ALT (tekster, video, sange) må og skal gerne kopieres og overføres til alle andre sociale medier.
INGEN COPY RIGHT


     

      Hvad vil vi?


Vi er ofre

         
  Velfærds-samfund


    Støt os     English
       
    Sådan bliver det

   

        Hvad skal vi?

 

        Vi befrier os

 

Vi ses !


Velkommen til Grokraft

Alle er ofre for en bevidstheds-industri og propaganda, der giver os bestemte tanker om økonomi, fællesskab, natur, dyr, fortid og fremtid. Hvis vi "hopper" til andre kulturer end den, vi har her i Vesten, er der også en massiv påvirkning og ensretning af befolkningerne - men med helt andre tanker og forestillinger. I stedet for mere ensretning har vi brug for mere visdom.

- og det får vi her -

 

Vore politikere har et åndeligt og mentalt niveau, som svarer til dengang, hvor man skulle løse problemet med, at Satan besatte folks underliv. Debatten er lidt anderledes i dag, men på tilsvarende niveau. På de sociale medier er niveauet efterhånden også nede på samme niveau. Vi har brug for bedre kommunikation på internettet og bedre krop-til-krop arrangementer.

- og det får vi her -Vi skal skaffe os et natur-kultur mødested

Måske kommer det til at se sådan ud.

Planen er, at vi skal købe en græsmark på 15 hektar. Der skal være 100 % biodiversitet og offentlig adgang, så folk kan opleve en rigtig levende natur. Der skal være markstykker med grønsager, korn og frugt - men også med piletræer, langstrået rug og industri-hamp, der skal bruges til byggeri. Vi vil bygge en mini-landsby på byggekurser i løbet af 10 år. Vi er inspireret af højskole-bevægelsen, som den var i slutningen af 1800-tallet. Vi skal mødes og lære, hvordan vi kan leve i harmoni med naturen - samt skabe et mere menneskevenligt samfund.

Jorden skal løsnes, så der går rødder ned til grundvandet - og planterne altid vandes fra neden af. Jorden skal være fuld af gode bakterier. De udskiller en syre, der opløser ler og sand og danner en næringsvæske med alle grundstoffer - på nær ilt, kvælstof og kulstof, som planterne får fra luften. Vi skal derfor aldrig vande eller gøde. Planterne bliver derfor fulde ag sukkerstoffer og olier - og gør os raske og sunde.

Piletræer skal bruges til tag-konstruktion. Langstrået rug skal bruges til stråtag. Hamp skal blandes med kalk og vand - og blive til bio-beton, der skal bruges til mure. På byggekurser bygger vi 1-2 huse om året, indtil vi har en lille landsby med undervisningslokaler, spisesal, møderum, sovesale, værelser, stald, lade, lager mm.

Klimaet ændrer sig. Om sommeren skifter det mellem alt for varmt til styrtende regnvejr og storm. Og om vinteren bliver det måske bidende koldt. Vore huse skal derfor have isolerende mure, der er ½ meter brede, så det er dejlig behageligt at være indendørs både om sommeren og vinteren. Og rundt på arealet skal der være overdækkede bænke og borde, så man kan sidde i tørvejr - og der skal være buske omkring til at skabe læ for vinden.

Her er nogle fotos, som viser, hvordan vi forestiller os, at det bliver. Dyrene går frit. Og der er alle slags gamle danske buske og træer. Marker og haver er indhegnet, så dyrene ikke spiser vores mad.

Nede i jorden vandrer biller rundt i gange - og sørger for, at kvælstof kommer ned til plantenes rødder, og ilt kommer ned til mikro-organismerne. Oppe i toppen af jorden bor insekt familier. Der er padder og fugle i massevis. Rundt om vore huse er der hvepse, der holder myg, flåter og andre stikkende insekter væk.

Alle bidrager økonomisk til at opstarte første natur-kultur-mødested. Det skal være et fristed, hvor alt i princippet er gratis. Men der skal også være arrangementer, der giver penge til at starte nummer 2 sted osv.Vi skal redde os selv, hinanden, naturen og kloden
Vi skal starte nogle natur-kultur-mødesteder, hvor vi mødes ind imellem
Vi skal hjælpe hinanden med at frigøre vores bevidsthed

Natur-kultur-mødested
Vi er inspireret af højskole-bevægelsen, sådan som den var i starten i slutningen af 1800-tallet. Alle på egnen kom til møder og weekender arrangementer. De unge kom og lærte om samfund og hinanden. Kongen havde mistet sin enevældige magt. Der var kommet et parlament. Nu skulle folket finde ud af, hvorden alt skulle være lokalt.

