Tilbage


Jeg er webmaster og initiativtager til dette projekt. Jeg startede på universitet i 1968 - lige efter at de studerende havde besat det. Jeg blev inspireret af den kritiske samfunds-videnskab - og studerede national-økonomi, psykologi, sociologi, social-antropologi og historie. Jeg var en af de første økologiske landmænd her i Danmark. Jeg var med til starte den første økologiske landsby. Jeg har undervist på daghøjskoler og tekniske skoler. Jeg har gået i al slags terapi i over 30 år og har forvandlet min bevidsthed mange gange. Jeg har arbejdet som professionel terapeut i 12 år og lavet mange kurser i befri bevidstheden (er sluttet med det). Jeg har boet i primitive landsbyer i junglen. Jeg har været aktiv i de fleste græsrods-bevægelser - og er nu i gang med dette projekt, hvor vi i de seneste 6 år har afholdt sommerlejre. Og jeg har lavet denne hjemmeside. Her videregiver jeg meget af den kritiske forsknings indsigter.


Velkommen til alle - både højre-, venstre-, ligeud-, op- og ned-orienterede.Min arbejdsplads

Hvad er det dog der hænger på væggen?
Det er en gren med vinger.          
Den flyver kun i fantasien.          


Jeg formidler (kritiske) videnskabelige kendsgerninger
og viden om 3 emner her på Grokraft's hjemmeside.
1) Vores kulturs folkelige historie gennem 2000 år.
2) Gammel kinesisk visdom, som mange nu har opdaget.
3) Erfaringer om livgivende jordbrug med nul sygdomme.

Skriv til webmaster:

Emne:

Spørgsmål/meddelelse/idé/forslag:

Din emailadresse:                                               


Skriv til mig, hvis der er problem med start kode, post, blogs mm.
- så løser vi hurtigt problemet.

Hvorfor gør jeg det her?
1) Befolkningen bliver mere og mere syg af livstruende sygdomme. Inden år 2050 er det halvdelen af os. Det skyldes det moderne landbrug, hvor man gøder, vander, sprøjter med gift - fordi man trykker jorden, så alt liv dernede dør. Men i 1920'erne og 1940'erne - samt i 1970'erne (hvor jeg var med til det) dyrkede vi på en naturlig måde, hvor vi ikke gødede, ikke vandede og ikke brugte gift - fordi naturen klarede det for os. I 1980'erne gik det i stå - og eksisterer ikke mere. Men vi kan - og vi vil - gøre det igen.

2) I 1600-tallet døde halvdelen af europæerne af sult - på grund af den "lille istid" - og så startede kød-produktionen. Nu er temperaturen oppe igen, hvor vi kan dyrke rigeligt med planteføde. Kød giver syre i blodet - og ætser os indvendig - så halvdelen af os bliver syge - og skal have kunstige hofter og/eller knæ. I 70'erne dyrkede vi plante-fødevarer, der smagte mindst lige så godt som kød. Det kan vi - og vil vi - gøre igen.

3) Den globale opvarmning er så fremskreden, at man ikke kan standse af-isningen af Grønland. Inden for overskuelig fremtid vil al is smelte - selvom man totalt standser den globale opvarmning. Det vil medføre, at verdens-havene vil stige med cirka 9 meter. Kødproduktionen står for halvdelen af den globale opvarmning. Hvis opvarmningen fortsætter, vil isen på Syd-polen også smelte - og så stiger verdens-havene med 54 meter. Det vil vi gerne undgå - og derfor vil vi være med til en omlægning af landbruget.

4) I Europa brændte man cirka 50.000 kvinder levende på bålet. Det holdt man op med - men indførte ægteskabet, hvor en mand skulle "eje" en kvinde. Og hun skulle mindst hver tredje uge have smæk i enden. I England brugte man spanskrør - i Tyskland læder remme - og i Danmark birke grene. Børnene skulle også have smæk - for ellers blev de onde - ligesom dyrene og naturen (mente man). Børn i dag bliver opdraget, så de får 3 spaltninger i deres bevidsthed. Vi kalder det en naturlig opvækst. Det ender med, at man som voksen har sit JEG i hjenen og er tilskuer til livet. Det vil vi ikke - vi vil være naturligt levende.

5) Danmark producerer kød til 50 cirka millioner menneskers årlige forbrug. Landmændene udgør kun lidt over 1 % af befolkningen - og de bidrager i dag kun relativt lidt til national produktet (vores alle sammens indtjening). Kina er holdt op med at købe kød af os. Flere og flere bliver plante spisere. Vi skal omlægge hele landskabet og hele landbruget. Og det vil ske inden år 2040 - hvad enten vi kan lide det eller ej. Vi vil gerne være med til, at denne omlægning bliver en succes for os alle.Her på hjemmesiden og i mine bøger giver jeg ingen referencer,
kilder eller anden dokumentation.

Jeg har valgt at videregive "redskaber" til, hvordan man KAN GØRE
noget ... både tankemæssigt og socialt.

Man kan så diskutere - om det, som jeg siger/skriver, er sandt
eller bare er noget, som jeg tror.

Mit håb er, at du/I vil bruge det til selv at tænke over, hvad du/I
skal mene og gøre.

Selv er jeg overbevist om, at jeg videregiver objektive kends-
gerninger.

Tommy Falkeøje