Tilbage


Status
Her er en meget kortfattet rapport om, hvordan situationen er nu.

Efter at europæerne i 1400-tallet besluttede, at de skulle hæve sig op over det dyriske i sig selv og op over naturen og hele kloden, har der været en proces, hvor man først satsede på slaver fra Afrika, så på at herske militært, så på Vestens udplyndring af de fattige lande – og nu på et forsvar mod, at de fattige lande i samarbejde med Kina, Indien, Rusland m.fl. vil befri sig fra den vestlige imperialisme, hvor Vesten bliver rigere og rigere – og de fattige lande bliver fattigere og fattigere.

Overførslen af råvarer og fødevarer fra de fattige lande til Vesten stiger år for år. Den største handelsflåde er den danske virksomhed Mæsk. Og den er den største danske udleder af CO2. Den næst-største udleder er cement-industrien, der udleder cirka 40 % af den hjemlige CO2 udledning. Den er næsten ”fredet” af politikerne. Der er ingen planer om at skifte til organiske byggematerialer, selvom det godt kan lade sig gøre. Tredje-størst er landbruget, som i praksis også er ”fredet”. På verdensplan står kød-produktionen for at udleve cirka halvdelen af drivhusgasserne. Danmark har vedtaget planer, der skal reducere CO2 udledningen med 70 % inden år 2030. Og danske politikere bryster sig af at være foran andre lande. Men reelt halter Danmark bagud sammenlignet med andre europæiske lande. Vi har gode planer, men dårlige handlinger.

Danmark bliver rigere og rigere år for år. Men arbejderklassens købekraft er ikke steget de sidste 40 år. Der bliver flere og flere fattige i Danmark. For 10 år siden havde 25 % kræft. Nu er det 35 %. Kræftlægerne mener, at det bliver 45 % i år 2025. Og i 2030 er det sandsynligvis 50 %. Astma, allergi, sukkersyge og mange andre sygdomme følger med i samme tempo. Den danske medicin-industri tjenere mere og mere – og er den væsentligste årsag til fremgang i dansk økonomi. En tredjedel af de unge græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Over 80 % kommer ud for angst eller depression.

Forbruget af alkohol, hash og narkotikum stiger år for år. Indholdet i vore fødevarer bliver dårligere og dårligere. Vi får kun halvdelen af de grundstoffer, som kroppen har brug for. Det gør, at vi ikke bliver mætte, men spiser for meget og bliver federe og federe. Bierne er ved at uddø. Livet nede i jorden er stort set udryddet. De naturlige processer, hvor bakterier udskiller syre, der opløser ler og sand, så der dannes en næringsvæske med de fleste grundstoffer, som planterne suger til sig - foregår ikke mere. Jorden er død.

Vi fortrænger de fleste af vore følelser. I stedet oplever vi os selv i hjernen – og vi bruger computer og smart phone mere - end vi kommunikerer med vore medmennesker. Vi har en meget dominerende bevidstheds-industri og propaganda. I TV får vi dagens nyheder. Der er to hoved-historier. Den ene handler om en katastrofe et eller andet sted på jordkloden. Den anden handler om en sports-stjerne, der jubler og er glad.

Der sker nu en ”demografisk” udvikling, hvor der i de næste mange år bliver flere gamle og børn – men færre i den arbejdsdygtige alder. I stedet for at tilpasse os den nye situation satser politikerne på at importere arbejdskraft fra fattige lande, så vi får flere og flere udenlandske arbejdere, mens de fattige lande bliver drænet for uddannet arbejdskraft.

Vi forbruger hvert år 4 gange mere, end at jordkloden kan genskabe. Vi er i gang med at udslette os selv. De vestlige magthavere vil gerne deltage i en ”grøn” omstilling – men kun, hvis den kan kombineres med en økonomisk vækst. Hvis kapitalismen ikke har en vækst på mindst 3 % om året, bryder systemet sammen – har det vist sig. Så alle virksomheds ejere, politikere og andre i samfundets top – kæmper for at bevare deres magtposition – og mener samtidig, at de gør det for menneskehedens bedste.

Marxisterne, økologerne og andre "revolutionære" har samme stivnede og spaltede bevidsthed som de fleste andre - og kan derfor kun forestille sig, at man skal erobre den politiske magt, hvis noget skal ændres. Dermed er de med til at fastholde den nuværende bevidstheds-struktur, som er den, der igen og igen gen-skaber den nuværende samfunds-struktur. Ind imellem lykkes det at få skabt små forbedringer, så "det går i den rigtige retning". Men fordi bevidstheds-strukturen ikke ændres, går der kun få år, inden forbedringerne er blevet udhulet - og vi bare har fået nye elendigheder. Samfundsmæssigt er der derfor ikke sket noget positivt de sidste 30 år - set fra arbejderklassens synsvinkel - hvorimod det er gået fantastisk fremad set fra kapitalisklassens synsvinkel.

Børnene og de unge i dag har ingen "forbilleder" at se op til - bortset fra nogle ekstreme "influencere" og sports-stjerner, som man kun kan drømme om. Der er ingen sociale eller politiske grupper, som børn og unge kan relatere til. Flere og flere får psykiske diagnoser, fordi de reagerer sundt på et sygt system, men hvor venlige psykologer og terapeuter individualiserer deres psykoser. Flere og flere mis-trives. Man overlever ved at gøre sig hård og sej.

Rundt om i verden opstår der nye folkelige bevægelser, der gerne vil ændre det alt sammen. Grokraft er sådan en ny folkelig bevægelse, hvor alle er velkomne til at deltage.

I de sidste 4-5 år er der sket en positiv udvikling, hvor flere og flere kan holde ud at være sammen med andre - uden at føle afstand og frustration, men opleve hinanden hjerte-til-hjerte som mennesker med krop, følelser og forstand. Det europæiske menneske, hvor vilje, lyst og engagement trækker i hver deres retninger, og hvor fællesskaber går i opløsning, og alle føler sig alene ..... er ved at skifte til at slippe sine fordomme, holde op med at træffe belutninger, men i stedet åbne sig for hinanden og koordinere sig med hinanden. Vi har muligheden nu og i de kommende år. Vi kan starte en ny kultur-revolution - sådan som vi har set det tidligere. Lad os ikke forpasse muligheden.Vi skal huske at samarbejde med andre
folkelige bevægelser rundt om i verden.