Grokraft

Sidste nyt: - for jer, der ikke har opdaget det - den bevidsthedsmæssige revolution er startet så småt.

Tilbage

Det var nogle forholdsvis få mennesker, der i sidste halvdel af 1700-tallet i Frankrig dannede grupper ude på landet, hvor de krop-til-krop hjalp hinanden med at ændre deres bevidsthed væk fra den opfattelse, som kirken havde påduttet dem - og hvor de dannede fællesskaber og fik visioner om et andet samfund. Det bredte sig - og medførte en revolution, hvorefter man fik parlament, grundlov osv. Og det bredte sig til hele Europa.

Det var forholdsvis få mennesker, der i sidste halvdel af 1800-tallet her i Danmark kom på højskoler ude på landet, hvor fattige bønder mødtes krop-til-krop og inspirerede hinanden om produktion, samarbejde mm. Og det bredte sig til arbejderne i byerne, som begyndte at organisere sig.

Det var forholdsvis få lærere, der i 1970'erne her i Danmark oprettede Det nødvendige Seminarium ude på landet, hvor de krop-til-krop udviklede en ny pædagogik, så børn ikke længere skulle lære samlevers udenad og straffes med lussinger og spanskrør - men få en tryg læringsproces. Og det bredte sig til folkeskolen - til alle lærere og børn.

Det var også i 70'erne, at forholdsvis få kvinder mødtes krop-til-krop på sommerlejre ude på landet, hvor de startede helt nye grupper, hvor de frigjorde sig fra deres gamle bevidsthed - og satte gang i en frigørelse, hvor de ville være ligestillede med mænd. Og det bredte sig til hele samfundet.

I dag forsøger forholdsvis mange at påvirke hinanden hjerne-til-hjerne - og tror, det skaber forandringer. Det gør det også. Der kommer flere og flere love og paragraffer om mere og mere styring og kontrol - samt flere og flere psykiske sammenbrud og mere og mere afmagt. Ellers sker der ikke noget.

Luk

Det var nogle forholdsvis få mennesker, der i sidste halvdel af 1700-tallet i Frankrig dannede grupper ude på landet, hvor de krop-til-krop hjalp hinanden med at ændre deres bevidsthed væk fra den opfattelse, som kirken havde påduttet dem - og hvor de dannede fællesskaber og fik visioner om et andet samfund. Det bredte sig - og medførte en revolution, hvorefter man fik parlament, grundlov osv. Og det bredte sig til hele Europa.

Det var forholdsvis få mennesker, der i sidste halvdel af 1800-tallet her i Danmark kom på højskoler ude på landet, hvor fattige bønder mødtes krop-til-krop og inspirerede hinanden om produktion, samarbejde mm. Og det bredte sig til arbejderne i byerne, som begyndte at organisere sig.

Det var forholdsvis få lærere, der i 1970'erne her i Danmark oprettede Det nødvendige Seminarium ude på landet, hvor de krop-til-krop udviklede en ny pædagogik, så børn ikke længere skulle lære samlevers udenad og straffes med lussinger og spanskrør - men få en tryg læringsproces. Og det bredte sig til folkeskolen - til alle lærere og børn.

Det var også i 70'erne, at forholdsvis få kvinder mødtes krop-til-krop på sommerlejre ude på landet, hvor de startede helt nye grupper, hvor de frigjorde sig fra deres gamle bevidsthed - og satte gang i en frigørelse, hvor de ville være ligestillede med mænd. Og det bredte sig til hele samfundet.

I dag forsøger forholdsvis mange at påvirke hinanden hjerne-til-hjerne - og tror, det skaber forandringer. Det gør det også. Der kommer flere og flere love og paragraffer om mere og mere styring og kontrol - samt flere og flere psykiske sammenbrud og mere og mere afmagt. Ellers sker der ikke noget.

Som 2-årig bliver børnene tvunget til at spalte deres bevidsthed. De voksne snakker til børnenes forstand og giver også kærlighed, mens det dyriske projiceres ned i underlivet og fortrænges. Som voksen oplever man stadig bevidstheden i underlivet. Men fordi den er proijiceret udenfor JEG'et (hoved/bryst), tror man, at man oplever russerne, kineserne, afrikanerne eller andre, der ikke har gennemført denne spaltning af bevidstheden - så de har åbenbart en dyrisk bevidsthed, mens vi er civiliserede.

