Tilbage

Koordinere

Fra nu af og frem til år 2030 bryder meget sammen. Ulandene vil ikke længere finde sig i at blive udplyndret. Verdenshandlen ændres. Herhjemme bliver fødevarerne dårligere og dårligere. Halvdelen af os får livstruende sygdomme. Den anden halvdel får angst og depression. Men der er også 5-10 % af os, der vågner op - og vil skabe livgivende fællesskaber. Vil du være med i GROKRAFT?

Vi skal lave hundredvis af bitte små videoer, der skal lægges ud på alle sociale medier. Vil du være med til at lave videoerne? Vil du være med til at lægge dem ud på sociale medier? Vi skal koordinere os, så nogle lægger ud på nogle sociale medier - og andre lægger ud på andre sociale medier.

Vi skal kontakte alle mulige grupper - og spørge, om vi kan komme og fortælle om GROKRAFT.

Og vi skal kontakte aviser, blade og magasiner - og spørge, om de vil lave interview med os - eller om de vil trykke en artikel om os.

Og vi i koodinationsgruppen skal mødes ofte, spise sammen, hygge os, snakke om alting - og være aktive i den videre proces.

kontakt@grokraft.dk