Tilbage

Vi gør noget

Hvis du ikke er logget ind, kan du kun se og læse (også lytte) - men ikke gøre noget.

Om os
hop til Vores forening Folk og Natur
hop til Gro sommerlejr
hop til Fremtidigt natur-kultur-mødested
hop til 4 mål (kedelig teori)
hop til Koordinations gruppen
hop til Gro-TV (det bliver sjovt)

Sociale værktøjer
hop til Event-blogs, Lokal-blogs, X-blogs
hop til Smart brug af emails
hop til Intern post og husketavle
hop til Se profiler for andre deltagere
hop til Gade registrering (uddel og snak)
hop til Optræden med sang og musik

Mellem ørerne
hop til Møde kultur
hop til Kampagner
hop til For studerende og akademikere
hop til 150 små emne snakke videoer

Ud af hovedet
hop til Folkets Samling
hop til Sport for sjov
hop til Fælles dyrkning af grønsager
hop til Regnbue Træf


hop til top

Bliv medlem af vores forening Folk og Natur


Alle opfordres til at blive medlem af vores forening Folk og Natur. Du bestemmer selv kontingentets størrelse - eventuelt 0 kr. Vi har kun brug for navn og email-adresse. Og når og hvis der bliver behov for det, udsender vi en mail til alle medlemmerne. Ellers sker der ikke noget, før nogen tager initiativer.


Vi er et hav af grupper, foreninger og organiationer, der i årevis har kæmpet for hver vores sag. Men udviklingen er gået i retning af, at magthaverne er blevet mere selv-centrerede, og at vi er blevet mere og mere afmægtige. På det seneste har de fleste af os indset, at vi er med i en fælles overordnet kamp, og at vi skal forene vore kræfter. Det er ikke nok, at de ledende personer snakker sammen. Vi skal også have nogle natur-kultur-mødesteder, hvor alle mødes krop-til-krop, inspirere hinanden, koordinere planer og aktioner - og vigtigst - begynde at opbygge den nye sociale virkelighed, som ligger på den anden side af alle de nuværende kriser.


Hvad er egentlig idéen med det? Hvorfor skal vi have et fristed? Hvad skal det bruges til? Hvorfor skal du/jeg være med? www.folk-og-natur.dk

hop til top


Gro sommerlejr
Se nogle videoer fra sommerlejrene.


hop til top


Fremtidig natur-kultur-mødested

Til top

Vi starter med ét sted. Vi samler penge ind til at købe en græsmark på 15 hektarer. Hvis det er en firkant, er det små 400x400 meter. På det stykke jord vil vi producere organiske byggematerialer. Piletræer til tagkonstruktion. Langstrået rug til stråtag. Industri hamp, der skal blandes med kalk, til mure. Vi bygger 1-2 huse om året på byggekurser. Og i løbet af 10 år har vi et lille kursuscenter.
Måske kommer det til at se sådan ud. Vi vil også producere bomuld, hør og hamp til tøj. Og vi vil have en lille gruppe får, så vi får uld. Så vil vi producere store mængder af grønsager, bønner, linser, frugt, nødder mm. Vi laver det hele selv. Og vi producerer til os selv. Ingen personer skal tjene på det. Men vi laver også kurser, hvor nogen får friplads - og dem, der har råd, betaler noget. Så får vi penge til at starte nummer 2 sted osv.Det skal være et fristed. Vores fælles andet hjem. En mental og åndelig oase. Et sted, hvor vi ikke hele tiden skal indtage nogle spaltninger i vores bevidsthed for at spille normale. Vi arrangerer weekender, sommerlejre, kurser, seminarer, konferencer, markedsdage, fester, debatter, musik- og teater festivaler, børnelejre, ungelejre, alderdomslejre osv. Her er ingen ledelse. Enhver føler efter i sig selv, hvad man vil bidrage med - og så gør man det. Det er tilladt og ønskeligt at begå fejl, for så lærer man noget. Alt ejes af en fond. Der er ingen besluttende møder. Vi koordinerer os med hinanden.
På sådanne natur-kultur-mødesteder skal der være 100 % biodiversitet. Offentlig adgang. Alt skal være billigt. Man arbejder af lyst - ingen får løn. Udgifter fordeles, sådan at man betaler efter indkomst, og at nogen får det gratis. Vi skal "efterabe" højskolebevægelsen, som den var i starten, hvor alle havde råd til at komme tit og deltage i alt muligt. Man var den drivende kraft i hele omformningen og udviklingen af samfundet. Det vil vi gentage på en ny måde. Genskabelse af lokalt engagament og fællesskab. Og med visioner om at redde os selv, hinanden og hele kloden.