 

Som 4-årig tvinges børn til at gennemføre en anden spaltning, så vi får et individualistisk JEG i vores ene side - og den anden dels projiceres ud på andre mennesker - og dels opleves følelsesmæssig tom. I skolen er der nogle sociale normer. Man skal opføre sig som en vesterlænding. Læreren irettesætter børnene, hvis de opfører sig i overensstemmelse med 6 ud af de 8 medfødte bevidsthedsmønstre - nenmlig de 6 bevidsthedsmønstre, som man bruger uden for Vestens civilisation.

 

I 10-14 års alderen tvinges de unge til en tredje spaltning, så vores JEG kommer op i hjernen. En tredjedel græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Som 18-årig har et flertal fortrængt det hele. De har så en 'vestlig' bevidsthed med 3 spaltninger og fortrængninger. De bevidsthedsmæssige spaltninger passer præcis til det splittede samfunds-system, så man oplever bevidstheden som selvfølgelig og naturlig.

 

Spaltningerne medfører, at vi får et overflade-JEG - med en bevidsthed, der forsøger at dække over de inde modsætninger, hvor man har 6 MIG'er, der trækker i modsatte retninger. Overflade-JEG'et er offer for en massiv bevidstheds-industri, så vi oplever os selv som en del af systemet. Politikerne udtænker hele tiden en masse forbedringer, der afhjælper problemerne, men fastholder det splittede samfund og folks splittede bevidstheder, der medfører angst og depression.

 

Luk

Som 2-årig bliver børnene tvunget til at spalte deres bevidsthed. De voksne snakker til børnenes forstand og giver også kærlighed, mens det dyriske projiceres ned i underlivet og fortrænges. Som voksen oplever man stadig bevidstheden i underlivet. Men fordi den er proijiceret udenfor JEG'et (hoved/bryst), tror man, at man oplever russerne, kineserne, afrikanerne eller andre, der ikke har gennemført denne spaltning af bevidstheden - så de har åbenbart en dyrisk bevidsthed, mens vi er civiliserede.

 

Som 4-årig tvinges børn til at gennemføre en anden spaltning, så vi får et individualistisk JEG i vores ene side - og den anden dels projiceres ud på andre mennesker - og dels opleves følelsesmæssig tom. I skolen er der nogle sociale normer. Man skal opføre sig som en vesterlænding. Læreren irettesætter børnene, hvis de opfører sig i overensstemmelse med 6 ud af de 8 medfødte bevidsthedsmønstre - nenmlig de 6 bevidsthedsmønstre, som man bruger uden for Vestens civilisation.

 

I 10-14 års alderen tvinges de unge til en tredje spaltning, så vores JEG kommer op i hjernen. En tredjedel græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Som 18-årig har et flertal fortrængt det hele. De har så en 'vestlig' bevidsthed med 3 spaltninger og fortrængninger. De bevidsthedsmæssige spaltninger passer præcis til det splittede samfunds-system, så man oplever bevidstheden som selvfølgelig og naturlig.

 

Spaltningerne medfører, at vi får et overflade-JEG - med en bevidsthed, der forsøger at dække over de inde modsætninger, hvor man har 6 MIG'er, der trækker i modsatte retninger. Overflade-JEG'et er offer for en massiv bevidstheds-industri, så vi oplever os selv som en del af systemet. Politikerne udtænker hele tiden en masse forbedringer, der afhjælper problemerne, men fastholder det splittede samfund og folks splittede bevidstheder, der medfører angst og depression.

 

                       Det er tilladt at blive klogere

Grokraft har 4 'kortsigtede' mål:

1) Vi vil oprette nogle natur-kultur-mødesteder med 100 % biodiversitet, oprindelig natur, frie dyr, offentlig adgang, fælles læring om løsning af alle kriserne, musik, sang, festivaler. Spændende muligheder for børn, unge, voksne og ældre. Café, sund mad, overnatning. Billigt eller gratis – ingen profit. Dit nye hjem, weekend hytte, kursuscenter. En åndelig, spirituel og mental oase.
Læs om hvordan

2) Vi vil gentage succes’erne fra 1920’erne, 1940’erne og 1970’erne, hvor det lykkedes for nogle jordbrugere at genskabe al den naturlige aktivitet nede i jorden, sådan at planterne fik alle grundstoffer i sig, - at skadedyr viste sig at være gavndyr, så der ikke skulle bruges gift, - at der aldrig skulle vandes eller gødes, - at sygdomme forsvandt, - og at maden smagte fantastisk godt og gav god energi.
Læs om hvordan

3) Vi vil frigøre os fra de 3 spaltninger i vores bevidsthed, som børn i 1-2 års alderen, i 3-4 års alderen og 10-14 års alderen tvinges til at gennemføre for at blive 'normale' – sådan at vi kan fungere meget bedre sammen.
Læs om hvordan

