Tilbage
- Tommy Falkeøje fortæller -


Første spaltning af bevidstheden (alienation)

Den europæiske kultur bygger delvis på den gamle græske bevidstheds-struktur. Kropsligt har man høj ladning i hoved og underliv. Og dette energimønster overføres via nervetrådene til hjernen, hvor man så har to bevidstheds-poler. Det giver en opfattelse af evolutionen - nemlig at vi kommer fra dyrene og har udviklet os op til at være mennesker, der styrer ved hjælp af forstanden. Det dyriske og naturen er ond. Bevidstheden i hovedet er god.

Hos demokraterne i USA og her i Europa skal børn ikke kun lege sammen med andre børn. For så udvikler de det dyriske og onde. Forældre og pædagoger skal blande sig konstant. Der opstår hele tiden konflikter mellem børnene, og så skal de voksne snakke fornuftigt til børnene – og lære dem, hvordan man skal opføre sig. For 50 år siden mente de voksne, at man bare skulle give børnene smæk. Men i dag slår vi ikke børn. Vi taler fornuftigt til dem.

I 1970’erne udførte nogle forskere en undersøgelse af københavnske børnehaver, hvor nogle havde en borgerlig pædagogisk og andre en marxistisk pædagogik. Med den borgerlige pædagogik skulle pædagogerne lære børnene, hvordan man opfører sig. Ideerne i den voksnes bevidsthed skulle overføres til børnene. Med den marxistiske pædagogik skulle børnene lære ud fra deres egne dyriske erfaringer.

I dag er det lidt komisk at kalde sidstnævnte pædagogik for marxistisk, idet marxisterne jo bruger den borgerlige pædagogik overfor ungdommen, der skal lære, hvad den rette tankegang er.

Men den oprindelige marxistiske pædagogik går ud på, at børn (og voksne) skal knytte sig til deres egen dyriske vilje. Og så skal de begå erfaringer, og via dem få en bevidsthed om, hvad de vil.

Den 2-polede bevidsthed kan faktisk bruges på 3 måder. I alle tilfælde er kroppen med. Den gode måde er, at man først mærker sin dyriske vilje – og den har sæde i underlivet. Og så får man erfaringer – og de har sæde i hovedet.

Den dårlige måde – og den er det normale i vores samfund – er, at man får en masse tanker i hovedet – givet af pædagoger, lærere, pressen og magthaverne m.fl. Og de bruges så til at undertrykke ens vilje, så man ikke ved, hvad man vil, men retter sig ind.

Og den tredje måde er så en kombination af de 2, så man er forvirret og konstant analyserer alt muligt.

Voksne mennesker i dag kender godt til begrebet vilje. Men fordi man har fået den borgerlige pædagogik, er vilje nu et valg mellem nogle tanker. Den dyriske vilje er undertrykt og fortrængt. Man kan godt mærke denne bevidsthed. Men den opleves som noget, der er udenfor ens eget JEG. Ergo må den komme fra andre. Og derfor oplever man, at det er russerne eller kineserne eller afrikanerne, der har denne bevidsthed. De er dyriske. Og uden at ville det - er de onde. Derfor må vi – den hvide mands race – herske og styre hele verden - ellers vil ondskaben herske over os alle.

Denne fortrængning er en egentlig spaltning af vores bevidsthed. Vi oplever, at vi søger det gode, mens andre kulturer er dyriske og fremmer det onde. Vores hjerne kan ikke selv skabe denne spaltning. Men vores krop kan. Vi danner muskelspændinger mellem underliv og bryst. Der opstår forskellige ladninger på overfladen i underliv og bryst. Og dette elektriske mønster overføres via nervetrådene til hjernen, så der opstår to adskilte bevidstheder. Vi identificerer os med den ene – og oplever et godt JEG. Og vi mærker den anden – og oplever det ikke som noget i JEG’et, men noget, som er udenfor JEG’et.

Vores samfund fungerer så på den måde, at vi har en intellektuel elite, der deltager en i konstant bevidstheds-industri og propaganda, der ligesom forældre overfor deres børn skal opdrage os og give os de rigtige meninger. De bygger altid på, hvad der rører sig i folks hoveder – altså hvad de tænker. Men man inddrager aldrig, hvad folk gør rent kropsligt. For det er jo undertrykt og fortrængt. Der er dog alligevel nogle, der ikke har formået at fortrænge deres underlivs bevidsthed. Og de er kriminelle bander og psykiske afvigere, som enten skal i behandling eller i fængsel.

Reklameindustrien og de sociale medier udnytter også folks spaltede bevidsthed, idet man påvirker folks hoveder og får dem til at mene og gøre noget – selv om det kropsligt er imod folks egentlige kropslige interesser.

Det er særlig problematisk for kvinder, der generelt er mere undertrykte end mænd. De har over- og underspændinger i underlivet, sådan at nogle har smerter – og andre ikke kan få orgasme. I de fleste kulturer føder kvinderne børn meget let – babyerne smutter bare ud. Men i vores kultur har kvinder så megen stivhed i underlivets muskulatur, at man dels skal gå til fødselsforberedelse og dels har store smerter ved fødslen. En fjerdedel af kvinderne får kejsersnit.