Halvdelen af arealet er haver og marker - og halvdelen er vild natur. I den vilde natur er der stier og små åbne arealer - og mange steder er der bænke og nogle steder også borde. Der er 3 ruter, der hver har 10 poster. På hver post er der en pæl med en QR kode. Den skanner man med sin smartphone- og får en information samt et spørgsmål og 3 svar-muligheder, hvoraf det ene er rigtigt og de to er forkerte. Man kan så skanne en svar-QR kode og få det rigtige svar samt yderligere information. De 3 ruter er for børnehavebørn, skolebørn og voksne - sidstnævnte også for unge i gymnasium eller erhvervsuddannelse.


Vi er i gang med at samle penge ind til sådan et fristed.
Sådan kan du være med til at skaffe penge nok

hop til top


Til top

Vi har sat os 4 mål, som vi gerne vil realisere indenfor få år.

Magthavernes mål er økonomisk vækst, hvor overførslen fra de fattige lande til Vesten øges år for år. De fleste danskeres mål er at få en kæreste og en bil - og gerne et behageligt job med mange penge, så man kan købe et hus. Vi har 4 mål for de kommende år frem til år 2030. Og det er meget vigtigt, at vi diskuterer disse mål med hianden, så vi også kan få nogle personlige mål, der ikke bare er fortsættelse af det gamle.

Målene er:
1) Natur-kultur-mødested. Det skal være en oase i meningsløshedens ørken, - bundproppen i elitens fordummelses badekar, - åndelig og spirituel livmoder, - fristed for vores oprindelige natur, kreativ legeplads og center for forvandling og opblomstring. Det kan også beskrives med mere traditionelle ord, men så bliver det en meget lang forklaring.

2) 100 % biodiversitet. Genskabe den oprindelige natur. Et zoologisk paradis, hvor dyrene lever frit - og hvor mennesker og dyr er én stor fælles og kærlig familie. Et botanisk paradis, hvor planter, buske og træer stor-trives.

3) Børnene skal ikke udsættes for de tre spaltninger i deres bevidsthed, som børn "normalt" udsættes for i vores samfund - og voksne skal slippe disse spaltninger, så vi kan få et mere naturligt socialt liv.

4) Vi vil have en fri bevidsthed - og ikke kun være spærret inde i gammel græsk og gammel jødisk bevidsthed, sådan som det ellers er tilfældet i europæisk kultur.

Målene

På lang sigt håber vi på mange natur-kultur-mødesteder - og at de i stil med højskolerne i slutningen af 1800-tallet kan være med til at skabe store forandringer i samfundet.


hop til top


Vi har en lille koordinations-gruppe i København. Og hvis du gerne vil være med, er du meget velkommen. Andre, der gerne vil være med til et eller andet - på en eller anden måde - er også meget velkommen.


Fra efteråret 2023 og fremad vil godt være nogle flere. Vi vil gerne kontakte alle mulige personer, grupper, foreninger, organisationer, politiske partier og den grønne gruppe i EU. Hvordan vil de være med? Hvordan kan de støtte os? Har de nogle forslag?

Vi forestiller os en slags kampagne, hvor vi i koordinations-gruppen med jævne mellemrum laver opslag på Grokraft's Facebook side.

Men vi magter ikke at at lægge opslag ud alle steder. Så hvis du vil påtage dig at kopiere vores opslag og lægge ud på et bestemt socialt medie - vil det være helt perfekt. Én lægger måske ud på anti-imperialisternes FaceBook side. En anden lægger ud på Aldrig Mere Krig. En tredje lægger ud på Vegetarisk Forening osv. Måske vil du påtage dig at lægge ud flere steder?


Hele arbejdet med alt det her vil vi dele ud på flere personer. Hvem vil du kontakte? Hvem lægger du opslag ud til?

Skriv til os og lav en aftale. Vi har virkelig brug for din hjælp. kontakt@grokraft.dk

hop til top


hop til top

   Gro-TV
For en del år siden udviklede teknikken sig, sådan at alle og enhver nu kan lave en alternativ TV-kanal på internettet og vise videoer. Mange forudså dengang, at der i løbet af få år ville opstå over 1000 sådanne folkelige TV-kanaler. Men det er ikke sket. Man har holdt sig til Facebook. Her har der været mange "grupper", med hvert sit emne. Og der har været vidende folk, der har lavet oplysende oplæg. Det er der stort set ikke mere. Alle de vidende har forladt Facebook. Tilbage er der en omgang sludder.

Der har været nogle få forsøg på at lave en alternativ TV-kanal. Men det har kun været dårlig efterligning af de landsdækkende TV-kanaler.