4) Vi vil frigøre os fra at være spærret inde i den vestlige kulturs bevidstheds-struktur – men genopdage det naturlige og oprindelige.
Læs om hvordan

 
Læs vedtægterne for vores forening Folk og Natur, hvis formål er at skabe Grokraft, og læs også udkast til vedtægter
for Grokraft - samt
Vores forhold til Skat

ALARM - HJÆLP
For 10 år siden fik 25 % af os kræft. Nu er det 35 %. Kræft-lægerne forudser, at det bliver 45 % i år 2025. Og inden år 2030 er det halvdelen af os. Astma, allergi, sukkersyge og mange andre sygdomme følger samme udvikling. I skolen mis-trives en tredjedel. Lige nu græder en tredjedel af de unge sig i søvn hver aften. En fjerdedel af dem fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv ved for eksempel at skære i sig med kniv eller barberblad. Omkring 40 % har nu angst eller depression. Og psykiaterne mener, at over 80 % af os får et psykisk sammenbrud før eller siden. De fleste over 30 år - og alle over 60 år - har konstante smerter. Udviklingen går hurtigere, end de fleste forestiller sig. Inden år 2030 bryder over halvdelen af os sammen på den ene eller anden måde. Det er vores livsstil, der er forkert.

Vi må gøre noget !
Temperaturen stiger. Verdenshavene stiger. Katastroferne stiger. Det skyldes den materielle og økonomiske vækst, som de vestlige lande har skabt. Nu forsøger de fattige lande også med vækst - og det går grueligt galt. Vore politikere mener, at problemet skal løses teknisk - med en omlægning af produktion, transport mm. Det har medført og vil yderligere medføre endnu mere vækst, så problemerne kun bliver større. Men det er kun de første 10-20 år. Når vi først har fået den nye teknik, vil katastroferne ophøre - satser man på. Den globale opvarmning og katastroferne udvikler sig dog meget hurtigere, end man havde håbet på. Men politikerne kan ikke forestille sig andre løsninger. Men det kan vi. Der er ikke kun brug for teknisk omlægning. Nu er der brug for social og bevidsthedsmæssig omlægning.


Hvad har vores forening Folk og Natur gjort indtil nu?
www.folk-og-natur.dk

   

Vi har fra 2014-2022 afholdt sommerlejre, hvor vi har anskaffet materiel for cirka ½ million kroner. Vi har nu alt det udstyr, som vi får brug for, når vi skal starte første projekt. Vi har borde og bænke og stole til 100 personer samt babystole. Vi har spise- og mødetelte, gruppetelte, sovetelte, lokumstelte, lagertelte, værkstedstelte. Vi har skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Vi har dyner, soveposer, lagenposer, håndklæder mm. Vi har masser af køkkenudstyr. Vi kan lave gryde- og ovnretter til 100 personer. Vi har tallerkener, kopper, glas, spisebestik og meget mere. Vi har et lille børne bibliotek og masser af kreative materialer til børn. Vi har al professionel udstyr til en musik scene: mikrofoner, mixere, store højtalere, guitarer, el-klaver, bas, trommer, børne instrumenter mm. Vi har generator til at lave strøm. Meget værktøj og mange kasser med alle slags småting. Alt er nu opmagasineret.

 


Hvad er næste store skridt fremad?

 

Vi skal starte første natur-kultur-mødested. Vi skal købe en græsmark. Når det er gjort, kan vi allerede første år sætte al sommerlejr materiellet op. Det svarer til en mini-landsby til cirka 100 personer. Vi bygger straks det første hus. Og hvert år bygger vi på kurser yderligere 1-2 huse. Efter 10 år har vi en lille landsby. På kurser og festivaler planter vi masser af buske og træer - og anlægger haver, marker og stier mm. Her skal være 100 % biodiversitet: bakterier i jorden, orme, insekter, padder, fugle, en lille flok husdyr (høns, svin, får, geder, heste) - ingen produktion af kød. Vi producerer masser af grønsager, korn, linser, bønner, frugt mm. Her er offentlig adgang, café, kurser, højskole, sommerlejre, seminarer, workshops, konferencer, markedsdage mm. Hvis man er genganger, tager bare afsted med tog og bus. Man ringer eventuelt og bliver hentet det sidste stykke vej. Vi har masser af mad, sovepladser, feltsenge, madrasser, underlag, soveposer, lagenposer, håndklæder, skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser.

 


Vi har brug for et natur-kultur-mødested

 

Vi køber en græsmark. Den grubbes (dybe revner). Vi sår græsser med rødder ned til grundvandet. Vi spreder sunde jord bakterier ud (som vi har opformeret i komposter). De udskiller syre, som opløser sand og ler og danner en næringsvæske, som planterne opsuger, så de får alle grundstoffer i sig.

