TilbageForskel
De fleste magthavere mener, at vi skal omforme naturen, så den passer til vores behov. Væk med billerne, bakterier og insekterne. Det moderne liv indebærer flere sygdomme, men så skal vi bare have mere medicin og flere sygehuse. Børnene skal opdrages, så menneskeheden kan blive styret af fornuften i vore hjerner. Mennesker i andre kulturer skal holdes på plads af vores militær. Og de utilpassede i vores eget samfund skal mærke politi og fængsler. Vi skal have et stort korps af pædagoger, psykologer, psykiatere samt institutioner og anstalter, der styrer de svage med psykiske "forkerte" oplevelser.

I takt med at vi bliver rigere, skal vi bygge flere huse, anlægge flere veje, have flere biler, rejse mere, flyve mere osv. Målet for det alt sammen er at skabe en jordklode, hvor naturen er omformet, så alt er rettet ind efter de vestlige magthaveres idealer.

Vi i Grokraft - og alle jer, der sympatiserer med os - vil genforene os med naturen. Den døde jord skal genoplives og blive fuld af insekter, biller og bakterier. Vi skal genskabe den økologiske balance og samarbejde mellem alle levende væsner, så der bliver færre og færre sygdomme - og mere og mere naturlig sundhed. Børn skal ikke længere ensrettes og få splittet deres bevidsthed - men skal socialisere hinanden og lære fællesskab. Vi skal opdage visdommende i de andre kulturer - ligesom de skal lære af vores visdom - så vi på et tidspunkt opfatter hinanden som brødre og søstre, der ikke længere skal bekrige hinanden. Alle børn og unge skal deltage i de lokale vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem og sportsklubber mm., så der ikke længere er en restgruppe, der bliver asociale, vrede og aggresive.

Vi vil arbejde tæt på, hvor vi bor. Alle huse skal bygges af organiske materialer, som vi producerer på vore marker. Vores tøj skal også laves af tekstiler, som vi selv dyrker. Vi vil skabe en verden uden racisme. Vi vil opnå fred og retfærdighed.

Det er en visdom, som alle de store religioner fik for et par tusinde år siden. I dag mener magthaverne, at det er urealistisk og naivt. De ser gerne, at udviklingen går i den rigtige retning. Men for dem er det dels, at den vestlige kultur skal sejre over de andre kulturer - og at de selv skal vedblive at sidde på magten.

Et stort flertal af alle Jordens mennesker har altid holdt fast i den gamle vision. Men magthaverne i vores og andres kulturer har altid formået at splitte os, skabe frygt og had mellem os. Det er lykkedes for dem - i et par tusinde år. Og så tror de, at det vil fortsætte sådan.

Men i stedet for at vi ser mennesker i de andre kulturer som "fjender" og vore egne magthavere som "venner" - er vi midt i en transformations-proces, hvor vi er i gang med at se mennesker i andre kulturer som vore medmennesker og magthaverne i vores egen kultur som nogle ynkelige ofre.

Disse "ofre" drukner sig i alkohol og materielt over-forbrug, så de ikke kan mærke andet, end at de har brug for mere. Og de har en omfattende bevidstheds-industri og propaganda, der forsøger at få os andre til det samme. De bilder os ind, at vi så bliver lykkelige. Men sandheden er, at alt bliver mere og mere meningsløst.

Vi kan - hvis vi vil - ændre vores virkelighed. Det starter med at finde sammen lokalt. Og så bygge op nedefra. Det er sket før. Det vil ske igen. Kom og vær med. Det er det, vi skal. Det er helt klart.Blev du klar over, hvad vi vil?