TilbageJorden

Igennem millioner af år er der sket en udvikling, hvor plante- og dyre-arter er uddøde - men hvor der så er kommet andre planter og andre dyr. Noget lignende sker lige nu. Der uddør rigtig mange planter og dyr. Til gengæld kommer der flere mennesker. Nogle tror, antallet af mennesker vil stige hele tiden. Men mennesker er ligesom dyr. Når vi har nået grænsen for, hvor meget føde der er let-tilgængelig, standser befolkningstilvæksten. Og forskerne forudser, at vi så bliver omkring 9 milliarder her på kloden.

Der er føde nok. Og det er nok af alting. Men vi har et problem. Vi er blevet så dygtige til at udtænke noget. Og vi er så griske, at vi har udtænkt, hvordan vi kan lave alt om, så vi er ligeglade med alt andet - bare vi får det, som vi umiddelbart gerne vil have.

Og det har medført, at vi nu er i gang med at smadre alt liv på Jorden. Vi skal tage os gevaldigt sammen. Og vi skal begynde at tænke på, at vores liv afhænger af, at andet liv her på kloden også lever.


Politikere, virksomheder og forskellige miljø-venlige organisationer er gået i gang med den grønne omstilling. Det handler altid om små skridt i den rigtige retning, så man blive mere miljøvenlig end nu, hvor man er ved at smadre miljøet.

Danske politikere praler med, at vi er foran i den grønne omstilling, fordi vi har vedtaget planer, der skal nedbringe ødelæggelserne fra næsten 100 % til kun 30 %. Men det er kun planer. Og sammenlignet med andre europæiske lande er vi langt bagud, når det drejer sig om handlinger.

Magthaverne satser på, at vi kan fortsætte præcis som nu - hvis vi bare får nogle flere vindmøller og flere el-biler - og så lidt ny teknologi på virksomhederne. Der er også nogle forskere, der hopper med på denne fantasi.

Men de mere seriøse forskere ved godt, at der skal ske drastiske forandringer på næsten alle livets områder, hvis vi skal redde kloden, klimaet, naturen, os selv og hinanden.

Her i Danmark bruger vi hvert år mange flere ressourcer, end kloden kan regenerere. Hvis de fattige lande skal have vores livsstil, er der brug for 4-5 jordkloder.

Vi udleder mere og mere CO2 - og det virker lige som glasset i et drivhus, så her bliver varmere og varmere.

Politikerne har store planer om at begrænse den globale opvarmning til højst 1½ grad inden år 2100. Men bare i 2023 steg den globale opvarmning med 1½ grad.
"Nå - men det er jo bare et usædvanligt år" - mener politikerne.
"Næste år falder temperaturen sikker igen" - håber de på.

Forskerne forudser, at hele kloden øko-system bryder sammen, hvis den globale opvarmning stiger til mere end 2 grader. Og så håber man, at det ligger langt ude i fremtiden. Men der er andre forskere, der forudser, at de 2 graders stigning allerede nås inden år 2030.


Nyeste Forskning: Hver år blæser der vinde ind over land fra Vesterhavet. Med vinden følger små partikler af sand, der inderholder alle grundstoffer. Sandet lægger sig på jorden, hvis der er planter, der holder på sandet. Når der regner, skyldes sandet sammen med vandet ned i de gange, som billerne har gravet 1½ meter ned i jorden - hvis man har genskabt en naturlig jord. På den måde tilføres jorden de grundstoffer, som planterne optager.

Når solen skinner indtager planterne CO2 fra luften, beholder kulstoffet og frigiver ilten til luften igen. Planten bruger kulstoffet som byggemateriale til rødder, stængler, blade og blomster. Når planten er kommet op i fuld størrelse, fortsætter planten med at optage kulstof. Men fra røddernes spidser frigives så kulstoffet som små stykker kul. På den måde lages der kul i jorden.

Der har i nogle år været den myte, at man lagrer kulstof i jorden ved at sørge for, at der er meget organisk materiale i jorden. Og jo, så længe det organiske materiale er der, indeholder det kulstof. Men før eller siden dør det og rådner, og så frigives kulstoffet til atsmofæren igen.


På Grokraft gør vi det, som er det eneste rigtige. Vi overgår øjeblikkelig til en livsstil, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi også opsamler. Vi bygger organiske huse af materialer, som vi selv producerer. Vi er selvforsynende med fødevarer - og bruger en teknologi, der ikke udleder CO2. Vi indretter os på alle måder efter en livsstil, der ikke belaster kloden. Og vi er overbeviste om, at vi får et meget bedre liv - end det, som folk i vores samfund ellers må affinde sig med.


Vi er ikke teknologi-fjendsk. Vi synes bare, at den nuværende udvikling, hvor der skal mere og mere beton over alt, - hvor der bliver mere og mere maskin-larm, - og hvor vi stresser mere og mere - IKKE er godt. Vi vil ikke skrue udviklingen tilbage til stenalderen. Vi vil bare gerne have et godt liv. Og vi synes, at det nuværende samfunds-system presser os i den forkerte retning. Vi synes, at alle de små forbedringer, der kommer hele tiden, bare er lapper på et destruktivt system. De nuværende magthavere kan kun finde på noget, hvor der hele tiden skal mere og mere af det, vi allerede kender til. Vi synes, at vi skal revolutionere vores tankegang – og opdage, at vi kan få det meget bedre, hvis vi vil.