TilbageEliten

Vi har en elite her i landet. Det er dem, der tror, at de er klogere end os andre, og som mener, at de skal styre alt, hvad der sker. Det er dog en opdeling, sådan at virksomheder styrer sig selv. Her skal samfundet helst ikke blande sig, men kan bliver nødt til det, hvis en virksomhed for eksempel hælder gift ud i en å. Og vi har familielivet og religionen - og her skal der heller ikke være nogen styring fra eliten. Her skal følelserne herske. Men elles skal der være styring og kontrol med alt og alting.

De unge tager stoffer, og de ældre indtager alkohol. Hvis man er helt klar oppe i hjernen, er det ikke til at holde ud. Men en øl eller et glas vin eller lidt "stof" gør, at man slapper af og finder sig i det.

Ved særlige højtider går eliten i kirke, hvor præsten holder en prædike, som tager udgangspunkt i et enkelt vers i Biblen, men ellers handler om 1800-tallets moral og etik. Det er en hyldest til individualisme samt en kollektiv tilgivelse for alle de dumheder, som begås.

På de landsdækkende TV-kanaler er der "nyheder". Vigtigst er vejret og sporten. Men der er også altid et eller andet sted på jordkloden, hvor der er sket en katastrofe eller et mord eller lignende. Og så får vi dagens rædsels-fortælling, som gør, at vi bliver bange - og hvor vi i vores underbevisthed opbygger en opfattelse af, at verden er ond, og at vi skal have en elite, der bekæmper ondskaben.

Det er mest grelt i Danmark. Svensk og norsk TV giver også nyheder om noget nyt, der handler om forandringer og udviklinger i menneskeheden. Hvis man vil have mere viden om, hvad der sker rundt om i verden, er britisk og amerikansk TV bedre. Men det er alt sammen pakket ind i vestlig tankegang. Hvis man vil have en mere alsidig information, skal man også kigge på russisk, indisk og arabisk TV.

Når man i dansk TV omtaler en konflikt mellem 2 lande, får vi altid "sandheden", sådan som den ser ud fra det land, som Danmark sympatiserer med. Det, som det andet land siger og skriver, får vi intet at vide om. Derimod får vi en masse fordomme om, hvad elten mener om disse lande.

Et godt eksempel er krigen i Ukraine. Vi får kun positive historier fra Ukraine - og kun negative historier fra Rusland. Og de begrundelser, som gjorde, at Rusland startede krigen, får vi intet at vide om.

Hvis man spørger nationaløkonomer, hvorfor folk opfører sig på markedet, som de gør - er svaret, at det er menneskets natur - og det ved psykologerne noget om. Hvis man spørger psykologerne om, hvorfor menneskets natur er, som det er - er svaret, at det skyldes de sociale forhold - og det ved sociologerne noget om. Hvis man spørger sociologerne om, hvorfor det sociale er, som det er - er svaret, at det skyldes den kulturelle udvikling gennem hundreder af år - og det ved antropologerne noget om. Hvis man spørger antropologerne om, hvorfor vores kultur har udviklet sig, som den har - får man intet svar - udover, at de mener, at vores kultur har udviklet sig godt, og at andre kulturer har udviklet sig dårligt - eller bare halter bagud.

Det er for eksempel interessant, at psykologi og sociologi i Rusland er helt anderledes end det, som vi har i Vesten. Og i andre kulturer er der slet ikke disse "fag". Her inddeler man virkeligheden anderledes.

Inden for de kommende 5-10 år vil udviklingen gå fra, at der nu er en tredjedel af os, der har meget alvorlige fysiske og psykiske sygdomme - til at det bliver 50 % af os. Det mener de fleste fagfolk, fordi undersøgelser og statistikker entydigt viser, at det sandsynligvis vil gå sådan. Eliten tror ikke, at det vil ramme dem. Og de mener, at man bare skal have flere psykologer og mere medicin til de svage.

Eliten mener, at vi skal have flere biler og flere motorveje - samt forbruge mere og mere energi. Ganske vist skal energien omlægges fra sort til grøn. Men det vigtige er, at vi skal have mere. Allerede nu forbruger vi hvert år flere af klodens ressourcer, end den kan genskabe. Vi er reelt ved at smadre fundamentet for alt fremtidigt liv. Og derfor skal vi have nogle kommisioner og tænketanke - er elitens "løsninger".

