Tilbage


Fremtid
Der er en meget massiv bevidstheds-industri og propaganda her i landet. Magthaverne forsøger at berolige os. Der er styr på det hele. Vi udvikler alting i den rigtige retning. Man kan trygt gå på arbejde og slappe af i weekenden - siger de.

For 10 år siden var der 25 % af os, der fik kræft. Nu er det 35 %. Kræftlægerne forudser, at det bliver 45 % i år 2025. Og 50 % omkring år 2030. Ved en "fejltalelse" kom statsministeren til at sige, at det nu er hver tredje af os, der får kræft. Men ingen medier har gentaget det, for man vil ikke gøre folk bange.

Sukkersyge, allergi, astma og en lang række andre livstruende sygdomme følger med i samme tempo.

De psykiske sygdomme følger også med i dette tempo. Hver tredje ung græder sig i søvn hver aften. Hver fjerde fantaserer om selvmord. Hver femte skader sig selv - ved måske at skære i sig med kniv eller barberblad. Inden vi når 2030, har halvdelen af os angst og depression.

Men magthaverne klynger sig til en forhåbning om, at det dels går over - og at medicin-industrien klarer resten.

Kødproduktionen - globalt set - udleder halvdelen af alle drivhusgasser. Men i Europa bliver man ved med at støtte dette landbrug. Cement- og beton-industrien udleder omkring 40 % af al den CO2, som udledes. Men dem støtter politikerne.

Man bilder os ind, at el-biler og vindmøller klarer problemerne. Men selve produktionen af el-biler og vindmøller vil på kort sigt udlede mere CO2.

Magthaverne mener, at fremgang og udvikling handler om flere biler, flere motorveje og flere betonhuse.

Kommuner bygger diger langs havet. 2 meter høje. Forskerne forudser, at verdens have vil stige med mindst 9 meter inden år 2100 - måske tidligere. Og det selvom vi her og nu standser alt det, der øger den globale opvarmning.

Medierne omtaler de voldsomme vejrforhold som 20-års hændelser - selv om de nu kommer mindst 2 gange om året.

Den globale opvarmning medfører, at der er flere og flere områder i ulandene, hvor man ikke længere kan dyrke tilstrækkeligt med fødevarer til at overleve. Man sulter - og folk flygter. I Europa snakker politikerne om, at man skal bremse tilstrømningen af flygtninge fra syd. De skal blive dernede, hvor de dør af sult.

Vore åer og fjorde samt havet tæt på land er nu mere eller mindre dødt. Det skyldes udledningen af kunstgødning fra landbruget. I 1920'erne - i 1940'erne - og i 1970'erne (hvor nogle af os var med), dyrkede man fødevarer på naturens præmisser, så man aldrig vandede, aldrig gødede og aldrig brugte gift - men fik lige så store udbytter som det gift-industrielle landbrug får i dag. Man skal bare være flere om arbejdet - og holde op med at bruge tunge landsbrugsmaskiner, som rykker jorden og dræber alt det naturlige liv i jorden.

Det er lykkedes for magthaverne at skabe et samfund, hvor enhver af os er "individuel og fri", men reelt alene. Vi udsættes for en opdragelse og ensretning, så vi får 3 spaltninger i vores bevidsthed - og fortrænger store dele af vore følelser, så vi i dag mest har et JEG i hjernen, mens kroppen er blevet en slags maskine, som medicin-industrien holder i live.

Der foregår en meget omfattende bevidstheds-industri, der fortæller os, at vi engang var primitive væsner, der begik en masse fejl - men at vi har lært af det, så vi i dag er demokratiske og gør det gode og rigtige. Der er stadig problemer, og der begås stadig fejl. Men vi er på rette vej fremad. Vi er i gang med at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer - mener man.

Flere og flere af os gider ikke stemme mere på nogle politikere. De kan holde valg, hvor de bilder sig selv og andre ind, at vi er demokratiske. Men der er tusindvis af teknokrater, der har siddet i årevis og lavet millioner af lov-paragraffer, som alle skal rette sig efter. Alt, hvad der ikke på forhånd er tilladt, er forbudt.

Forbruget af alkohol og narkotiske stoffer stiger år for år. Musikken skal bare larme, så man ikke kan høre hinanden. Og politikerne er mere og mere opmærksomme på de arabiske lande, Kina og Rusland samt andre, der gerne vil en anden fremtid. Vi bliver nødt til at bruge milliarder af kroner på mere militær, så vi kan forhindre disse andre i at overtage verden. Vi skal fortsat være dem, der hersker her på vores klode - mener man.

Vi synes, at der skal ske noget andet. Blandt andet: Anke-kontor og Folke-magt