Vi planter tusindvis af buske og træer - og laver haver og markstykker. Jorden hæver sig - og der kommer sprækker helt ned til grundvandet, så regnvandet siver hurtigt ned. De dybe rødder suger konstant vand op, så der aldrig skal vandes. Der kommer masser af biller, flyvende insekter, padder, fugle mm. Senere også fritgående husdyr.

I de følgende 10 år bygger vi huse af organiske materialer, som vi selv producerer på markerne (piletræer til tagkonstruktion, langstrået rug til stråtag, industri-hamp (skal blandes med kalk og vand) til ydermure. Der skal være 100 % biodiversitet, offentlig adgang samt undervisning (kurser og højskole).

 


Menneskets psykiske og sociale natur

I dag mistrives børn i skolen. Mange skal have nerve medicin for at holde det ud. En tredjedel af de unge græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Kvinderne skal bare opføre sig som mænd - så er de ligestillet, mener man. Studenter skal bare lære at betjene industrien. Fællesskaber, natur og samarbejde lider. Vi er blevet til hjerner, der er tilskuer til vores eget liv. Nu har 35 % kræft - i 2025 er det 45 % - og i 2030 bliver det 50 %. Allergi, sukkersyge, astma og andre sygdomme følger med i samme tempo. Det samme gælder mange psykiske sygdomme.

 

Politikerne kan kun finde på at sætte lapper på et hullet system. De finder hele tiden på forbedringer, så det går i den rigtige retning - tror de. Men virkeligheden overhaler 'forbedringerne', så stort set alt udvikler sig katastrofalt. Indtil nu er der flere og flere protester med krav om, at politikerne skal gøre noget, der fuldstændig ændrer retningen i, hvad der sker. Men de magter det ikke, for de er lige som meget ofre som os andre. Vi er nødt til at mødes - og helt grundlæggende finde ud af, hvordan vi skal leve sammen - i harmoni med alt andet liv på denne klode.


Hvad skal der ske fremover?


 

Vi vil gøre ligesom i slutningen af 1800-tallet, hvor fattige almindelige mennesker kom i den lokale højskole, hvor de lærte at samarbejde og organisere sig på folkelige manér - og hvor det bredte sig til mange højskoler, som var grundlaget for det fællesskab, vi elsker, men som er ved at blive sat overstyr, hvis vi ikke mødes og gør noget nyt. Vi samarbejder med alle på egnen. Vi har weekend-arrangementer, markedsdage, seminarer, alternativ børneskole, ungdomskurser, alderdoms komsammen mm. Her er uge kurser, måneds kurser, ½-årskurser, års-kurser mm. Her er alternativ TV produktion, samarbejde med u-lande, fælles arrangementer med andre steder. Juridisk er vi en fond. Ingen årlig generalforsamling. Vores princip er: Mærk efter i dig selv, hvad du vil med dit liv - og hvad du vil bidrage med til fællesskabet - og så gør det. Det er tilladt at begå fejl - og lære af det. Vi koordinerer os med hinanden.


Vi starter på Vestsjælland med projekt 1. Nu samler vi penge ind, så vi kan købe græsmarken. Resten etablerer vi i takt med, at vi får råd til det - og vi udfører alt arbejde selv i forbindelse med arrangementer og kurser. Undervejs sørger vi for at tjene penge, så vi kan starte projekt 2, som skal ligge i Jylland. Og senere bliver det til projekt 3 og 4 - og gerne flere. Helt uafhængige og selvstændige projekter, men med samme visioner. Princippet er, at vi bygger det fremtidige samfund op fra neden af. Vi er uafhængige af markedet. Vi er i overvejende grad selvforsynende med alt. Og vi samarbejder med andre, der ligesom os vil have et godt liv - samt samarbejder med alle på egnen, som har lyst til at lave noget sammen med os.

 


Dit og mit fristed - vores andet hjem - vi kommer bare

Vi vil producere masser af grønsager, korn, bønner, frugt, nødder mm, så gengangere bare dukker op, fordi vi har rigeligt at spise. Vi vil have så mange sovefaciliteter i form af rum, sovesale, telte, madrasser, feltsenge, underlag, soveposer, dyner, hovedpuder, sengetøj, håndklæder mm, så en enlig mor med børn bare dukker op. Vi vil have skiftetøj i alle størrelser og gummistøvler i alle størrelser. Gengangere skal føle, at de bare kommer hjem, hvor der er alt det, som de har brug for.