TilbageJesus kollektiverne

Den historiske Jesus tog afstand fra græsk bevidsthed, men koblede jødisk og indisk bevidsthed. Det medførte, at der opstod, hvad man i dag kalder Jesus-bevægelserne. Det var kollektiver, hvor man havde fælles økonomi. Mænd og kvinder var ligestillet. Disse kollektiver bredte sig ud over hele romerriget. Og de havde en stor indflydelse på hele udviklingen, fordi de havde en visdom, som underminerede den romerske forestilling om, at man skulle have et stort militær, der kunne herske over hele verden. Kollektiverne var kendt for, at deltagerne var glade og omfavnede hinanden.

Det karakteristiske for både den jødiske og den græske bevidsthed var og er, at man er stivnet i en bestemt bevidsthed, som eliten og magthaverne tror er den eneste rigtige, men hvor der er massiv undertrykkelse. Den indiske bevidsthed derimod handler om at skifte rundt mellem alle forskellige bevidstheds-mønstre og opføre sig på en naturlig og oprindelig måde.

Jesus sagde, at vi alle sammen skulle blive som et barn igen. Kun sådan ville man kunne skabe Guds rige på Jorden. Og Jesus-bevægelserne fik den opfattelse, at deres naturlige og oprindelige bevidsthed ville brede sig til alle mennesker på lang sigt, sådan at der ville opstå fred og retfædighed mellem alle mennesker.

Det gælder også i dag. Du skal blive som et barn igen - og få en naturlig og oprindelig bevidsthed - og ikke mere være en hjernestyret robot, der er offer for samfunds-systemets ensretning.


Den kristne kirke koblede den græske og den jødiske bevidsthed. Den græske bevidsthed havde (og har) man i højre side - og bruger til samfund. Den jødiske bevidsthed havde man (og har) i venstre side - og bruger til det religiøse, hvor man kan kontakte Jesus og Gud.

Efter 1800-tallets religiøse vækkelse blev Guds rige projiceret op i Himlen. Det skulle herefter ikke være på Jorden, men i Himlen. Og dér kom man op, når man døde.

Før da mente kirken, at man bare døde - men at Gud på et tidspunkt ude i fremtiden ville skabe Guds rige på Jorden - og så genopvække de døde, som havde opført sig guddommeligt, mens de levede.

Det er stadig den teologiske forklaring; men den har de fleste præster i dag fortrængt.


På Grokraft har vi ikke en masse teori om den rigtige bevidsthed - sådan som der er her på GROKRAFTs hjemmeside. Vi kan godt redegøre for alle teorierne, hvis nogen har behov for at vide noget om dem. Men det er ikke den viden, der er behov for.

Der er brug for, at vi slipper spaltningerne i vores bevidsthed og finder det oprindelige og naturlige frem igen. Altså være som et barn igen. Det viser sig nemlig, at vi fra fødslen af har en bevidsthed, som er social og konstruktiv. Vi er kærlige og kollektive. Og det fungerer fint, når og hvis vi lever kollektivt.