TilbageUmuligt
Her på hjemmesiden "forsøger" jeg at overbevise andre om, at vi skal dyrke fødevarer på en anden måde - samt ændre vores bevidsthed. Men jeg ved godt, at det er umuligt. Det handler nemlig om, at "europæerne" ser sig selv og naturen på en bestemt måde.

En landmand kigger på det, der er over jorden - og bruger maskiner, gøder, vander, bekæmper skadedyr osv. Men jeg kigger på det, som er nede i jorden - nemlig luftkanaler, som biller graver, - og særlige bakterier, som sørger for at planterne får deres næring, - rødder, som suger vand op fra grundvandet osv.

Og alle mener, at bevidstheden befinder sig i hjernen - og kigger ud på alle problemerne. Men jeg beskæftiger mig med andre bevidstheder - og andre måder at se sig selv og verden på.

Så jeg ved godt, at det er umuligt at overbevise nogen om noget her på hjemmesiden.

Men der er håb, når man ser på udviklingen frem til år 2030
Jeg var så heldig, at jeg fik snakket med gamle (over 80 år) pensionerede landmænd, der i deres ungdom arbejdede med hest og heste-redskaber - men som efter 1920'erne overgik til traktor og landbrugsmaskiner. "Man bilte os ind, at arbejdstiden ville blive mindre, hvis man skiftede fra hest til traktor." Men sådan gik det ikke. Arbejdstiden var den samme.

Det erfarede jeg også i 1970'erne, hvor jeg var landmand. Inden jeg startede på det, troede jeg, at jeg skulle bruge landsbrugsmaskiner - alle alle rådede mig og min kæreste til at bruge hest - så det gjorde vi. Og når vi sammenlignede os med andre, viste det sig helt rigtigt, at vores arbejdstid og industri-landmænds arbejdtid var stort set den samme.

Når man kører med traktor og andre landbrugsmaskiner, dræber man alt liv i jorden. Der er kun liv i de øverste 10 centimeter. Og derfor skal man gøde, vande, bekæmpe skadedyr mm.

Men vores jord forvandlede sig i løbet af et par år. Rødder gik ned til grundvandet, så der blev vandet konstant nedefra. Biller gravende gange 1½ meter ned i jorden, så der kom rigeligt med ilt og kvælstof ned. Bakterier "tissede", så ler og sand blev opløst til en næringsvæske med alle grundstoffer, som planterne sugede til sig. Og så blev planterne super sunde - og kunne modstå angreb for virus, skadedyr mm. Det viste sig, at vore husdyr og os selv aldrig blev syge. Og hvis andre var syge og boede hos os 3-4 dage, blev de raske - uanset, hvad de fejlede.

Alle os, der dyrkede på naturens præmissser blev udkonkurreret omkring år 1984 af nogle "økologiske" landmænd, som ødelagde alt liv i jorden, men som ikke brugte kunstgødning og gift. Siden hen har landbruget ødelagt jorden mere og mere, sådan at fødevarerne er blevet dårligere og dårligere. Det gælder både traditionel dyrkning og de alternative dyrkningsmetoder.

For 10 år siden var det omkring 25 %, der fik livstruende sygdomme. Nu er det cirka 35 %. Forskerne forudser, at der bliver 45 % omkring år 2025. Og inden år 2030 er det sandsynligvis 50 % af os. De psykiske sygdomme følger med i samme tempo.

Så lige nu er det kun 30-40 %, der får livstruende sygdomme - så det er nok nogle andre end mig - tænker de fleste. Men når vi nærmer os år 2030, vil de fleste tænke: "Næste gang er det mig, der får en livstruende sygdom". Og så bliver man motiveret til at tænke over, om man - altså vi - skal gøre noget andet end det, som vi plejer.

Og så er det, at jeg nu og de kommende par år gerne vil starte op igen med at dyrke fødevarer på naturens præmisser. Og så vil det igen vise sig, at sådanne fødevarer medfører, at man ikke bliver syg. Og så behøver jeg (og andre) ikke "overbevise" folk om, at de skal spise livgivende fødevarer. For det er ret ligegyldigt, hvad folk tænker og tror. Det er mere vigtigt, om vore kroppe overlever eller dør.

Måske er der alligevel nogle, der kan overbevises allerede nu - og argumenterne findes så her på denne hjemmeside.

Bevisthed
Der var engang, hvor folk snakkede sammen - og hvor man samarbejde om at lave noget fornuftigt. I dag snakker vi kun med hinandens hjerner - mest via mobil telefonen - og vi er samtidig ofre for en massiv propaganda, hvor vi tror, at det går fremad i den rigtige retning, selvom det modsatte er tilfældet.

