TilbageDet er nødvendigt med et fristed

- og hvis du har råd til det, må du meget gerne bidrage økonomisk med et lille eller større beløb -

For et par år siden skrev Landbrugsministeriet på deres hjemmeside, at de ville give en "forhåndsgodkendelse" (dispensation fra Landsbrugsloven og zoneloven), hvis nogen etablerede et sted, hvor der var total biodiversitet, offentlig adgang og undervisning. Politikerne og embedsmændene ved nemlig godt, at der er brug for sådan noget. Normalt opfatter man biodiversitet som noget med insekter og mikro- organismer. Og på natur-arealer skal der gå græssende dyr. Mennesker skal derimod bare bo i byerne og være redskaber for en produktion, som er ved at smadre kloden. Men vi vil skabe natur-kultur-mødesteder - fordi det er nødvendigt.

I de seneste mange år har kineserne købt mere og mere svinekød fra Danmark. Og prisen på landsbrugsjord er undervejs stedet til det dobbelte. Men i 2021 besluttede kineserne gradvist at stoppe med at importere svinekød. Og i de sidste par år er deres import også faldet drastisk. 60 % af dansk jord er landbrug. Og på 80 % af landbrugsjorden dyrkes der foder. På 70 % dyrkes foder til svin. Fremadrettet vil der højst blive brug for 10 % til svinefoder. Så er der 60 %, der kan bruges til noget andet. EU kræver, at 30 % bliver til natur. Så er der 30 %, der kan bruges til noget andet. Storbønder kan købe jorden og producere mere - men verdensmarkedet er i krise. Det er ikke sandsynligt, at der kan eksporteres mere. Men måske køber storbønderne alligevel 10 %, fordi prisen på jord sikkert vil falde til det halve - og komme ned på det niveau, der var tidligere. Men så er der de sidste 20 %. Hvad skal de bruges til? Her ser vi gerne, at der opstår nogle natur-kultur-mødesteder.

I dag (2024) koster 15 hektar jord 1½-3 million kroner. Om nogle år vil prisen måske være faldet meget. Nogle landmænd vil gå konkurs. Det åbner for nye muligheder.

Vi ønsker, at mange mennesker vil bidrage med økonomisk støtte til at skabe det første natur-kultur-mødested. Når vi har samlet 300.000 kr. sammen, danner vi en fond, som skal eje det første sted. Når vi har penge nok, køber vi jorden til det første sted. Vi vil ikke have nogen gæld.

Ophold og arrangementer på et natur-kultur-mødested skal være gratis eller billig. Men på de første steder skal der gerne oparbejdes et økonomisk overskud, der skal støtte oprettelsen af flere andre tilsvarende uafhængige steder.

Alle kan være med til at skabe en god fremtid for os alle sammen. Og alle er velkomnme til at være med.

 

Støt Grokraft med penge
CVR nummer for vores forening Folk og Natur er 37 07 48 61.

Vores bank er Merkur Bank - og vores konto er reg.nr 8401 konto 1044124.
Alle er velkomne til at indsætte penge på vores konto.

På din netbank kan du oprette en månedlig overførsel til Folk og Natur.
Eller brug denne donorbox:

 

   Vi satser bredt:
1) Mange mennesker giver 100-200 kr. om måneden i et år.
2) Pensionister forærer eller testamenterer noget af deres formue.
    Sådan gives gaver eller laves et testamente
3) Musikgrupper, spillesteder og festivaler støtter.
4) Almennyttig fonde bevilger penge.
5) Progressive virksomheder og organisationer støtter.
6) Første natur-kultur-mødested arrangerer kurser, seminarer, markeder, festivaler og opbygger et overskud til at starte næste natur-kultur-mødested.

Er I et par, der ejer en gård på landet. Måske kører jeres parforhold stadig. Men det ender med, at I slider hianden op - og skal skilles. Men så er der et alternativ. I sælger gården nu og forærer pengene til foreningen Folk og Natur. Og når vi så starter vores fremtidige grokraft projekt, flytter I ind sammen med nogle af os andre - og er med til at starte projektet op. Det bliver lidt primitivt i starten, men vi skal bygge en hel lille landsby som en naturhøjskole, hvor flere af os bliver fastboede og står for praktisk arbejde samt arrangerer hurser mm.

kontakt@grokraft.dk