Tilbage

Social
Der har været en del og er stadig nogle "projekter", hvor man har jordbrug og værksteder mm; men hvor man kombinerer det med socialt arbejde, sådan at der er nogle med fysiske, psykiske og sociale handicaps og svagheder. Fordi man ikke er på "markedet", er arbejdet afslappet og mere hyggeligt. Kommunerne giver også store økonomiske tilskud, hvis man inddrager sådanne socialt svage mennesker.

Det gør vi ikke på GROKRAFT. Vi er i den anden ende af skalen, hvor vi prioriterer at gå foran i at genoprette livet i jorden, - foran i at gendanne hele JEG'er, - og foran i at blive naturlige og oprindelige mennesker.

Vi magter ikke samtidig at løse samfundets sociale problemer.Samfundets sociale hjælpe-organisationer
Der er både statslige, kommunale og private organisationer og grupper, der er dybt engageret i, at børn og unge har det meget svært i disse år. Og alle disse velmenende mennesker forsøger at blive klog på, hvad problemet går ud på. De er kommet dertil, at de godt ved, at det er et problem, som skyldes samfunds-systemet. Men når de så forsøger at løse problemet, går det ikke ud på at ændre dette system - for det tror de ikke kan lade sig gøre. De knytter sig så til nogle forskere og til hinandens erfaringer - for at finde ud af, hvordan man indenfor systemet rammer kan hjælpe disse børn og unge. Det er meget prisværdigt - og mange af dem gør et enormt stort arbejde. Men summen af det alt sammen er, at problemet bare hele tiden bliver værre.

Det grundlæggende problem er, at børn udsættes på et socialt pres, så de spalter deres bevidsthed 3 gange, indtil de til sidst føler deres JEG i hjernen, mens deres krop egentlig skriger af angst. Men de formår samtidig at fortrænge følelserne så meget, at de bare bliver angste, deprimerede og afmægtige.

På GROKRAFT behandler vi børn og unge anderledes. Vi har sat os udenfor systemet. Vi snakker til børnene, som om de ikke har de 3 spaltninger. Og vi behandler dem som hele mennesker med en sammenhængende bevidsthed.

Det kan alle de velmenende pædagoger, lærere, psykologer, forskere og forældre ikke, fordi de også har de 3 spaltninger i deres bevidsthed - og ikke er klar over, at det kan være anderledes. For dem er bevidsthed bare bevidsthed.

Hvis problemet med børn og unges mistrivsel skal løses samfundsmæssigt, er det i første omgang de voksne, der skal ændre bevidsthed. Derfor er der brug for en kultur-revolution, hvor både voksne, unge og børn frigør sig.

I 1970'erne var der en kultur-revolution, der blandt andet resulterede i det Nødvendige Seminarium og deres Børnekursus. Og det bredte sig først til en masse lilleskoler og dernæst til hele Folkeskolen. Børnene fik det meget bedre. Men allerede i 90'erne kom der en slags kontra-revolution. Og selvom man har bibeholdt mange af de gode pædagogiske principper, er den sociale situation for børn og unge nu blevet til et umenneskeligt system, som kun nogle få kan manøvrere i.

På GROKRAFT arrangerer vi sommerlejre og kurser, hvor alle kan komme. Her håber vi på, at vi kan demonstrere, hvordan man skal behandle børn og unge.