Tilbage


Hvordan bliver man rig?

En mand sælger noget, som han producerer. Hvordan bliver han rig?
måske er han selvstændig - måske med-ejer af en virksomhed - måske ansat
- det er lige meget - det handler om, at han gerne vil blive rig -


Mulighed 1: Forbruget af klodens ressourcer øges ikke. Overførslen fra de fattige lande til os øges heller ikke. Men mange mennesker i vores land køber hans "produkt". Og han køber så andres "produkter". Han er god til at reklamere, så alle andre nøjes med lidt af andre ting, men meget af hans produktion. Han derimod opnår et alsidigt forbrug - og får et rigere liv end andre.

Mulighed 2: (udnytte klodens ressourcer) Der er flere i de fattige lande, der producerer mere; og det overføres til vort land. Og manden sørger for, at han kan forbruge noget af denne mer-overførsel.

Mulighed 3: (imperialisme) Forbruget af klodens råvarer udnyttes mere, og det overføres fra ulandene til vort land. Forbruget i vort land kan øges. Manden kan så forbruge mere. Andre kan måske også forbruge noget mere - eller bare det samme som tidligere.

Mulighed 4: Arbejderne i vort land arbejder hårdere og hurtigere. De får lidt mere i løn. Men priserne stiger lige så meget, så købekraften forbliver den samme. "Vores mand" forbruger mere, nemlig det, som svarer til mer-produktionen.

Mulighed 5: (klasse-samfund). Samfundet opdeles i 2 grupper. Den ene gruppe forbruger mere end den anden gruppe, man samlet set forbruger de lige så meget, som om der kun er én gruppe, hvor alle i gennemsnit forbruger lige meget. Vores mand sørger for at være med i den rige samfunds-klasse.

Mulighed 6: (variation af mulighed 1) Forbruget af klodens ressourcer øges ikke. Overførslen fra fattige lande øges ikke. Mennesker i vort land køber hans produkt. De penge, som han tjener, bruger han til at købe noget af andre. Han kan jo ikke købe mere, end de andre producerer. Så hvis han tjener mere end andre, kan han ikke bruge disse penge til noget. Så enten nedsætter han prisen på sine varer eller betaler andre mere.

Mulighed 7. (kapitalisme – ligesom mulighed 6, men med en ændring) Han tjener mere end andre – men så bruger han sin mer-indtægt til at investere. Han kan købe maskiner. Han kan finde nye kunder rundt om på kloden. Når alle klodens råvarer er opbrugt – og alle klodens folk er blevet kunder, standser denne mulighed.

Mulighed 8: (grøn omstilling) Produktionen er ved at smadre hele kloden. Men så bruges investeringerne til ny teknologi, så man kan fortsætte.

Mulighed 9: Man starter Tredje Verdenskrig og smadrer alt – hvorefter man begynder forfra.

Mulighed 10: Man skifter fra at tjene flere penge end andre - til at få et rigt liv, hvor man lever i et fællesskab, hvor man producerer det, som man har brug for.

Der er ikke andre muligheder.