TV DR1 var engang beskyldt for at være venstreorienteret. I dag er stort set alle deres ansvarlige ansatte medlemmer af partiet Venstre. Og alle deres dokumentariske programmer er en omgang propaganda, der skal bilde os ind, at den europæiske bevidsthed er den eneste sande - og at udviklingen altid er gået fremad. Deres TV-avis består af 10 minutter rædselshistorier, 10 minutter med sport og 10 minutter med vejret.

DR2 er en borgerlig kanal, men hæderlig - og laver mange gode dokumentar programmer. De andre (lokale) TV-kanaler giver kun overfladiske informationer.

I dag har vi et udækket behov for gensidig information, der giver os viden og redskaber til at fremme en alternativ udvikling, hvor vi dels vil redde kloden og dels vil skabe lokale fællesskaber. Vi har lavet en hjemmeside, der hedder Gro-TV (eller TV-Gro).

I særlig grad har vi brug for formidling af musik og sang. Alle andre TV-kanaler satser kun på det tekniske perfekte - og ikke på vores folkelige behov, hvor vi formidler følelser, der sætter os i stand til at skabe forandringer.

For unge:
I dag ser de unge nogle "influencere", der viser, hvad man skal købe, - hvad man skal opleve, - hvordan man skal opføre sig, - og hvordan sociale fællesskaber skal fungere. Alle disse influencere har de 3 europæiske spaltninger i deres bevidsthed, så de unge påvirkes til også at få dem - og til at mene, at fællesskaber skal fungere med tilsvarende 3 spaltninger i den måde, som et fællesskab skal fungere på.

Der er (eller var) nogle lillskoler for 9-10 klasse, som modarbejdede det - og gav de unge en alternativ bevidsthed, der var mere konstruktiv. Men de fleste unge har (havde) ikke denne mulighed. Det vil Gro-TV råde bod på.

Der skal være mange små udsendelser, hvor unge udfolder sig - og viser, hvordan man udfolder sig, når man ikke har spaltninger i bevidstheden.

Gro-TV - og læs om, hvordan den kommer til at fungere. Lige nu er den kun på idé-stadet.

hop til top


hop til top

Der er 4 blogs.

Den ene hedder Meninger, og den svarer til almindelige blogs, hvor man kan aflevere sine frustrationer - og udbrede sig om sine fantaiser, drømme og erindringer. Vi tilstræber dog, at man nøjes med noget, som er relevant for andre. Bloggen er oprettet - så man skriver bare et indlæg.

Den anden hedder Event-blogs. Her vælger man mellem Danmark, Jylland-N (nord), Jylland-M (midt), Jylland-S (sønder), Fyn, Sjælland-N (nord), Sjælland-V (vest), Sjælland-M (midt), Sjælland-S (syd), Bornholm, Århus, København. Der kan være annoncering, indkaldelser, praktiske meddelelser, program mm. Intern kommunikation for arrangører foregår på X-blogs.

Den tredje hedder Lokal-blogs. Hvis man på sin profil har valgt 2200 Nørrebro, kommer man automatisk til lokal-blog for Nørrebro. Hvis man har valgt 8600 Silkeborg, kommer man automatisk til lokal-blog for Silkeborg osv. På en lokal-blog skriver man alt, som er relevant for aktivitet og fællesskab.

Den fjerde hedder X-blogs. Den, der opretter bloggen, vælger, hvem der skal være med til at skrive i og læse bloggen. Det kan være en dating-blog for kun 2 personer. Det kan være en filosofisk diskusssions-blog for måske 3 personer. Det kan være en planlægnings-blok for nogen, der skal arrangeree en event. Det kan være en fællesspisnings-blog for 3 lokal-områder. Det kan være en blog for en nord-jyde, en bormholmer og en københavner, der har deltaget i et landsdækkende arrangement - og har behov for at fortsætte den samtale, som de havde på arrangementet.

Den, der opretter bloggen, giver den en kode. - og giver koden til den eller dem, som man inviterer til at deltage i bloggen. Dem, der kender koden, kan så deltage i bloggen. Hvis opretteren vil smide én ud, skifter man kode - og giver den nye kode til dem, der fortsat skal være med.Når det drejer sig om Event-blogs, Lokal-blogs og X-blogs, er det den person, der opretter bloggen, der administrerer den - altså laver et oplæg, kan slette indlæg, stoppe for flere indlæg og slette bloggen.

Meninger

Event-blogs

Lokal-blogs

X-blogs

Alle kan skrive til Webmaster og anmelde
nogen, som misbruger blogs.

hop til top


hop til top

Lokal email konto
Til hvert lokale område er der oprettet en email konto.
For eksempel denne: .
Se email adresse og kode for din lokale email konto.
Så kan du på vegne af den lokale Grokraft gruppe sende og modtage emails.

