TilbageBåde på det politiske og det religiøse område har der været autoriteter, der mente, at de var klogere end folket. Og selvom folk tvivlede på det, underlagde man sig "de kloge", fordi de havde en magt.

Historisk set har de politiske magthavere nu en position og indflydelse, der aldrig har været større. Men selvom de mener og tror, at de gør noget godt, er de alle sammen i gang med at smadre kloden og alt liv.

I dag er der ikke nogen opposionelle kræfter, der forsøger at påvirke kirken og det religiøse. Og det skyldes jo, at disse institutioner ikke har nogen magt i dag.

Men der er stadig nogle på både højre- og venstrefløjen, som forsøger at påvirke det politiske system, idet de tror, at de kan skabe små forandringer i den rigtige retning.

Indtil for nylig var folk i landsbyerne mere eller mindre uvidende om, hvad der foregik udenfor deres landsby. Men nu er der flere og flere mennesker, der har visdom, og som ikke længere tror på det politiske system. Og de flytter nu ud i naturen og danner landsbyer. Det ses overalt rundt om på Jorden.

Så i dag er det de enfoldige, der sidder på den politiske magt, mens alle dem med visdom sidder i landsbyerne og skaber noget nyt helt fra bunden.