TilbageDer er en tendens til, at man i nye projekter sidder og visualiserer i hundreder af timer - og har fantastiske meninger om alting. Det skyldes især, at der ofte er et flertal af deltagere, der har en såkaldt højere uddannelse, hvor de i flere år ikke har lavet andet end at læse og diskutere. Sådanne mennesker er også velkomne på Grokraft. Og vi lytter gerne til deres mange ord; men vi vil gerne være et fællesskab, hvor der også er andre end dem, der kun kan snakke om teorier.

Så på almindelige møder snakker vi om, hvad der foregår her og nu.

I følge gammel indisk filosofi er der 4 grupper af mennesker:
1) Bønder og arbejdere, der snakker om konkrete handlinger og koordinerer sig med hinanden
2) Handelsfolk, teknikere og andre, der snakker om planer, styring og kontrol
3) Kunstrnere, filosoffer, terapeuter, der snakker om uendelige masser idéer
4) Munke, der snakker om, hvad du og jeg har brug for lige nu.

På GROKRAFT vil vi gerne have alle 4 grupper - uden at én af dem dominerer.


Der skal være værksteder på GROKRAFT

Det kan være en sy-stue, hvor der arbejdes med genbrusgtøj - både arbejdstøj, festtøj, karnevalstøj og dagligdags tøj.

Det kan være en smedie, hvor der kan laves redskaber til jordbruget, men også stå for ladcykler, kassevogn til at hente genbrugsting, mini-bus til at hente gæster fra den lokale jernbanestation, stor bus til at hente og bringe børn fra en børnehave, der vil på udflugt hos os.

Det kan være et gas-værksted, der laver beholdere og redskaber - samt producerer bio-gas af alt det organiske affald. Gassen kan bruges til køretøjer og opvarmning.

Det kan være et keramik værksted, der laver kopper, tallerkener, skulpturer mm.

Det kan være et musik værksted, der laver og reparerer musik instrumenter.

Det kan være vaskeri, hvor man kombinerer tøjvask med personvask.

Det kan være mad-værksted, hvor man laver syltetøj og konserverer fødevarer.

Det kan være elektronik-værksted, hvor ombygger apparater til 12-volt mm.

Det kan være ...