Sådan gør du: I dit email program opretter du en ny email konto. Her skriver du email adressen - for eksempel: . Og så skriver du det kodeord, du kan læse på siden "Se email adresse og kode" - for eksempel: "kode5500".

Alle i jeres lokale gruppe opretter denne email konto på deres egen computer. Når nogen udefra skriver til jer, kan alle i gruppen læse det. Når én fra gruppen svarer, kan alle i gruppen læse svaret.

I bruger også email kontoen til intern gensidig information. Betragt hinanden som en familie, hvor I hele tiden skriver til hinanden, når der sker noget nyt for jer.

Hvis nogen misbruger kontoen, skriver du til webmaster om at få et nyt kodeord. Og så kan email adressen kun bruges af dem, der har indtastet det nye kodeord i deres email program.


Samarbejde med nabo områder
Man er måske ikke så mange i den lokale gruppe. Eller man vil bare gerne samarbejde med nabo-grupper. Hvis man for eksempel bor i Købehavn på Nørrebro, deltager man i den lokale email kommunikation - ved at oprette en email med navn . Skriver man en email til denne adresse, er det kun dem i ens egent lokalområde, der læser mailen.

Men så er det, at man i stedet kan skrive til , , , - og så læser alle deltagerne i disse grupper ens mail-besked. Så i stedet for at stå 2 personer, bliver man måske 8 personer, der står på et gadehjørne og laver en aktion.

Man kan også lave fælles møder, fester, sangaftener, udflugter osv. Hvis man er 4 lokalgrupper, står den ene for kaffe/te og kage. Den anden står for at spille musik og synge nogle numre. Den tredje har udprintet foldere, som de uddeler. Og den fjerde sidder ved et samtalebord, hvor der hænger en plakat med teksten: "Kom og sid ned og få en snak med os".


hop til top


Intern post
Det handler om 2 mennesker, der skriver til hinanden - og det er kun disse to, der kan læse brevene. Man søger på personer i bestemte post-nummer områder (og med særlige interesser) og får en liste. Her vælger man en person - og ser vedkommendes profil. Og her vælger man Skriv brev.


Man opretter også en brev-liste med de personer, som man ofte skriver brev til. Så trykker man blot på navnet og kan så skrive brev.

Ved siden af brevet er der et ansigts-foto af den, som man skriver med.
Breve til og fra mig


Hvis du vil skrive til flere end én i dit lokal-område, gør du det som en lokal-blog. Du opretter for eksempel en blog: Er der nogen af jer, der vil med til koncert i aften?

hop til top


Huske tavle
Her er din helt egen opslagstavle, hvor du kan skrive, hvad du vil. Ingen andre kan se det.
Min huske tavle

hop til top


Find andre, der har profil på Grokraft

Her vælger man én ud af 10 forskellige søgninger.

Man udfylder altid: FRA POSTNUMMER og TIL POSTNUMMER - for eksempel Postnummer >=2000 og postnummer <=3000. Så kommer en liste over alle personer, som på deres profil har valgt et postnummmer, som er større eller lig med 2000 og samtidig er mindre eller lig med 3000.

Hvis man selv på sin profil har valgt postnummer 2200, kan man vælge Postnummer >=2200 og postnummer <=2200. Så får man en liste over alle profiler i ens lokal område.

Der er 10 forskellige slags søgninger, sådan at man kan søge personer, der på deres profil har markeret særlige ønsker/kvaliteter.

Der kommer så en liste over personer. Og så kan man dels se deres email adresse og dels skifte til at se deres profil.

Når man ser en andens profil, kan man se alt - undtagen kodeord. Og så kan man udfylde et felt med noter, hvor man kan skrive nogle få sætninger om personen. Dette felt kan ingen andre end én selv se.

Der er også et link: Skriv brev - så man kan skrive brev til personen.

På ens egen profil er det vigtigt at skrive det, som man gerne vil have, at andre reagerer på.


hop til top


hop til top

Gade registrering
Hold styr på jeres kampagner:
- Uddel noget (hvor, hvad og hvornår).
- Snak med folk (hvor, hvad og hvornår).
- Sæt plakater op (hvor og hvornår)- tag dem ned (hvor og hvornår).
- Musik-sang-teater-revy (hvor og hvornår)
- Hvem har registreret.

Ringe på døren aktion: Inden du går ud og gør noget, registrerer du, hvor du vil gå hen, så andre kan vælge andre steder. Efter aktiviteten retter du din registrering, så den passer til, hvad der faktisk skete (måske aflyst).