Hvordan kan vi ændre det her?
Kropsligt er der en naturlig sammenhæng mellem disse to energimønstre (territorie-energien og analyse-energien) og deres bevidstheder. Den første handler om kropslig vilje uden nogen hjernemæssig bevidsthed. Man kan benytte det til clairvoyance. Altså få opmærksomhed på, hvad der rører sine nede i ens dyriske bevidsthed – og som altså er på vej op, hvis man tillader det – og ikke undertrykker det.

I stedet for at gå til en clairvoyant, kan man selv indtage energimønstret. Når man går ud af sit gamle stivnede energimønster og dets bevidsthed, føles det lidt, som om man dør – og så genopstår man med et nyt og andet JEG. Det er, som om man slukker for hovedet. Og den nye bevidsthed skal man lige lære at kende. Den høje elektriske ladning i underlivet giver en dyrisk følelse. Men de lave elektriske ladninger i bryst og hoved giver tilsammen en lige så kraftig følelse. Her oplever man en modtagende bevidsthed – altså at noget kommer til én. Og man oplever to sociale fænomener: den primære gruppe og den sekundære gruppe.

Sådan som vi lever i dag, oplever man ikke disse to grupper, men fraværet af dem. Og man fantaserer og håber, at de kan og vil opstå. Den primære gruppe er 5-10 mennesker, som er den nære oprindelige og naturlige familie. Den består af en primær kæreste, en eller et par sekundære kærester, et par nære venner, nogle børn (ofte ens egne) og nogle ældre (måske forældre). Den sekundære gruppe består af landsbyen, klubben, stammen, partiet eller lignende. Det er dem, som man identificerer sig med. Og det vigtige er at forstå, at ens JEG – hvis man ikke er spaltet - altid opleves som en del af disse to grupper. Der er altså ikke noget JEG – uden at der også er disse grupper, som JEG’et hører til.

For at få en god brug af analyse-energien – hvor der også er høj ladning i hovedet - skal man altså have en god sammenhæng med ens primær og sekundærgruppe. Så får man ikke en frit svævende bevidsthed i hovedet. Man får en bevidsthed, som er en overbygning på primær og sekundærgruppen.

Her på hjemmesiden er der allerede oprettet en email-adresse for hver lokal større by – 78 i alt. Dem, der gerne vil være med i et lokalt fællesskab, opretter så en konto i deres email program – hvor de så dels modtager emails, når nogen skriver til den lokale email-adresse. Og når de selv sender emails fra denne adresse, modtager andre deres email, hvis de altså også har oprettet samme email konto.

Der er også oprettet en særlig blog for hvert lokal-område. Når man opretter sig, skriver man det lokale postnummer. Og så kan man åbne for en blog, hvor alle - der har samme postnummer – kan skrive og læse.

Det er vigtigt at forstå, at man skal opfatte andre som ens sekundærgruppe, som man identificerer sig med. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man ofte mødes krop-til-krop. Det er altså ikke som nu, hvor man på andre medier kun kommunikerer hjerne-til-hjerne.

Når det så drejer sig om ens primærgruppe, kan man her på hjemmesiden danne man en x-blog. Her er det kun primærgruppen, der kan skrive og læse. Man kan endelig få brug for at føre en dialog med en enkelt person, og her er der et særligt brev-system, der er tilpasset to personer – og med gensidig information, om hvad er der læst, slettet mm.

Det mest vigtige er at danne lokale fællesskaber, hvor man mødes. Når det drejer sig om børn, skal man lave børnearrangementer, hvor børn socialiserer hinanden og selv finder ud af, hvad de vil. De voksne må gerne hjælpe til. Men så skal man ikke komme med forslag – men bare spørge børnene, hvad de vil. Og man skal ikke spørge den enkelte, men børnegruppen. Lidt efter lidt finder børnene så ud af, at de godt må selv. Og så udvikler det sig derfra.

Det viser sig, at børn dels godt kan gå i almindelig skole og almindelig børnehave – hvor der er massiv ensretning, undertrykkelse og fortrængninger. Og dels være med i en alternativ lokal børnegruppe, hvor de styrer sig selv. De lærer bare sådanne to systemer – og kan begå sig i begge.


Det samme gælder for voksne. Her kan man godt være bevidst om, hvad der skal ske. Man kan læse og se videoer her på hjemmesiden om det. Men princippet er, at man snakker i særlige bevidsthedsrunder, hvor man kommer igennem alle energimønstrene og deres tankemønstre.

Det kan nok ikke lade sig gøre, hvis man bare mødes med et par få lokale mennesker. Derfor er det nødvendigt, at vi får et natur-kultur-mødested, hvor vi kommer ofte, og hvor vi lærer at udfolde alle energimønstrene og deres bevidstheder.

Udprint