TilbageNu skal vi i gang med en proces om bevidsthed og organisering

 

Vi vil ikke længere være tilskuer til magthavernes forsøg på at gøre noget.

Vi skal organisere os lokalt - skrive en masse opslag/indlæg til andre, der bor her i og omkring vores by. Vi skal også lave møder og weekender - regionalt og på landsplan. Og vi skal danne emne-grupper, hvor vi udvikler vores bevidsthed.

Alt sammen skal skridt for skridt føre til, at vi ændrer vores sociale virkelighed.Vi vil ikke længere se på, at den globale opvarmning fortsætter, - at klimaet bliver mere og mere voldsomt, - at naturen ødelægges, - at planer og dyr uddør, - at vi bliver mere og mere syge, - at flere og flere af os får angst og depression ....

.... mens vores samfund forbruger langt mere, end jordkloden kan re-producere.

 


Alt sammen koordinerer vi her på GROKRAFT's hjemmeside