Gade registrering

Man kan vælge mellem 6 forskellige oversigter:
1) Man ser kun de aktioner, hvor der er uddelt papir (foldere, flyers, plakater).
2) Man ser kun de aktioner, hvor man snakker med folk.
3) Man ser de aktioner, hvor man udfører 2) og 3).
4) Man ser kun de aktioner, hvor man laver shows, demonstrationer mm.
5) Man ser alle i tidsmæssig rækkefølge (den sidst registrerede ses først).
6) Man ser alle i alfabetisk rækkefølge (Gader, hvis navne starter med A, ses først).
Hvis man ikke vælger noget, kommer man til 5).


Det er en veldokumenteret erfaring, at snak med mennesker kun har den ønskede virkning, hvis man viser følelser. Man kan græde, skrige, ligge på knæ og trygle - og det virker - men vanskeligt at gennemføre. Det normale råd er, at man skal vise, at man er glad. Man skal demonstrere, at man er med i noget fantastisk glædeligt, som man vil dele med andre mennesker. Hvis man ikke kan vise sådanne følelser, er det spild af tid og snakke med folk (hvis man altså ønsker, at de skal engagere sig).

Det er klogt at lave kampagner, sådan at folk modtager det samme budskab flere gange med et par ugers mellemrum. Man kan/skal variere aktionerne: Sætte plakater op (små plakater på gadedørene). Uddele foldere og flyers. Ringe på og sige, at man kommer fra et lokalt fællesskab, der vil redde os fra de problemer, som vi har - og man vil gerne informere kort om det. Og så samtidig putte foldere ind ad alle brevkasser. Og så skal man lave nogle gade shows med teater, musik sang og dans - samt uddele flyers. Så finder man et lokalt mødelokale - og inviterer folk til at komme. Her skal der gerne være én, der viser følelser - og beder alle om at være med til at redde os selv, hinanden og hele kloden. Og så en anden, der ikke viser følelser, men som lægger op til snak om, hvad vi kan og vil gøre.

hop til top


hop til top

Ingen store sociale forandringer uden musik og sang

Sange

Her kan man høre nogle primitive indspilninger af 30 sange, som man godt må bruge frit. Man kan også udprinte tekster med becifringer - samt noder til sangene. Når man er blevet god til nogle af sangene, kan man også optræde på et lokalt gadehjørne, hvor man spiller og synger samt deler foldere ud. Sangene handler om alle kriserne - og hvad vi selv vil.

Der er både alvorlige og sjove sange. Nogle har et omkvæd, som alle kan synge med på. Der er gode rytmer. Teksterne giver anledning til at tænke sig om. Og til diverse offentlige arrangementer kan sangene bruges ind imellem nogle "taler". Man kan også bruge sangene som det primære, fordi teksterne i sig selv også er en slags "tale".

Der kommer flere sange hen ad vejen - i takt med, at andre også giver tilladelse til, at andre må optræde med dem.

Brug Event-blogs. Musik og sang kan være et supplement til et arrangement - eller det kan være selve arrangementet.
hop til Blogs

Man kan lave blogs for 12 områder: Danmark, Jylland-N (nord), Jylland-M (midt), Jylland-S (sønder), Fyn, Sjælland-N (nord), Sjælland-V (vest), Sjælland-M (midt), Sjælland-S (syd), Bornholm, Århus, København.

Der skal for eksempel være et arrangement på Fyn med nogle talere. Det bliver annnonceret på Fyn Event-blogs. Så laver man en særlig blog - også på Fyn Event-blogs - og den handler om sang og musik til arrangementet. Hvem vil være med? - Hvad vil du/I lave? Hvilket instrument spiller du på? Er du god til at synge? Har du forslag til, hvad vi skal synge? Hvordan arrangerer vi transport? osv.

hop til top


Møder med fokus på at skabe bevidsthed
Siden 1960'erne har vi i forskellige progressive grupper set 4 slags møder, som alle har været gode - sådan at forstå, at folk har haft lyst til at deltage - samt at der er kommet noget godt ud af det bagefter.

Desværre er det nu sådan i vores samfund, at børn opdrages til at gennemføre 3 spaltninger i bevidstheden. Og det medfører, at man i dag bedst "snakker" med sin computer - og at "normal" snak med hinanden ikke duer til at blive omsat til noget praksis.