Det medførte andels-bevægelse, kooperation, fagbevægelse, udstykning af jord til små bønder, fælles indkøb, fælles salg, kultur opblomstring mm.

I dag er udfordringerne anderledes. Men behovet er det samme. Vi skal mødes og finde ud af, hvad vi skal. Det er ikke nok med TV, aftenmøder og weekend seminarer.

Et natur-kultur-mødested er dér, hvor vi finder ud af, hvor du og jeg lokalt sammen med andre redder os selv, hinanden og kloden fra alle de kriser, som det nuværende samfundssystem har skabt.

Vi er ikke kun hjerner, der skal finde de rigtige meninger. Vi er kroppe, der skal udføre praktiske sociale handlinger.

Det er både børn, unge, voksne og ældre, der skal deltage. Et natur-kultur-mødested er vores alle sammens week-end hytte, sommerhus, udflugts sted. Det er her, vi tager på ferie. Her er møder, seminarer og konferencer. Her er week-end kurser, uge-kurser, måneds-kurser, halvårs-kurser og helårs-kurser. Her er korte og lange uddannelser.

Vi er alle sammen både lærere og elever. Vi gør det sammen. Vi lærer af fortiden og af tilsvarende projekter andre steder i ind- og udland.

Vi er holdt op med at være tilskuere til, at politikerne forgæves forsøger at klare alting. Det kan de ikke. Det er dig og mig, der skal tage ansvar og gøre noget. Og det er nu - ellers er kriserne for store - og så er det for sent.

Vores politiske system kan en masse. Politikerne gør en masse. Og der er sket mange gode ting gennem årene. Men alle de store kriser, som vi nu står overfor - er så store, at det tager adskillige år for systemet at beslutte noget - og at der kun kan besluttes noget, der gradvist trin-for-trin skal gennemføres de følgende 10-20 år. Det er ikke, fordi politikerne er dårlige. Det er systemet, der er problemet. Det er skabt til forhold, hvor udviklingen og forandringerne går meget langsomt.


Land og by
I 1800-tallet var vi et bonde-folk - og der var stor viden om, hvordan man dyrkede jorden, så den ikke blev ødelagt, men at man kunne dyrke år efter år. Efter 1920 kom landbrugs-maskinerne - og der kom flere og flere, mens bønderne blev færre og færre. Folk flyttede til byerne.

Tidligere behøvede man ikke at vande, gøde og bruge gift i landbruget. Men maskinerne trykkede jorden, så der ikke kom luft ned til mikro-livet i jorden. Og i dag er jorden total død - undtagen de øverste 10 centimeter. Gennem de sidste 50 år er antallet af grundstoffer i planterne og vores mad blevet færre og færre - og samtidig er vi blevet mere og mere syge.

Vi har brug for et samarbejde mellem land og by. Vi opnår ikke noget ved at lave store møder og demonstrationer - og kræve, at politikerne løser problemerne for os. Det kan de ikke.

Men i byerne har vi faciliteter, som vi har brug for. Det er skoler, gymnastiksale, idrætshaller, biblioteker, mødelokaler og let tilgængelig forsyning af alt muligt. Og der er festivaler, gadefester og kultur-arrangementer.

Vi, der har startet Grokraft, har fra starten tænkt, at der skal være sådan en slags samarbejde mellem land og by. Vi ta'r på landet - og er med i det, der foregår dér. Og vi ta'r i byen - og er med i det, der foregår dér.

Her på Grokraft's hjemmeside er der forskellige sociale værktøjer (blogs mm). Nogle egner sig til by-liv - andre til land-liv.

Bevidsthed
Her på hjemmesiden er der også rigtig meget om bevisthed. Nogle af os var med i studenter-oprøret i 1968 - og vi har siden koblet os på den kritiske samfundsforskning, som var den, der medførte kultur-revolutionen i 70'erne med børns frigørelse fra at lære salmevers udenad til at lære noget, - kvinders frigørelse fra at stå i køkkent og lave mad til mand og børn - til at være med i samfundslivet, - opstart af kultur- og miljø-bevægelser mm.

I de siste 30 år er meget af denne bevidsthed bekæmpet af en omfattende bevidstheds-industri og propaganda, som i dag er blevet så effektiv, at de fleste af os bare retter os efter den - og er blevet tilskuer til vores eget liv.

Derfor har én af os påtaget sig opgaven med at formidle den kritiske forskning om mennesker og samfund videre til alle andre. Det er små korte tekster og videoer, der fortæller om det vigtigste. Det er sandsynligvis ret subjektivt - og ikke ufejlbarlige videnskabelige afhandlinger. Men det er lavet i den bedste hensigt. Læs og se det - og tænk selv.