TilbageVild natur
I de gode gamle dage boede mennesker ude i naturen sammen med dyrene. Alle havde deres funktion i den balance, som der er - og burde være - i naturen. Bierne skal bestøve blomster. Ulvene skal holde bestanden af græssende dyr nede. Der er gennem millioner af år opstået et samarbejde mellem alt levende. Men hvad var - og er - menneskets funktion i naturen? Det ser vi de steder, hvor civilisationen ikke har ødelagt alt. Vi er en slags skraldemænd eller opryddere, der tager sig af at genoprette alt, når der sker store natur-hændelser (katastrofer). Men vi er også dem, der forudser problemerne - og griber ind på forhånd, så vi vedligeholder en natur, hvor vi og andre kan leve på en god måde.

I det moderne samfund har magthaverne indfanget de vilde horder - altså natur-menneskene - og placeret dem (os) i nogle byer, hvor vi så skal være arbejdskraft for magthaverne, som - i hvert fald indtil for nylig - er ligeglade med naturen, men gerne vil lave den totalt om.

Vi er så ved at udrydde den vilde natur. Millioner af planter og dyr uddør. Og den naturlige balance mellem alle levende væsner fungerer ikke mere. Mennesker oplever ikke mere, at de/vi er en del af naturen.

Vi er så nået til, at naturen er så ødelagt, at bierne er ved at uddø. Så bliver planterne ikke bestøvet. Og så kan vi ikke producere korn og grønsager mm. Og forholdet mellem mange insekter, bakterier mm. er nu så skrøbeligt, at en art pludselig kan opformere sig helt utroligt meget, fordi der ikke er en anden art til at begrænse sådan en opformering.

Rsultatet er, at der er forskere, der er i gang med at lave natur-projekter ude i den vilde natur, hvor man vil hjøælpe truede arter med at overleve. Men ellers har medicin-industrien fået en meget stor opblomstring, så vi mennesker undgår at dø, fordi en virus-art eller bakterie har bredt sig - uden at andre arter har grebet ind.

Det interessante er så nu, at man i Europa er i gang med at lave områder med vild natur. Det går ud på at "frede" et område ude på landet, så der ikke mere skal dyrkes fødevarer på arealet. I stedet skal området få lov til at udvikle sig uden menneskets indgriben. Man sætter nogle heste eller okser derud - for at det skal se levende ud. Og i løbet af et par år, kommer der sommerfulge og nogle enkelte fugle. Biologer ved godt, at det vil tage cirka 1000 år, hvis naturen skal genetablere sig selv. Men natur-projekterne går primært ud på, at mennesket ikke skal være en del af naturen.

På grund af den såkaldte lille istid fra 1300-1920, hvor sommertemperaturen var så lav, at man ikke kunne producere planteføde nok, blev europæerne kødspisere. Og efter 1920 er landbruget blevet mekaniseret, så det i dag er en slags fabrik, hvor millioner af dyr slagtes industrielt. Og det har medført, at man i den nye "vilde natur" skal have 4-benede dyr, der går frit og ikke har noget med mennesker at gøre. De er "frie", mener man.

Men hvis vi kigger nærmere efter i historiebøgerne, kan vi se, at de såkaldte husdyr har tilsluttet sig menneskers landsbyer, fordi der her altid var en masse let tilgænglig mad. Det er det, vi kalder mad-affald. Og der er gennem et par tusinde år opstået et samarbejde mellem disse husdyr og mennesker, fordi disse dyr også udfører nogle funktioner, som mennesker har gavn af. Uden dem bliver man nødt til en masse landsbrugs-arbejde for at bekæmpe skadedyr, bakterier, vilde planter osv.

Og især elsker husdyrene, at de kan komme ind og sove i en stald, så de ikke skal frygte rovdyrs angreb om natten.

Vi i Grokraft mener, at det er os mennesker, der skal blive en del af naturen igen - og ikke, at der skal være kunstige arealer (vild natur), hvor nogle 4-benede dyr kan gå og kede sig.

Og vi vil gerne lave en oase (og senere flere) fra den menneskabte beton-ørken, hvor vi igen etablerer et samarbejde mellem dyr og mennesker. Og det bliver et sted med offentlig adgang, så alle kan komme og opleve det.

Samarbejde mellem dyr og mennesker