Det vil vi gøre noget ved.
Læs om møder og bevidsthed

hop til top


hop til top

Kampagne
Stort set alle de kampagner, som lanceres i Danmark, er udtænkte af mennesker, der totalt styres af deres hjerner. De mener, at bevidstheden sidder i hjernerne, og at det er her, at man skal påvirke folk. I Grokraft har vi erkendt, at det er rigtigt, at man sådan kan skabe en kollektiv bevidsthed gennem en massiv propaganda. "Det går godt med dansk økonomi" - tror de fleste. I virkeligheden handler det om at udnytte fattige arbejdere fra Øst-Europa, så danske virksomheder tjener mere - og betaler mere i skat, så politikerne også kan bruge flere penge. Det skal sammenlignes med, at købekraften for en gennemsnits-dansker ikke er steget de sidste 40 år - og at flere og flere mennesker har en rigtig dårlig økonomi.

Der er så nogle venstreorienterede politikere, som tror, at man skal anvende samme metode til at påvirke folk. Det svarer til en tov-trækning mellem en elefant og en mus. Med Grokraft vil vi noget andet. Vi har nemlig også erkendt, at mennesker i vores samfund har en splittet bevidsthed, hvor der er en del af bevidstheden, der knytter sig til kroppen. Denne del aktiveres, når man mødes krop-til-krop og ser hinanden i øjnene. Og denne bevidsthed viser sig at være meget mere handlings-orienteret. Så hvis vi vil arbejde for, at folk ikke bare skal have nogle tanker, men også udføre dem i handlinger, skal en kampagne rette sig mod menneskers kroppe og ikke kun deres hjerner.

I praksis betyder det mad, musik, sang, dans. Det er ikke nok med marcher, hvor man ser hinanden i nakken.

Det er heller ikke nok med "taler", for så aktiveres den hjernemæssige del af bevidstheden, og den bliver hurtigt overtrumfet af samfundets bevidstheds-industri. Vi (vore kroppe) skal tale med hinanden. Det er sådan, at vi kan begynde at tænke nyt.

Forslag: Til en demonstration skal der ikke kun skiftes mellem tale og musik. Der skal skiftes mellem scene og handling. Efter en tale stiller taleren et spørgsmål til diskussion. Og så dannes der små samtalegrupper, hvor alle deltager i en snak. Efter næste tale er der ikke kun musik og sang, men en instruktør guider alle til en kollektiv dans, som man danser, mens der på scenen er nogle sangere og musikere, der fører an.

Det er heller ikke konstruktivt, at én skriger og råber et slagord, som alle derefter skal gentage. Det fastholder det enkelte menneske i en frustration, hvor det bare handler om at afreagere. Det er meget bedre at danne små grupper, hvor man i hver gruppe snakker sig frem til en sætning - for eksempel "Jeg gider ikke mere" - eller "Jeg vil selv bestemme" - eller "Gratis gulerødder til skolebørn". Psykologisk handler det om, at det er kroppene (lyst og vilje), der agerer - og ikke selvundertrykkelsen, der af-reageres.

hop til top


hop til top

Bøger, som du kan købe eller downloade


Hvis du vil læse teori om bevidsthed - har du mulighed for det her. Indholdet i bøgerne bygger på flere samtidige og uafhængige historiske kilder - og rummer derfor objektive sandheder (kritisk videnskab).

De fleste samfundsvidenskabelige forskere i dag skriver bøger fulde af kildehenvisninger, og de påberåber sig derfor en "videnskabelig" metode, men indholdet er mest henvisninger til hinandens bøger, og indholdet er mest fordomme og en slags propaganda, der skal forherlige Vestens verdenssyn.

De bøger, som du kan læse her, er korte og klare, men giver en viden om, hvordan folkelige grupper har tænkt, og hvad de har gjort.

hop til top


Små videoer om alle teorierne:

Folkets Akademi

Vi sender dig her videre til ham, der har skrevet ovenstående bøger. Han har lavet 150 små snakke-videoer, hvor han snakker om det samme, som han har skrevet om.

hop til top


Folkets Samling

www.folkets-samling.dk


hop til top

Sport for sjov
Der var engang for længe siden, hvor det var rart, sjovt og hyggeligt at udfolde sig selv og hinanden med sport og motion. Men det skiftede langsomt i 1980'erne med endnu en spaltning i bevidstheden, sådan at man nu oplever sit JEG i hjernen, og kroppen er blevet til en slags maskine, som skal holdes i gang og gerne effektiviseres. Særlig grelt er det med hold sport, hvor man skal score mål, og hvor man så ser, at mange nærmest udstøder en morderisk lyd, som om de lige har myrdet en fjende. Rent psykologisk er det jo et behov, som samfundet har skabt, så der skal ikke rettes kritik mod den enkelte. Men i takt med, at vi nu vil arbejde for at slippe spaltningerne i bevidstheden, vil vi genoptage sport for sjov.

