TilbageNy viden om bevidsthed
Her i Europa mener man, at bevidstheden er skabt af de sociale processer, som vore forfædre har været igennem. Menneskeheden er blevet klogere op igennem tiden. Det er sandsynligvis rigtigt. Men der er noget helt andet, som også former vores bevidsthed.

Kineserne opdagede for 3.000 år siden, at vi har 3 energikredsløb på overfladen i højre side af kroppen - og 3 på venstre side. I dag findes måle apparater. Og vi ved nu, at det er elektriske strømme. Det er ladninger i cellernes vægge - og når de støder sammen (når vi bevæger os), hopper ladningerne fra den ene celle til den anden - og det sker i bestemte baner, som nu er kortlagt. Man kan hjælpe strømmen til at løbe ved at massere langs sådan en bane (kaldet meridian). Men man kan også standse strømmen ved at have muskelspændinger, så cellerne ikke støder sammen.

Kineserne opdagede, at vi skifter rundt mellem sådanne energiladninger på overfladen af kroppen. Nogle gange spænder vi lidt op i musklerne mellem underliv og bryst - og/eller mellem bryst og hoved. Og så kan der opstå forskellige ladninger i henholdsvis underliv, bryst og hoved. Kineserne brugte disse symboler til at illustrere det med - idet rød farve betyder høj ladning på kroppens overflade - og gul betyder lav ladning.

Og det interessante er så, at energimønstret på kroppens overflade overføres via nervetrådene til hjernen, så der her opstår den samme bevidsthedsstruktur. Der kan opstå disse 8 energimønstre og tilhørende bevidsthedsstrukturer.

Men fordi vi har 2 kropssider og 2 hjernehalvdele, kan der opstå polariserede energimønstre og bevidsthedsstrukturer. Her er vist 4 eksempler:


Kineserne skifter rundt mellem forskellige energimønstre på kroppens overflade - og efter hvert skift får de en ny bevidsthedsstruktur i hjernen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gamle grækere stivede i dette mønster. De tænkte, at sjælen kom fra himlen og befandt sig i hovedet. Og det dyriske kom fra jorden og befandt sig i underlivet. Men brystet og vejrtrækningen fik de to til at spille sammen. Når man døde, kom sjælen op i himlen, og det dyriske blev til jord igen.

De gamle jøder stivnede i dette mønster. Menneskets JEG befandt sig i brystet - og det var omgivet af åndelige kræfter. Når man døde, høstede Gud Jahve den dødes bevidsthed. Den døde blev bare til jord.

Den kristne kirke stivede i dette mønster. Halvdelen af befolkningen omkring Jerusalem var grækere og halvdelen jøder - og de to kulturer blandede sig med hinanden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senere stivnede den arabiske kultur i dette mønster. Bevidstheden i højre side gør, at man (underliv) underkaster sig Allah (bryst/hoved). Bevidstheden i venstre side gør, at man (bryst/hoved) oplever, at man er en overbygning på Allah (underliv).

Republikanerne i USA er stivnet i dette mønster. Højre side: Man skal ikke styre noget (hoved) Og der skal ikke være nogen styring af samfundet. Man skal bare koordinere sig med sine medmennesker. Venstre side: Man kigger bare og følger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alienation

Den kristne kirkes bevidsthed blev til den europæiske bevidsthed. I 1400-tallet projicerede europæerne underlivet udenfor JEG'et - idet man opfattede det dyriske og det seksuelle som ondt.
Børn i dag tvinges til at gennemføre spaltningen i 1-2 års alderen.


Reifikation

I 1800-tallet kom en spaltning mellem højre og venstre side, så man oplever arbejde og samfund med højre side - og familie og religion med venstre side. Man identificerer med den ene side - og projicerer den anden ud på de politiske modstandere. De venstreorienterede identificerer sig med højre side (forstand og arbejderklasse) - de højreorienterede identificerer sig med venstre side (familie og Gud).
I dag tvinges børn til at gennemføre spaltningen i 3-4 års alderen.


Deperdution

I 1980-90'erne kom en spaltning mellem bryst og hoved, så vi i dag har dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur. Socialdemokratiet, som tidligere forsøgte at bygge bro mellem bevidsthederne, mistede deres orientering. Folk mistede følelsen af et JEG - så man i dag mest består af 6 MIG'er.
De unge presses til at gennemføre spaltningen i 10-14 års alderen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunister og marxister identificerer deres JEG med abstrakte tanker om samfundet. De kender til bevidsthederne i de andre dele af hjernen. Og de kender til forskellige grupper, som identificerer sig med de andre bevidstheder. Disse andre er dumme og har ikke forstået den højere visdom.

