TilbageHealing, terapi, ånd og spiritualitet

  -   Tommy Falkeøje fortæller.

1. Healing (4:04)
Healing og terapi opstod på universitetet i Alexandria omkring år 0, fordi folk havde det græske energi- og bevidsthedsmønster i højre side - og det jødiske i venstre side. Og så troede man, at man kunne forene de to til et fælles energi- og bevidsthedsmønster. Det kunne man ikke. Det er som at gå til højre og venstre samtidig.

 2. Jesus-bevægelserne (5:59)
Jesus kombinerede det jødiske energi- og bevidsthedsmønster med de indiske energi- og bevidsthedsmønstre. Det medførte i de følgende hundreder af år tusindvis af kollektiver med fælles økonomi, hvor mænd og kvinde var ligestillet. De blev kendt for at være meget kærlige - og de var en folkelig modpol til Romerriget, der ville skabe fred på jorden med militær overmagt, hvorimod kollektiverne gik ind for fred og visdom.

 3. Materialisme og ånd (3:02)
Hvis man knytter an til den bevidsthed, hvor fundamentet er høj elektrisk ladning på kroppens overflade, har man en udadvendt bevidsthed, som handler om, hvad man skal gøre. Hvis man derimod knytter an til den bevidsthed, hvor der er lav elektrisk ladning på kroppens overflade, har man en indadvendt modtagende bevidsthed, som er en gensidig kollektiv bevidsthed mellem alt levende. Det giver en religiøs eller spirituel oplevelse.

 4. Freds meditation (3:32)
Flere grupper kan sidde forskellige steder på jorden og meditere samtidig - og så opstår en fælles bevidsthed. Kan den påvirke politikernes og andres bevidsthed?

 5. Spirituel udvikling (6:26)
De fleste starter med healing, shamanisme, terapi, kraftdyr eller andet - hvor man får sine første spirituelle eller åndelige oplevelser. Eller man deltager i en religiøs forsamling, hvor man har nogle ritualer, hvor der også opstår spirituelle eller åndelige oplevelser.

 6. Individuel terapi (4:28)
På de fleste kurser kan man integrere de splittede bevidstheds-dele - og opnå at blive "hel". Men som oftest opstår den splittede bevidsthed igen.

 7. Uddrive onde ånder (2:04)
Det er forholdsvis let, hvis man er en dygtig ånde-terapeut. Og der er tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at gøre det. Men klienten efterledes så med et indre bevidsthedsmæssigt "hul", og det kan kun udfyldes ved at tage den udstødte ånd ind igen.

 8. Bevidsthedens undertrykkelse (4:43)
Både de politiske og religiøse magthavere arbejder på at skabe en ensartet befolkning med splittelser og "huller" i bevidstheden, sådan at folk skal bruge det meste af deres liv på at genfinde deres naturlige og oprindelige JEG.

 9. Få medvind på cykelstierne (8:24)
Ved at mærke efter i den kollektive gensidige modtagende bevidsthed - mærker man, hvad menneskeheden - altså den folkelige og ikke magthaverne - er i gang med at skabe. Og hvis man knytter an til det, opdager man det, som mange (de spirituelle og åndelige vågne) også mærker. Og så er man på vej med noget fælles, hvor man inspirerer hinanden og begynder at samarbejde.

 Det er klogt at rette sig ind efter planeterne.
Jupitor og Saturn mødes hvert 20. år. I Kina har man (bevidst eller ubevidst) fulgt denne rytme. Fra 1960 til 1980 frigjorde man kvinderne og landbyerne med succes. Fra 1980 til 2000 havde man ét-barns-politiken, hvor et par kun måtte få ét barn. I løbet af disse 20 år halverede man antallet af kinesere - og afskaffede sult. Fra 2000 til 2020 efterabede man alt fra Vesten, så man nu kan det samme - bare lidt bedre og til den halve pris. Fra 2020 til 2040 vil kineserne omlægge industrien, så den ikke ødelægger naturen - og samtidig blive lige så økonomisk og militær stærk som USA, sådan at imperialismen ophører.

Projekt GROKRAFT startede op i år 2020 - og skal realiseres frem til 2040.

Venus og Mars mødes hvert 1½ år. Frem til den 22. februar 2024 nærmede Venus sig Mars - og passerede - og samtidig blev GROKRAFT's hjemmeside færdig.

Herefter går Venus frem foran Mars - og så skal GROKRAFT udbredes på de sociale medier mm. Der skal samtidig skaffes penge til projektet.

Køb af græsmark og start på opbygningen af GROKRAFT's første oase kan måske så ske efter halvandet år, når Venus igen passerer Mars.

Hvis ens tankegang er lidt tåget, når man skal have overblik over noget, er det også klogt at træffe en endelig beslutning ved fuldmåne. Men selvom planeterne giver energien, er det jo ikke planeterne, der bestemmer.


Jeg har det sådan, at jeg måske én gang om året bliver i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Så slapper jeg af et par dage. Og så går jeg en lang tur i skoven. Og når jeg er helt afslappet, spørger jeg: Kære Gud, hvad skal jeg? Og så kommer der straks et helt klart svar, der siger, hvad jeg skal gøre. Og det gør jeg så.