Volley bold. Inden det gik helt galt, var der nemlig mange initiativer for sjov sport - og dem kan vi bare genoptage. Efter de "normale" regler skal der være et bestemt antal spillere på hver bane halvdel. Men hvis det skal være sjovt, kan antallet variere - og der kan både være børn, voksne og gamle på samme hold. Man må ikke gribe bolden - kun slå til den. Men for sjov sport må børn gerne gribe, men skal så kaste den til én af de voksne. Efter "reglerne" må man kun slå til bolden 3 gange, hvorefter den skal over nettet. Men nu må man selv bestemme, hvor mange gange man må slå til bolden, inden den sendes over nettet. De gamle regler siger, at spillet standser, hvis bolden rammer jorden. De nye regler siger, at bolden gerne må røre jorden, men at spillet skal holdes i gang. Hvis bolden går uden for banen, men man stadig kan holde spillet i gang, er det også OK. Det viser sig, at disse nye regler medfører, at der er meget mere gang i den - og at alle kommer til at grine temmelig meget.

Kaste maskine. Man anvender en volley bold bane. Der er to hold, og der kan være børn, voksne og gamle på hvert hold. Der udleveres et antal rafter og noget snor til hvert hold - og de skal bygge en kaste maskine. Når den er bygget - tager flere timer - får hvert hold en balje med vand samt nogle poser. Man kommer så vand i en pose, lukker den, lægger den på kaste maskinen, trækker i snoren, så posen ryger over nettet. Hvis man rammer én på den anden siden, får man 1 point. Spillet fortsætter, indtil man ikke gider mere.

Slangebøsse. Der er to hold. Hvert hold får 2 stolper på 1½ meter, som de banker ned i jorden med en meters mellemrum. Så får de en cykelslange (måske 2, der bindes sammen). Den bindes på stolperne, sådan at man nu har en stor slangebøsse. Så får man en balje vand og nogle karklude. Man dypper en klud i vandet - lægger den omkring cykelslangen - og skyder mod det andet hold, som har en tilsvarende slangebøsse 15 meter derfra. Hvis man rammer én fra det andet hold, får man 1 point. Man skal være klar over, at det kan gøre ondt, hvis man rammer i ansigtet. Det er som at få en lussing.

Badminton. Der er 1 spiller på hver side af nettet, men de er på samme hold. Opgaven er at spille fjerbolden over nettet så mange gange som muligt, uden at den falder på jorden. Man får 1 point, hver gang fjerbolden går over nettet. Man kan have flere forsøg. Måske lykkes det 15 gange i første forsøg. Måske 23 i andet forsøg. Man bestemmer selv, hvor mange forsøg man vil have. Så skifter man hånd. Ketsjeren skal over i den anden hånd. Og så gentager man et antal forsøg.

Mini-tennis. Man har 2 sæt mini-ketsjere og en blød bold. Banen er forholdsvis lille, fordi der aldrig kommer ret meget fart på sådan en blød bold.

Familie-konkurrence. Hver familie med børn, forældre og bedste forældre udgør et hold. Man konkurrerer så i en række "discipliner", hvor man får point. Pointene skrives op på en tavle undervejs. I nogle af runderne deltager hele familie. I andre er det kun en bestemt aldersklasse i familien.

Pensionist fodbold. Der er både mænd og kvinder på hvert hold, men alle skal være over 60 år. Det er ikke tilladt at takle. Hvis det sker, er der straffe. Målene er forholdsvis små: 2 meter lang og 1 meter høj. Der er ingen målvogter. Men hvert hold får nogle kasser, som man placerer i målet, så de forhindrer bolden i at komme ind nogle steder. Man må ikke skyde på mål, når man er for tæt på. Man skal være mindst 4 meter fra målet, når man skyder - ellers tæller det ikke, selvom bolden går i målet. Når der er én af deltagerne, der råber halvleg, er der pause på 5 minutter.

hop til top


hop til top

Fællesdyrkning af grønsager
De fødevarer, som man kan købe i dag, indeholder kun en tredjedel af de grundstoffer, der er i den vilde natur - og som også burde være i de fødevarer, som vi spiser. Derfor får vi alle slags sygdomme som astma, allergi, sukkersyge, forkølelser, influenza og en masse andre sygdomme. Vi spiser mere og mere, fordi kroppen aldrig bliver mæt. Vi mangler hele tiden nogle grundstoffer. Fødevarerne mangler olier, sukkerstoffer, dufte - og de smager stort set ikke af noget. Derfor tilsætter vi krydderier og al slags "smørelse", så vi kan holde det ud. Sygdoms statistikken viser tydeligt, at det udvikler sig uhyggeligt i den forkerte retning.