De fleste af os er med i en eller anden gruppe, forening, organisation eller lignende, hvor vi er i gang med at redde os selv, hinanden og hele kloden - tror vi. Og alle formår da også at gøre noget, så der er noget i "virkeligheden", der går i den rigtige retning. Men i den "virkelige virkelighed" er summen af alle handlinger modsat. Selvom vi er "demokratiske" og vore politikere kæmper for det "gode", formår systemt ikke at forhindre, at udviklingen går i en uhyggelig retning, hvor problemerne bare bliver større.

Der er ideologer i alle grupper, der peger på andre ideologer i andre grupper - og giver disse andre skylden for, at alt går ad helvedet til - mens man selv er i gang med at gøre noget, der går i den "rigtige" retning.

Men sagen er - efter min overbevisning - at der er noget galt med selve den bevidstheds-struktur, som alle europæer lider under. Det er en struktur bestående af flere del-bevidstheder. Enhver klynger sig til sådan en del-bevidsthed - og kan se, at dem, der klynger sig til en anden del-bevidsthed, ser virkeligheden alt for begrænset - og derfor tager fejl i deres analyser.

Og når man nu kan se, at flere forskellige grupper sådan analyserer virkeligheden forkert, er der god grund til at forsøge at overbevise dem om, at de skal tænke anderledes. Men det fælles for alle europæere er, at man fokuserer på hinandens bevidstheder - og ikke på den virkelige virkelighed.

Her er det, at jeg mener, at vi skal lære af historiske erfaringer samt lære af andre kulturers bevidstheder. Det sker ikke nu, fordi der er præserende problemer, der skal løses - og så må de højragende teorier om bevidstheder komme senere - mener man.

Men igen kigger jeg på verden nu og frem til år 2030. Der sker en masse forandringer - og det går meget hurtigt. Kulturerne støder sammen. De fleste ser kun problemerne i de andre kultures bevidstheder. Men reelt er vi ved at lære af hinandens bevidstheder.

Den største omvæltning er, at den hvide mands race ikke længere kan herske og udplyndre de fattige lande, sådan som det stadig finder sted. NATO opruster og frygter, at vi skal i krig med Kina og Rusland for at bevare magten her på kloden. Men den virkelige virkelighed er, at vi er i gang med en global proces, hvor vi i Vesten ikke længere kan herske over alt og alle.

Vi skal begynde med at se indad. Se på magten mellem de grupper, der er i vores eget land. Den tid er forbi, hvor landbrugets organisationer totalt bestemte alt om brug af den danske jord. Og før eller senere vil der også komme et skift, hvor magthaverne ikke længere bare dikterer, at vi skal have flere biler, flere motorvej, flere betonhuse osv.

Det er så småt i gang. Mange af os tænker i mindre arbejdstid, flytte på landet, blive selvforsynende med grønsager og frugt, beskytte dyrene og den vilde natur osv.

Det sandsynlige er, at vi før eller siden også indser, at vi skal tænke i en anden social struktur. Vi skal ikke bare være arbejdskraft fra mandag til fredag - og overlade alt det sociale til pædagoger, psykologer, sosu-assistenter osv. Vi skal skifte fra total individualisme til en mere kollektiv og fælles livsstil.

Jeg tror ikke, det er muligt at "overbevise" nogen om noget af det her. Men jeg ser en igangværende proces, som vil tvinge os i den retning. For sagen er, at folk i ulandene ikke længere vil finde sig i at blive udplyndret økonomisk. Og det vil medføre, at vi i Vesten ikke kan fortsætte med økonomisk vækst.

Det sandsynlige er, vi allerede inden år 2030 vil se, at de fattige lande skifter fra at handle med Vesten - og i stedet tilslutter sig det nye verdensmarked, som Kina, Indien Syd-Afrika, Rusland og en lang række ulande allerede er i gang med at skabe. Det vil medføre, at den økonomiske vækst ikke kan fortsætte i Vesten - sådan som vi kender det. Og det vil få stor indflydelse på hele vores sociale og økonomiske struktur.

Mange kan godt se det for sig - men tror, at det vil ske langsomt, så forandringer først kommer om 20 eller 50 år. Men det går så hurtigt, at det sansynligvis vil "ramme" os inden år 2030. Det vil vælte alle politikernes planer. De ser kun små forandringer i løbet af de næste 30 år. De tror, at det nuværende "system" fortsætter i evighed.

Den nuværende bevidstheds-industri og propaganda forsøger også at bilde alle ind, at "systemet" fortsætter. Derfor er det umuligt for mig eller andre og overbevise folk om det modsatte. Men jeg føler mig overbevist om, at den igangværende forandring på verdensplan ikke kan bremses, men fortsætter - og derfor er det, at vi nu og i de kommende par år tvinges til at forvandle os selv og hinanden. Det bliver både nødvendigt, sjovt og interessant.