykisk traumatiseret, at vi stort set kun er tilskuer til, hvad der sker. Men når vi når den tilstand, at halvdelen af os lider af angst og depression, mens kroppen er på vej til at dø - og det er altså indenfor de næste 5-10 år - vil der være mange af os, der siger STOP. Det er allerede nogen - og der bliver flere og flere. Men problemet er, at man så ikke ved, hvad man skal i stedet for. Og det skal GROKRAFT bidrage til at rette op på.