Tilbage


  Klima-flygtninge
Vestlige firmaer har købt de fattiges jorde i Afrika, så der år for år overføres flere og flere fødevarer her til os. Den fattigste tredjedel af afrikanerne er blevet fattigere og fattigere år for år. Og flere og flere flygter til Europa. Vi vil gerne have alle de råvarer og fødevarer, som kommer til os; men vi vil ikke have mennesker, der flygter til os. De skal blive i Afrika, selvom de sulter.

Nu er der så en klima katastrofe, der gør, at der er flere og flere områder, hvor det bliver varmere og varmere - og hvor flere og flere dør af sult. Det medfører, at mange forsøger at komme til Europa. Og politikerne forsøger så at at løse problemet med mere bevæbnet grænse-politi langs Europas sydlige grænse.

Det realistiske er, at der kommer mange flygtninge til os. De søger derhen, hvor de kan få noget at spise. Her er Danmark speciel. Nu forsyner vi 50 millioner mennesker med kød; men kød giver syre i blodet og er årsag til de fleste dødsfald. Og der er en global udvikling i gang, hvor folk skifter til planteføde. Og så kan Danmark forsyne 200 millioner med plante-mad. Men det realistiske er nok, at folk rundt om vil blive selvforsynende. Og så skal Danmark kun producere til dem, der bor her i landet.

Hvor mange kan bo her? Hvis vi vil leve lige så primitivt som i Bangladesh, kan her bo og leve cirka 28 millioner mennesker. Men dels vil vi gerne leve bedre - og dels vil verdenshavene stige, så Danmarks areal bliver mindre. Der skal jo også være vild natur. Hvis vi vil producere bygge-materialer, tekstiler til tøj og alle slags fødevarer til dem, der skal bo her, er det realistiske tal, at vi bliver 15-20 millioner mennesker. Danmark har nemlig helt utrolig megen landbrugsjord.

Lad os nu forestille os, at vi bliver 15 millioner mennesker, hvoraf de etniske danskere udgør en tredjedel. Hvordan klarer vi det?

Allerede nu er her mange illegale flygtninge. Og når myndighederne griber ind, handler det altid om at sende dem ud af landet. Så er der nogen, der formår at forklare, at de er "rigtige" flygtninge - og så får de lov til at blive. De snakker så med en sagsbehandler, der fortæller dem en masse - og spørger, om de har forstået det - og de svarer "ja", selvom de intet fatter.

For selve den europæiske tankegang er 100 % spærret inde i det europæiske bevidstheds-mønster. Og kun hvis man har denne bevidstheds-struktur, forstår man vores "system".


Når vi så om få år har 10 millioner nye flygtninge, der heller ikke forstår den europæiske tankegang, har vi en stor udfordring. Her er der to veje, vi kan gå: Den fornuftige, interessante og sjove. Og den håbløse, umulige og grufulde. I det følgende kalder vi de to veje for den lette og den svære. Der er ikke nogen tredje vej.

Den lette vej.

De fleste arabiske flygtninge forstår kun denne bevidsthed.

Mange indiske flygtninge forstår kun denne.

De fleste afrikanere forstå kun denne eller andre ikke-polariserede bevidstheder.


Hvis vi allerede snart skifter system, så vi har alle 8 energimønstre som samfunds-institutioner, vil alle flygtninge altid kunne føle sig hjemme, fordi de har mindst én institution, hvor de forstår, hvad der foregår. Og det giver mulighed for, at de herfra kan lære om andre dele af samfunds-systemet.

Den svære vej. Vi vil have lov og orden. Nu har vi en million paragraffer, der i mindste detaljer anviser, hvad vi skal og må. Og det system vil vi ikke lave om på. Vi vil altså have, at det skal være den europæiske bevidsthed, der skal styre vores samfund. Det bliver helt umuligt. For så skal vi lave love, som folk fra andre kultur forstår. Og i stedet for en million paragraffer, skal vi så have 10 millioner paragraffer, hvoraf de 9 millioner er tilpasset andre kulturer, så folk fra disse kulturer forstår paragrafferne.

Det handler nemlig ikke om "oversættelse". Det er selve tankegangen, som folk fra andre kulturer ikke forstår.

Det bliver en lang sej proces, hvor magthaverne i årevis vil forsøge at få de fremmede til at forstå vores system. Men det vil ikke lykkes. Det bliver ligesom nu, hvor magthaverne forsøger at styre og kontrollere bander, der heller ikke passer ind.

Forskellige kulturer.

Ifølge grundloven har vi en 3-deling af magten, der knytter sig til 3 forskellige bevidstheder.


Men her i Danmark og de andre nordiske lande er det i tidens løb blevet til, at vi reelt kun har én samfunds-magt.

De to andre kun eksisterer på papiret - embedsmænd og dommere skal i dag bare rette sig efter lovgivningen. Og venstre kropsside bruges kun til familie og religion.

Enhedslisten kalder det nordisk socialisme. Der er ikke noget med, at embedsmænd skal bestemme noget, eller at offentligt ansatte skal føle efter, hvad der er rigtigt og forkert.

Nede i Europa hænger man stadig fast i gamle forældede værdier, mens vi i Norden har nået den højeste visdom - mener man.

Nogle socialdemokrater har advaret om, at der er fremmede, som bevidst forsøger at bekæmpe vores demokrati. De udgør små hemmelige celler, der har planer om at ødelægge vores samfund.


Og over alt i Europa er der også en højrefløj, der i disse år har medvind, fordi de er bange for, at alle immigranterne fra de fattige lande vil ødelægge vores samfund.


Disse højre-orienterede oplever, at de fremmede slet ikke har de menneskelige værdier, som vi i vores kultur har bygget op gennem flere hundrede år. De fremmede er følelsesmæssigt og socialt nogle monstre.

Når og hvis klima-flygtningende for alvor kommer.
Så får vi hjælp fra andre kulturer. Hvad enten vi kan lide det eller ej, bringer flygtninge alle 8 energimønstre og tilhørende bevidstheder til os.

Det er nærmest en gave til os. Og det bliver meget spændende og interessant. I takt med at vi lærer bevidsthederne at kende, vil vi ikke bare hjælpe flygtningene med at integrere sig hos os. Vi vil også være tvunget til at forstå alle de grundlæggende bevidstheder - og dermed blive i stand til at løse de udfordringer og problemer, som vi har kæmpet og kæmper med, men som vi ikke kan finde ud af, så længe vi er fastlåst i den europæiske bevidstheds-struktur.

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det går sådan. Måske bliver vi bare så kyniske, at vi skyder illegale indvandrere. Det kan selvfølgelig også gå sådan, at Gud aflyser klima problemerne. Der er mange muligheder. Og det er i de seneste par år blevet sådan, at flere og flere lukker øjnene for kendsgerningerne. Man bilder sig ind, at man gør noget, så det går i den rigtige retning.

Men hvis det går sådan, som dette skrift skitserer - og det er jo bare en fantasi - bliver det meget rarere og sjovere at bo her i landet. Og med en ny samfunds-struktur (med alle 8 bevidstheds-mønstre), løser vi alle problemerne meget lettere og hurtigere end nu, hvor politikerne, teknokratiet og bureaukratiet umuliggør alt det smarte og fornuftige.