Anarkisterne identificerer sig med deres dyriske JEG og er især modstandere af dem, der siddet fastlåst i en hjerne-bevidsthed. Der er også natur-elskere og veganere, der mærker deres underliv i højre side - og mener, at vi skal genforene os med naturen.

Efter den tredje spaltning af bevidstheden i 80-90'erne har vi fået partiet Alternativet, som identificerer sig med følelserne i brystet, hvor de oplever moral - og oplever, at alle andre ikke har moral.

Vi har også fået Liberal Alliance, som identificerer sig med nogle frie tanker om det enkelte menneske.

Vi har stadig de traditionelle liberale, som identificerer sig med følelserne i brystet, så man bare skal mærke efter, hvad der er rigtigt.

Og vi har fået en masse seksualpolitiske fraktioner, som identificerer sig med deres underliv i venstre side - og gerne vil være seksuelle væsner.

Ingen af disse grupper kan samarbejde med hinanden. Men alle mener, at deres bevidsthed er naturlig.

Det karakteristiske er så, at alle disse europæere mener, at de har den højeste visdom. Mennesker i andre kulturer er bare under-udviklede. Det, som europæerne er gode til, er at splitte alting ad. Og det, som de ikke kan finde ud af, er at skabe sammenhæng i noget. Og alle de forskellige grupper kan ikke holde hinanden ud - i mere end ganske få timer.

Vi i Grokraft har arbejdet os ud af den stivnede bevidsthed. Og vi inviterer alle til at komme og være med. Hvis vi skal redde os ud af én eller alle de kriser, som vi har nu, kan det kun lade sig gøre, hvis vi slipper stagnationen og splittelserne i vores bevidsthed. Det vil dels medføre, at vi kan samarbejde - og dels at vi kan bygge en fremtid op.

Vi vil gerne demonstrere, hvordan man snakker, holder møder og aktionerer - samtidig med, at man skifter rundt mellem alle 8 grundlæggende energimønstre og deres bevidstheder:

Frigøre sig
Det er forholdsvis let at slippe spaltningerne i bevidstheden. De er social skabte. Man skal bare tillade sig at være lidt barnlig. Men man befinder sig stadig i det polariserede energimønster. Og her bruger man venstre side til følelser og familie - og højre side til en analyserende bevidsthed.

Og fordi man ikke kender til andet, tror man, at man skal forstå noget med denne bevidsthed - for at kunne skifte til et andet energimønster og en anden bevidsthed. Men det skal man ikke. For hvis man prøver på det, vedbliver man at være i dette energimønster og denne bevidsthed.

Man skal skifte over til at mærke sin krop. Og så skal man kroplig udsætte sig for noget, hvor man mærker et andet energimønster. Her bliver man måske lidt forvirret, fordi man føler, at man mister sin bevidsthed. Men hvis man forbliver i det nye energimønster - og leger lidt med det - får man en aha-oplevelse, hvorved der dukker en ny bevidsthed op i ens hjerne.

Det er strukturen i bevidstheden, der er skiftet. Når man har gjort det samme flere gange, har man lært det nye energimønster at kende - og så er det let at skifte energimønster og bevidsthedsstruktur. Så skal man mange gange igen og igen foretage sådan et skift - og dermed blive god til at skifte mellem de to energimønstre og de to bevidsthedsstrukturer, som man nu kender.

Når man er blevet god til det, går man i gang med et tredje osv. Der er 8 i alt. Og de 2 har man allerede lært af forældre og pædagoger, da man var lille. Nogen lærer det meget hurtigt. De fleste skal bruge et par måneder. Nogen skal bruge et år eller to. Det er meget svært at gøre alene. Det er meget lettere at være en lille gruppe.

Hvis man kun leger med det en gang imellem, lærer man det aldrig. Man skal tage det som et permanent skift i sit liv.

Man kan til enhver tid altid polarisere sin bevidsthed og lege "normal" europæer, så man kan snakke med en "normal" europæer. Man kan også dygtiggøre sig og lære en anden kultur at kende, så man for eksempel kan snakke med en "normal" araber eller en "normal" USA-Republikaner. Men det føles altid selvundertrykkende sådan at stivne og spalte sin bevidsthed.