Tilbage

Kosmisk ego

Her i Vesten er der en massiv propaganda, der går ud på, at man ikke må være egoistisk. Der er samtidig en massiv bevidstheds-industri, der sørger for, at alle mennesker tænker ens. Det opnås med 3 bevidstheds-spaltninger, som børn tvinges til at gennemføre, - første gang, når de er 1-2 år, - anden gang, når de er 3-4 år, - og tredje gang, når de er 10-12 år.

Alle europæere tænker ikke over, hvad der sker. Man opfatter det bare som en naturlig udvikling, som alle børn gennemlever. Det er først, når man sammenligner med børns udvikling i andre kulturer, at man opdager, at vi i vores kultur har en meget unaturlig og undertrykkende børne-opdragelse.

Fra fødslen af er der 8 grundlæggende bevidstheds-strukturer, som børn (og voksne i frie kulturer) skifter rundt mellem. Men i de vestlige skoler skælder lærerne ud, når børnene anvender 6 af dem. Der er kun 2 af dem, der er rigtige og gode, og som passer til kapitalisme og imperialisme.


På GROKRAFT går vi ind for at frigøre os, så vi igen kan udfolde os frit og naturligt. Der er ét af de naturlige energi- og bevidsthedsmønstre, som inderne kalder det kosmiske ego. Det handler om, alle mennesker er forskellige - og at enhver af os skal finde vores eget indre JEG - og gennem opvæksten blive klar over, hvad vi vil med vores liv.

Magthaverne bilder sig selv ind, at det er præcis, hvad der foregår i skolen. Men det, der sker, er kun noget, som handler om bevidstheden i hjernen. Og når man har gennemgået den tredje bevidstheds-spaltning, er man da også kun bevidst om denne hjerne-bevidsthed.

På GROKRAFT ved vi, at bevidstheden også befinder sig i følelserne og i kroppen.

Her i Vesten træffer man beslutninger, sådan at man skal tilsidesætte sit eget indre JEG - og finde et kompromis med andre, hvorved vi alle skal gøre det samme.


Men på GROKRAFT træffer vi ingen beslutninger, men koordinerer os med hinanden. Der kan let opstå situationer, hvor det ikke er nok, at enhver bare gør det, som man vil. Meget ofte er det klogt, smart og nødvendigt at gøre noget andet og mere end det, som enhver umiddelbart har lyst til. Og så er det, at enhver føler efter i sig selv, hvad man skal bidrage med.

Men det vigtigste på GROKRAFT er, at vi hjælper hinanden med at slippe de spaltninger i bevidstheden, som vi blev udsat for som barn - og at vi også hjælper hinanden med at opdage og bruge alle 8 medfødte bevidistheds-strukturer - og ikke kun de to, som de europæiske magthavere mener er de eneste rigtige.

Det er forudsætningen for, at vi kan løse de kriser, som nu presser sig på. Og det er forudsætningen for, at vi kan genforene os med naturen og hinanden - og få et godt liv.

Vi er alle forskellige. Enhver af os skal finde vores "kosmiske ego" - altså hvad vi egentlig vil med vores liv. Hvad vil jeg gerne? Hvad vil du gerne? - Og så koordinerer vi os med hinanden.