Vestlige firmaer har købt jorden i Afrika - og dyrker masser af varer, som sendes til Europa. Over 80 % af al ulandshjælp er gået til jernbaner og havne, så varerne kan fragtes med tog til havnene - og herfra sejles til Europa. Den fattigeste tredjedel af befolkiningen i ulandene er blevet fattigere og fattigere år for år. Den globale opvarmning har yderligere medført mere og mere sult. Folk dør eller er tvundet til at flygte.

I Europa glæder vi os over, at der kommer flere og flere råvarer fra Afrika til os - og forarges over, at der er mennesker i Afrika, som flygter mod Europa. Løsningen er ikke, at vi stopper med at udplyndre de fattige lande, så man her bliver selvforsynende. Løsningen er, at vi skal have have en vækst i overførslen fra Afrika til Europa - og samtidig forhindre, at afrikanerne kommer til Europa - mener eliten.

I Europa skifter magten jævnligt mellem de venstreorienterede og de højreorienterede, idet vi har en spaltning i vores bevidsthed mellem højre og venstre hjernehalvdel - hvor de to bevidstheder trækker i modsat retning.

Når vi får en venstreorienteret regering, løser den nogle af de problemer, som de højreorienterede har skabt. Men herefter trækkes vi ud i nogle nye stivnede bevidstheder, som skaber nye problemer. Og ved næste valg, bliver det så de højreorienterede, der vinder valget. Så løser de nogle af de problemrer, som de venstreorienterede har skabt. Men efter et par år, trækkes vi så ud i nye problemer osv. På den måde sker det hele tiden, at vi med mellemrum har en venstreorienteret og en højreorienteret regering.

I de sidste mange år har Europa haft en "socialdemokratisk" proces med overvejende venstreorienterede løsninger. Det har nu skabt problemet med immigration fra Afrika - altså at afrikanere kommer til Europa. Og det har så medført en folkestemning om, at vi skal skifte fra sådan en venstreorienteret politik til en højreorienteret.

De højreorienterede partier vinder frem overalt i Europa - og deres vigtigste politik er at bremse immigrationen fra Afrika. De venstreorienterede opfatter det som en katastrofe, hvis det sker.

Men her er det, at nogle kloge mennesker helt rigtigt forudser, at det vil ske, og at de højreorienterede så danner regeringer. De vil helt sikkert rette op på nogle af de skævheder, som de venstreorienterede har skabt.

Men derefter vil de stå i samme situation, som de venstreorienterede. Nemlig at der overføres flere og flere råvarer og fødevarer fra Afrika til Europa - så der kommer flere og flere fattige mennesker i Afrika. Og at disse mennesker flygter i desperation mod Europa - ligegyldigt hvad europæiske regeringer gør for at forhindre det.

Så i takt med at de højreorienterede regeringer overtager styringen, vil de "løse" nogle af problemerne - men derefter stå samme situation, hvor de ikke kan løse disse problemer.


Kina, Rusland, Indien, Syd-Afrika og en lang række ulande er i gang med at skabe en ny verdensorden, hvor man ikke længere vil handle med Vesten - men få et nyt system, der er retfærdigt. Flere og flere vil være med. Eliten i Vesten reagerer med militær oprustning.

Gennem mange år er det lykkedes for Vesten at spærre Rusland inde, så de reelt ikke kunne handle med andre end Vesten. Man har opstillet raketter rundt om Ruslands grænser. Man har konstante militære aktiviteter i Østersøen. Man mangler bare at opstille raketter i Ukraine. Så er Rusland totalt indespærret.

Men det ville Rusland ikke finde sig i. De advarede Vesten om, at det ville medføre krig. Man havde tre krav: 1) De to mere-eller-mindre nazistiske selvstændige hære, der førte krige i det østlige Ukraine, skulle stoppe deres krigshandlinger. 2) Der skulle ikke opstilles raketter i Ukraine langs grænsen til Rusland. 3) Det skulle sikrres, at Rusland kunne køre over land til og fra Krim-halvøen. Da Vesten ikke ville opfylde disse krav, så Rusland sig nødsaget til at lave en militær aktion - som så har udviklet sig til krig.

Rusland opfatter denne krig på niveau med Anden Verdenskrig, hvor Rusland mistede millioner af soldater for at opnå frihed. Eliten i Vesten og i særlig grad Danmark mener, at Rusland bare styres af en despot, som ønsker at besætte vestlige lande.

