Tilbage
Forvandling

Man kan skifte energimønster på kroppens overflade meget hurtigt. Det tager kun 3-4 sekunder. Hvis man ikke kender energiønstrene, skifter man bare fra en JEG-oplevelse - over til noget flimmer, hvor man ikke kan genkende noget JEG. Men efterhånden som man lærer energimønstrene at kende, oplever man bare, at man skifter fra én synsvinkel til en anden.

Energimønstrene overføres via nervetrådene til hjernen, så bevidstheden får samme struktur som det energimønster, man befinder sig i.

Hvis man forbliver i samme energimønster meget længe - stivner i det - får man en stivnet bevidstheds-struktur i hjernen. Når man så skifter kropslig energimønster, skifter strukturen også i hjernen, så der er overensstemmelse mellem energimønster og bevidstheds-struktur. Men samtidig har man også den stivenede bevidstheds-struktur.

Når man så forsøger at frigøre sig, har man stadig det stivnede bevidstheds-mønster i en del af hjernen. Og det medfører, at man ubevidst gendanner de muskelspændinger, som danner det krosplige energimønster - og som så forstærker det stivnede bevidsthedsmønster, som man har.

Man skal mange gange - igen og igen - sørge for, at man ikke vedligeholder sit stivnede bevidstheds-mønster i hjernen. Og man skal bevidst arbejde for at "smide det ud af hjernen", så man fremover ikke hænger fast i det. Det kan være svært, hvis man er alene om det. Men det er faktisk ret nemt, hvis man er flere, der samarbejder om det.