Nogen tror, at landmændene bare skal gøre det anderledes. Men det kan de ikke. De er nødt til at anvende tunge maskiner, der presser jorden. Og så kommer der ikke ilt og kvælstof ned til bakterierne, som er dem, der sørger for, at planterne får alle grundstoffer i sig. Hvis vi igen skal dyrke sunde fødevarer, skal mange flere af os deltage i dyrkningen - og uden at bruge tunge maskiner.

Hvordan laver vi livgivende jordbrug

Nu tager vi altså sagen i egen hånd - og laver fællesdyrkning. Det er hyggeligt - og børnene kan være med.

Vi skal løsne jorden - og så græsser, der har rødder helt ned til grundvandet, hvorfra der så er en konstant vandstrøm opad. Der opstår sprækker i overfladen, og biller graver masser af gange nede i jorden på kryds og tværs, så ilt og kvælstof fra luften kan sive ned i hele den øverste meter af jorden. En fjerdedel af dyrkningsarealer skal på skift ligge i kløvergræs eller andre planter, som kan opsamle kvælstoffet og gøre det tilgængeligt for planterne. Vi skal opformere sunde jordbakterier, som vi årligt opformerer i kompostbunker, hvorefter de skal spredes ud på jorden, hvor de opformerer sig nedad. Ligesom vi tisser, udskiller bakterierne en væske, som er syrlig. Og den opløser dele af sand og sten - og danner en næringsvæske, som planternes rødder optager. Hermed får de alle grundstoffer i sig - og derfor skal vi aldrig tilføre gødning. Vi skal heller aldrig vande. Rødderne suger vand op, så der hele tiden - også efter flere måneders tørke - er masser af vand i den øverste meter af jorden.

Nogle af os har pøvet det - så vi ved, at det kan lade sig gøre.

De fødevarer, som vi vil lave, vil indeholde alle grundstoffer. De bliver søde, fulde af olie og indeholder alle grundstoffer samt giver god energi. Selvfølgelig skal mange af os have undervisning og vejledning - men det klarer vi så med kurser på et natur-kultur-mødested.

hop til top


hop til top

Regnbue Træf
Gennem de sidste par tusinde år har der rundt omkring i verden ofte været Regnbue Træf. Og det er der stadig. Formålet har været, at vidt forskellige grupper har mødtes og snakket med hinanden. Regnbuen symboliserer, at vi er forskellige, men at vi også er ét stort fællesskab.
De seksualpolitiske foreninger i Vesten har i de senere år anvendt regnbue symbolet - og her handler det om, at vi har forskellige slags seksualitet.
Hos vores Regnbue Træf er vi bare forskellige.

Aktiviteter
Alle kan arrangere en samtalegruppe eller noget andet. Der er en opslagstavle, hvor man skriver om sit initiativ. For at holde styr på, hvad idéen er, giver man det er farve.

RØD: Vi udveksler erfaringer og idéer til, hvordan vi organiserer annoncering af møder og arrangementer. Hvordan vi bruger internettet. Hvordan vi styrer et større fællesskab. Hvordan vi samarbejder med andre organisationer.

ORANGE: Hvordan skal vi bruge musik, dans, teater, sange, poesi, plakater, blade, aviser mm. Hvordan etablerer vi samarbejde med andre, der også har fokus på formidling?

GUL: Hvordan tager vi os hinanden? - specielt børn samt fysisk og psykisk syge. Hvordan inddrager vi unge og gamle? Hvordan sørger vi for sundhed og god energi?

GRØN: Hvordan tager vi os af naturen og dyrene? Hvordan dyrker vi jorden, sådan at vi får fødevarer, der indholder alle grundstoffer, så vi ikke bliver syge?

BLÅ: Hvordan og hvor mødes vi? Hvordan udveksler vi viden og erfaringer? Hvordan skal børnene og vi blive klogere? Hvad er nødvendigt, at vi skal lære og forstå?

Violet: Hvordan forvandler vi vores bevidsthed og organisation, sådan at vi også kan tænke og samarbejde lige som araberne, inderne, kineserne, afrikanerne, indianerne, grønlænderne m.fl.

Organisering
Der er ingen ledelse. Organisatorisk vælger enhver at påtage sig noget praktisk arbejde - og der er 6 grupper - benævnt med hver sin farve. Man finder sammen med dem, der har valgt samme "farve" som én selv - og så finder man ud af det praktiske sammen med de andre i gruppen.

Hvor og hvornår? Det er der ingen, der ved. Det sker lige pludselig, at nogen tager initiativ dertil. Og så mødes vi. Det annonceres på en Event-blog.
hop til Blogs.

hop til top         

- vi skal ikke være enige -
- vi skal gøre noget -