Eliten - især i England og USA - men nu også i Frankrig - og selvfølgelig også Danmark, som blindt følger USA - mener, at en verdensorden altid er resultatet af, hvem der sejrer i en krig. Og USA og NATO har gennem de senere år været "verdens politi", der militært har sørget for, at Vesten dominerer denne klode.

Men Kina er i gang med en udvikling, hvor de inden for de næste 15-20 år vil få et militær, der er lige så stærkt som det amerikanske. Og Rusland bakker op. De har mange atomvåben. Og de er anbragt på raketter, som - inden år 2027 - kan affyres i Rusland og lande i USA.

Hvis eliten her i Vesten skal bestemme, er der mange af dem, der bare satser på militær optrapning. Og eliten forsøger også at gøre alt for at overbevise os andre om, at der ikke er andre muligheder.

Men det kan ske, at eliten mister deres magt, at at folket tiltager sig magt - og så kan det ske, at den historiske udvikling igen kan begynde at vokse - og at menneskeheden så kan udvikle sig i en god retning. Og så er fred og retfærdighed en reel mulighed.


Nogen tror, at "løsningen" er, at folket skal sætte sig på systemets magt-positioner, sådan at dem, der nu sidder på magten, skal blive magtesløse, mens dem, der nu er magtesløse, skal overtage magten. Man skal altså bare bytte roller. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Man skal tage magten fra eliten. De opgiver den ikke selv. Men man skal ikke overtage deres rolle. Enhver af os skal skifte fra at være magtesløs - til at generobre magten over eget liv. Vi skal stoppe med at være ofre. Vi skal blive kraftfulde mennesker. Vi har en magt. Det betyder, at vi KAN noget nyt og andet. Vi kan udvikle os - og skabe vores fremtid.


Vi havde engang et offentligt telefonselskab. Det blev privat. Og der kom direktører, der så skulle tjene flere millioner om året. For et par år siden gik en direktør på pension - fik over 30 millioner i pensions-gave. Vi har et offentligt TV-selskab - med en direktør, der kun tjener 3 millioner om året. Vedkommende laver ikke andet, end en ung student også kan klare. Men det vigtigste for TV-selskabet er, at man har fyret alle de venstre-orienterede medarbejdere - og at man har en daglig propaganda, det totalt ukritisk har en propaganda, der støtter Vestens undertrykkelse og udplyndring af de fattige lande. Og så finder man dagligt en eller anden tragedie - for eksempel et mord eller en ulykke - som så er dagens nyheder.

Vi havde engang en fagbevægelse, som varetog arbejdernes interesser. Nu har vi et samarbejde mellem fagbevægelsen og arbejdsgivernes foreninger, så man fra starten af alle lønforhandlinger er enige om den løn-ramme, som der kan fordeles. Så nu handler det bare om, hvilken faggruppe, der skal have lidt mere end en anden faggruppe.

I de sidste 30 år er de rige blevet rigere og rigere. Den rigeste 1 % af verdens befolkning ejer 99 % af alle klodens værdier. Vi er havnet i et system, som langt overgår fortidens kejser-vælder. Den fattigste tredjedel i ulandene er blevet fattigere og fattigere i de samme 30 år.

Vi er i gang med at ødelægge naturen, klimaet, biodiversiteten mm. Og eliten mener, at løsningen på alle problemerne er, at vi skal have mere vækst - underforstået, at de selv skal blive rigere..


Vi havde engang et ensartet arbejdsmarked, hvor der var en fagbevægelse, der kunne lamme hele samfundet. De havde en magt, der gjorde, at eliten var nødt til at samarbejde med befolkningen. Det behøver de ikke mere. Tilliden og opbakningen til politikerne bliver mindre og mindre. Men politikerne tjener mere og mere - og der er ikke nogen folkelig organisering, der kan true dem. Det er lykkedes at splitte folket, så der er hundreder af forskellige grupper, der hver varetager en "sag". Men der er intet folkeligt samarbejde, der kan true "systemet".

Det er lykkedes for "systemet" at splitte vores bevidsthed, så vi ikke har et samlet JEG - men en række MIG'er, der trækker i hver sin retning. Og så bilder eliten sig selv og os andre ind, at vi bare skal have en række tilsvarende politiske partier. For så har vi "demokrati".

Nå, men både politikerne og eliten er jo lige så meget ofre som os andre. Det er ikke menneskene, der er problemet. Det er systemet. Vi skal ikke bekæmpe andre mennesker. Vi skal finde sammen og skabe et nyt system.