TilbageKlima krise
Den moderne industri har medført, at der kommer mere CO2 ud i atmosfæren. Det virker lige som glas i et drivhus, så temperaturen her på jorden stiger.

Det er sandsynligt, at den globale opvarmning ikke kan standses på kort sigt. Mange forskere mener, at Grønlands is smelter fuldstændig, fordi der er sat en proces i gang, som ikke kan stanses, før al is er smeltet. Havene vil så stige cirka 9 meter. Lige nu er der mange kommuner, der er i gang med at bygge diger på 2-4 meters højde. Og det virker sikkert et par år ud i fremtiden.

Men hvis man vil bosætte sig et nyt sted, er det klogt at gøre det, hvor landet er mere end 9 meter over havenes nuværende niveau.

Hvis den globale opvarmning fortsætter, vil isen på Antarktis ved jordens sydpol også smelte – og så vil havene stige mere end 50 meter. Og hvis det sker, er der stadig højdepunkter i Danmark, hvor man ikke får våde fødder. Der er bare ikke plads til ret mange af os.

År for år fortæller forskerne os, at den globale opvarmning foregår hurtigere og hurtigere - og at der skal handles straks. Men politikerne tager det mere roligt, fordi vores politiske system mere passer til situationen i 1800-tallet. Og man kan ikke bare ændre systemet.

For nogle år siden planlagde politikerne, at temperaturen ikke måtte stige med mere end 1 grad. Nu lægges planer for, at temperaturen ikke må stige mere end 1½ grad indtil år 2030 - 2040 - 2050 - det er lidt forskelligt fra land til land. I løbet af 2023 steg den globale temperatur 1½ grad; men "man" antager, at det var et usædvanligt år, og at temperaturen vil falde igen.

Mange er også begyndt at mene, at det er urealistisk med en målsætning på 1½ grad. Så flere og flere er gået over til at mene, at temperaturen ikke må stige mere end 2 grader - og så tilføjer: inden år 2100. For nylig er der dog forskere, der mener, at de 2 grader nås allerede inden år 2050 - men også forskere, der mener inden år 2030.

For et par år siden var der forskere, der sagde, at 2 graders stigning vil ødelægge hele klodens øko-system. Men hvis vi ser os omkring, er denne ødelæggelse allerede i fuld gang.

De eneste, der synes at tage det alvorligt, er børn og unge; men de har ingen indflydelse på politiken.

Flere og flere er derfor nået frem til, at politikerne ikke kan løse dette problem. Hvis vi skal redde kloden og os selv, er det virksomheder og folkelige fællesskaber, der skal gøre noget. Mange er derfor gået i gang; men som oftest er det kun meget begrænsede ændringer, der mest af alt kun duer til at rette lidt på samvittigheden. Der skal meget mere drastiske forandringer til.

På GROKRAFT vil vi genforene os med naturen, så vi ikke udleder mere CO2 - end vi også opsamler igen i planter og jord. Men vi vil også bosætte os et sted, der er mere end 9 meter over havets nuværende overflade. Og vi vil opbygge vores sted sådan, at vi indretter os efter, at der kommer meget mere ekstremt vejr i de kommende år.